fbpx

Барометър на Емоциите и как да го използваме?

Инструкции за първият етап от работата с барометъра на емоциите.

Барометър на Емоциите и как да го използваме?

Какво е барометър на Емоциите?

Барометърът е един от научно-обоснованите способи за Емоционална Интелигентност EQ по подхода RULER, Създаден след десетилетия научни изследвания, за да подпомага обучаването и развиването на емоционална интелигентност при деца, възрастни, ученици, студенти, училищен персонал, педагози, психолози, родители.

Това е един от първите способи, които FUNтазия преведе и адаптира на български език, специално за да бъде в помощ на деца и педагози от ясли, детски градини, училища, университети, без да забравяме излкючително значимото му приложение в семействата – като метод за работа, общуване, сближаване на деца и родители. 

Как би помогнало неговото използване?

Да се научим да идентифицираме и назоваваме своите емоции е съществена стъпка към култивирането на Емоционална интелигентност (ЕQ).

 • Използвайки Барометъра на емоциите, ученици и педагози се запознават  из основи с начина, по който техните емоции се променят през деня и как променящите им се емоции, могат да окажат силно влияние върху действията им. 
 • По този начин те развиват СЕБЕ-познанието, от което имат нужда, за да формулират своите избори, да ги обосноват.
 • Използването на барометъра научава деца, ученици и педагози да разширяват своя емоционален речник, да заменят тривиални названия на емоции и чувства – с доста по-подробни изрази, по-ясни, конкретни, дълбоки.
 • Използваната реч се променя като от изрази като – „Добре съм“, „ОК съм“,  започват да използват изказ като: „чувствам се отдалечен,“ „безнадежден съм,“ „Възмутен съм“, „Възхитен съм“и пр.
 • Учейки деца и педагози на разликите в привидно близки емоционални състояния, Барометърът на емоции дава силата на използващите го да разпознават целия регистър от своите емоционални светове и да могат да насочват чувствата си много по-ефективно.

 

Как да използваме Барометъра на емоциите?

Този помощен материал е направен изключително разбираемо, може да бъде ползван както от професионалисти в работата с деца – педагози, психолози и пр, така и от родители в домашна обстановка.

Затова публикуваме инструкции за най-ефективна работа с него.

Първи етап от работата с Барометъра на емоциите:

 • Първо е важно да представите четирите основни цвята, от които Барометърът е съставен. Това са червения, жълтия, синия и зеления цвят.
 • Всеки от четирите цвята символизира различно чувство – Червен – Ядосан, Жълт – Щастлив, Зелен – Спокоен, Син – Тъжен. Децата трябва да бъдат запознати първо с тези четири основни чувства, преди да преминете към следваща стъпка. 
 • Правете просто упражнения за разпознаване на кое от тези четири чувства към кой цвят спада.
 • Нужно е да обясните, че Емоциите, които изразяваме – НИЕ Изразяваме с ЛИЦЕ, ТЯЛО и ГЛАС – в комбинация. Правете прости към по-сложни упражнения в подкрепа на това твърдение. Могат да бъдат игри с опити за имитиране на различните емоции. Могат да бъдат комбинирани с музика и танц. Комбинирайте с използване на цветовете.
 • След като първите стъпки дотук са добре овладяни, и не представляват затормозяване и стрес за учащите се може да се премине към обяснението на цветовете от таблото по следните показатели:

Ниво на неприятно чувство, Ниво на Приятно чувство, Висока енергия, Ниска енергия. 

 1. Това, което е важно в тази стъпка да бъде обяснено, е че всички емоции в червения сектор, се характеризират с Много високо ниво на Неприятно усещане и с висок разход на енергия. 
 2. Жълтият сектор и емоциите които спадат към него – се характеризират с Високо ниво на Приятно усещане и висок разход на енергия.
 3. Зеленият сектор и емоциите, които спадат към него, се характеризират с Високо ниво на приятно усещане и с нисък разход на енергия.
 4. Синият сектор и емоциите, които спадат към него, се характеризират с високо ниво на Неприятно усещане и нисък разход на енергия.

 

Виж още:

Втори етап от работата с барометъра: Червена зона

Подходящ музикален ресурс към урока:

От къде да намерите материали за работа върху развиването на Емоционална интелигентност EQ?

FUNтазия е първата организация в България, която работи по подхода RULER, чрез създаването на авторски материали и упражнения на български език за образователната система у нас. Специално за българските деца, адаптирахме голяма част от инструментариума на професионалистите в Йейл. 

Ако сте преподавател, психолог или родител и искате да се свържете с нас, за да ви предоставим наши авторски материали на български език за развиване на EQ – пишете ни през контактната форма на уеб сайта ни, или ни изпратете лично съобщение през страницата ни във Facebook – /www.facebook.com/funtazia.bg/ . 

 

11 COMMENTS

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Бързи препратки:


Вашият профил в сайта: