fbpx

Работа с деца на възраст между 7 и 18 години във връзка с подкрепа на личностното развитие и кариерно ориентиране

Посочените по-долу услуги могат да бъдат изпълнявани по МОДУЛ „Подкрепа на децата и учениците за работа в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3, изпълняващи дейности по кариерно ориентиране и консултиране, и ал. 4 от ЗПУО и в НДД“ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“  (вижте програмата)

Работата с деца е пряка, извършвана от специалист от FUNtazia.

Работата с деца включва активности, които целят:

  • подпомагане личностното развитие на ученици, развитието на социално-емоционални качества и умения,
  • подкрепа и навигиране в моменти   на преход към следваща степен на образование,
  • подкрепа за мотивацията за продължаване на образованието и за участие на пазара на труда,
  • работа с талантите и потенциалите на децата, посредством специализирана методика за личностна диагностика и кариерно ориентиране и консултиране на учениците от всички етапи на образование.

Тези програми от активности с деца се извършват от международно-акредитиран специалист в работа с деца и възрастни по тяхното профилиране и консултиране.