fbpx

Семейни консултации - социално и емоционално детско развитие

Консултации за родители и деца, за развитие на емоционална интелигентност и социални умения

Консултации за родители Online

FUNтазия ви предлага професионални консултации за деца и родители в индивидуални сесии в сферите:

Развитие на емоционална интелигентност спомага за:

 • осъзнаване на емоционалните състояния и тяхното влияние върху взимане на решения
 • изграждане на стратегии за регулиране на емоционални състояния
 • превенция от агресивни състояния, депресивни състояния, зависимости и пр.
 • изграждане на ефективни и достъпни механизми за концентриране и навигиране на чувствата
 • развитие на емоционална осъзнатост, себепознание и др.

Развитието на социални умения спомага за:

 • повишаване на социалната осведоменост, което дава възможност за по-лесна адаптация и изграждане на по-устойчиви връзки с важните хора от живота ни
 • изграждане на здравословни навици за общуване
 • подобряване на процесите по вземане на по-осъзнати и конструктивни решения
 • развиване на лидерски умения и качества
 • подобряване на екипни качества и умения за колаборативност
 • подобряване в умението за определяне на причинно-следствени връзки и др.
консултации с психолог дете

Можете да се свържете с нас на тел: 0885217714
всеки делничен ден от 9:30ч. до 18:00ч.

Консултациите са подходящи за родители и близки, които се грижат за деца, имат проблемни поведенчески казуси – които искат да бъдат обсъдени и реабилитарани…

Целта е чрез професионална помощ родителите и близките на детето – да открият начини за справяне с различни, забелязани проблеми при децата, емоционални състояния, когнитивни и поведенчески проблеми като : 

 • изпитват трудност да изразят различни свои емоции и чувства
 • в различни ситуации не успяват да овладеят емоциите като гняв, страх, радост и пр.
 • показват тревожност или страхове
 • изпитват притеснение да общуват, имат затруднения в създаването на приятелства
 • не успяват да изконтролират своите реакции и емоции в различни ситуации, в които проявяват гняв, агресия, паника и пр.
 • имат нужда от подобряване на начина им на общуване и житейски умения
 • се разсейват лесно под влияние на емоциите си
 • показват някакво ниво на пристрастяване към социални мрежи или компютърни игри
 • се чувстват аутсайдери в своя клас и показват, че са потиснати от общуването със съучениците си
 • демонстрират демотивация към учебен предмет или училището като цяло

За да заявите час, можете да ни потърсите на телефон 0885217714 или на e-mail info@funtazia.bg  и да направите заявка за свободна дата и час.

Часовете се заплащат предварително по банков път на основание на издадена от нас фактура.

 

Провеждаме онлайн консултации в над 6 държави

Провеждаме консултации със семейства от България, Германия, Великобритания, Австрия, Финландия, Испания и др. на български език и на английски език.

За онлайн консултациите използваме платформите:

 • Zoom
 • Viber
 • Facebook Messenger

За да заявите час, можете да позвъните на телефон 0885217714 или да се свържете с нас на адрес info@funtazia.bg  и да направите запитване и заявка за свободна дата и час.

Часовете се заплащат предварително по банков път на основание на издадена от нас фактура.

 

Цените на консултациите са както следва:

 • за половин астрономически час – 80 лева
 • абонамент за 5 астрономически часа – 300 лева

Цените важат за онлайн консултация с видео и аудио връзка при свързване от 1 устройство. За конферентни връзки с повече от 1 устройство цените са по договаряне.

Консултант

Полина Коцева

Консултациите се провеждат от Полина Коцева – международно акредитиран експерт и практик в сферата на емоционалната интелигентност, от най-голямата световна организация EQ.org.

Полина Коцева е създател и управител на FUNтазия Интернешънал ЕООД, www.EQBUlgaria.com . Практиката, опитът  и акредитацията й включват работа с хора от всички възрастови сегменти – във всяка област на развитие – от работа с децата в предучилищна възраст, начална училищна възраст, прогимназиална и гимназиална възраст, студенти, до тренинги, консултинги с педагози, психолози, мениджъри, предприемачи, различни бизнес екипи.

След успешното й дипломиране като EQ Practitioner от EQ.org в Нюкасъл, от 2020 година официално в лицето на Полина Коцева България има първия си назначен Network Leader в най-старата и най-голяма глобална мрежа за Емоционална интелигентност в света, с акредитация да провежда EQ тренинги на международно ниво.

Полина и екипът й са организатор на  първата Национална конференция за социално емоционално изучаване, в която множество педагози, психолози, директори и представители на институциите вземат участие с цел обмяна на опит и успешни практики. Интервю по темата можете да видите тук.

Защо развитието на социално-емоционални умения е важно?

Развитието на социални и емоционални умения и компетенции при децата е важно, защото:

 • Научно-доказаните и международно утвърдени методики, които изполваме както в курсовете ни така и в индивидуалните сесии за развитие на социално-емоционални умения развиват себепознанието, обогатяват емоционалния речник. Това спомага за разпознаване и правилно дефиниране на емоционалните състояния, както и за изразяването им по подходящ и здравословен начин. Научно доказано е, че дори в интензивен емоционален момент – ако имаме изградени уменията да дефинираме и назовем емоцията, която изпитваме – това сваля интензитета и спомага за по-адекватно обмисляне на причината и съответно решенията от нея.
 • Повишаване на Социалната осведоменост на децата към другите. Това редуцира притесненията им при тяхното адаптиране в нова среда и изграджда навици за търсене на колаборативни механизми в решаване на проблеми и постигане на цели.
 • Работа върху самоконтрола и саморегулацията на емоционалните състояния. Посредством методиките, с които работим, даваме на децата ефективни и достъпни механизми за концентриране и навигиране на чувствата и решенията при гневни, тъжни или екзалтирани състояния.
 • В процеса на работа учим децата да имат адекватна самооценка, да познават своите добри и слаби страни, да открият своите потенциали и качества, с които могат да постигат успехи, както и начините да ги развиват.
 • Изграждане на здравословни навици за общуване у децата. Научно-доказано е, че повечето зависимости произлизат от липсващи механизми за самоконтрол, слабо себепознание, неправилно или липсващо целеполагане, слаба мотивация – с други думи – при проблеми със социално-емоционалното развитие в израстването на детето. Изграждането на навика за трупане на тези умения непрекъснато – помага за редуциране на натрупания стрес от неосъзнати и неправилно тълкувани ситуации.
 • Работа над механизмите с които децата изразходват енергията си в гневни състояния и навигирането на решенията в конструктивни и здравословни. Целта е намаляването на агресията.

Повече за нас и нашата дейност