fbpx

Професионални експертни консултации за семейства и учебни ръководители

Консултации за емоционално и когнитивно развитие на деца, развитие на житейски умения и характер, провеждани от международно-акредитиран професионалист

Професионални консултации за развитие на емоционална интелигентност и житейски умения

Видове консултинг:

Повече информация:

Защо предлагаме консултации по емоционална интелигентност?

Във все по-забързания и напрегнат свят, пълен с отговорности и ангажименти, все повече възрастни хора, в това число и много родители – трудно успяват да намерят баланса в здравословното навигиране на емоционалните състояния. Факт, че всички ги имаме – но малцина се справят с това да ги управляват по надежден начин, който да им помогне да останат ефективни, продуктивни, щастливи, спокойни и способни да създават здрави и трайни взаимоотношения с хората.

Много родители изпитват затруднения да дадат най-доброто от себе си, що се касае до отглеждането на своите деца, особено в изброените условия.

Много деца са изправени пред предизвикателството да градят ценности, обградени от дигитална среда, устройства, игри, изолация… физическа или социална – тя се случва не само заради пандемията, тя се случва заради новата ни реалност, в която основна част е виртиуалния свят, станал причина за десетки различни проблемни състояния.

За много учители и директори,  стана ясно, че ако искат да създадат здравословен климат в учебната среда – социално-емоционалните умения и целенасочената работа над тях – са в основата на това предизвикателство.

Именно затова – Екипът ни реши да отговори на желанието на стотици родители, учители, директори и техните деца, припознали мисията ни, свързана с Емоционалната интелигентност – като близка до себе си – и предложихме професионално консултиране – за всеки от вас.

Индивидуални/лични консултации с деца и родители

Персонални консултации за развитие на емоционална интелигентност и житейски умения

Консултациите са подходящи за деца, при които се наблюдават казуси като:

 • стрес, поради развод/раздяла на родителите, нов партньор на родителите, режим на свиждания и пр.
 • агресия към връстници (приятели, съученици, непознати деца) и възрастни (учители, родители, близки и др.);
 • притеснение и срамежливост в различни ситуации;
 • демотивация и потиснатост в различни ситуации;
 • проблемни отношения с други хора от социум на детето;
 • различни други затруднения в общуването и/или регулирането на различни емоционални състояния.

Подходящи са за родители и възрастни, които имат нужда от подкрепа относно:

 • развод, нов партньор, смесени семейства, преодоляване и адаптиране към промените при децата и при възрастните.
 • различни казуси в отношенията им с другите;
 • родителството от гл.т. регулиране на емоционални състояния и развиване на социални умения в семейството;
 • различни проблеми с невъзможността да управляват някои емоции в определени ситуации;
 • желанието да подобрят и надграждат своите „soft skills“ („меки“ умения) и др.

В консултациите се прилагат различни научно-доказани и международно изпитани подходи и методи за работа, подходящи за различни възрастови групи. Прави се EQ профилиране на консултирания и се предлагат различни варианти за интервенция и/или превенция според казуса.

За да можем да Ви предложим най-високо ниво на експертиза при консултирането – работим пряко с методически ресурси и софтуер от EQ.org (най-голямата международна организация от изследователи в областта на социално-емоционалното развитие, към която консултантите ни имат пълна акредитация).

+5 години

практически опит в EQ консултинга

+210 консултирани

семейства и учебни екипи от България и чужбина.

Групови консултации, свързани с образователен процес

Консултации към учителски колективи, класове в училища, групи в детска градина и др., за развитие на емоционална интелигентност и социални умения

Подходящи са:

 1. При подкрепа в цялостна или частична интеграция на подходи и методики на Социално-емоционалното изучаване;
 2. При проблемни и комплексни казуси – агресия, потиснатост, демотивация, зависимости и др, изискващи обективна външна намеса от професионалист в социално-емоционалното развитие;
 3. При подкрепа на педагозите в създаването на благоприятен и здравословен учебен климат с техниките на социално-емоционалното изучаване.

+5 години

практически опит в групова работа с деца и учители от ясли, детски градини, предучилищни групи, начален курс, гимназия, университети.

Консултант

Консултациите по развитие на емоционална интелигентност и социални умения се провеждат от акредитираният професионалист в областта – Полина Коцева, създател на EQBulgaria.com и управител на FUNtazia International

Полина Коцева е международно сертифициран практик в сферата на емоционалната интелигентност и социалните умения.

След успешното й дипломиране по EQPC от EQ.org в Нюкасъл, от 2020 година официално в лицето на Полина Коцева България има първия си назначен Network Leader в най-старата и най-голяма глобална мрежа за Емоционална интелигентност в света.

Полина Коцева - EQ консултант

Полина е основател на FUNtazia International – през последните години тя, заедно с екип от професионалисти създават първите български материали за емоционална интелигентност и социални умения при деца, в помощ на педагози, психолози и родители. В момента тези материали се използват от над 1100 учебни заведения в страната, отделно са част от семейните занимания на хиляди български семейства.

Полина и екипът й са организатор за България на най-масовото събитие за емоционална интелигентност при деца – POP UP festival – като партньор на най-голямата световна организация за емоционална интелигентност – SIX seconds. (Вижте подробна информация за събитието през годините в статията)

Тя и организацията й е активен партньор на ООН по линия на Глобалните цели за устойчиво развитие – по стратегическа цел „Качествено образование“ организира и осигурява достъп за желаещи за провеждане на инициативата „Сбирки на FUNтазьорите“.

Полина е организатор на единствената по рода си Национална конференция за социално и емоционално изучаване, която се случи за първи път през 2019 година, и за втори – през 2020г. Тя събира заедно Професионалисти от България и чужбина, за да споделят опит, знания и да градят и поддържат общност на взаимопомощ и растеж, в името на социално-емоционалното развитие в България, като част от образователната система.

Кога един родител би могъл да потърси подкрепа чрез консултация

 

За да бъде наистина ползотворна и ефективна консултацията – Вие като родител трябва да имате наблюдение над детето в семейна среда, и едновременно с това – да имате обратната връзка от учителя, който има наблюдение над детето в учебната му среда.

Всяко нетипично повтарящо се поведение на детето е повод за консултация. Когато говорим за „нетипично поведение“ става дума за постоянна промяна в типичното поведение на детето в дадени ситуации с дадени субекти. Всяка повтаряща се невъзможност детето да регулира своите емоции по ползотворен и разумен начин – е повод за консултация. Всяко затруднение на детето да общува адекватно и да разбира ясно реакциите на другите – е повод за консултация. Всяко поведение, в резултат на което детето е наранено или друг в обкражението му е наранен по какъвто и да е начин – може да бъде повод за консултация.

Консултацията може да бъде с цел превенция или с цел интервенция.

Няколко примера за консултации с цел превенция:

 • в класа или групата на детето има деца, които проявяват агресивно поведение; целта на консултацията е детето да не възприеме агресивното поведение като начин да реагира в дадени ситуации;
 • детето е станало жертва на тормоз или бива потискано от друг в своето обкръжение; целта на консултацията е превантивно да се дадат варианти за реакция на детето преди то да е взело неправилни решения за реакция в случай, че негативните ситуации се повторят;
 • детето е дало индикации, че е демотивирано (или несъсредоточено, неконцентрирано) относно даден учебен предмет или дейност, полезни за развитието му; превантивно се провеждат консултации с цел навреме да се работи по демотивацията – преди детето да е влошило успеха си или да се е провалило във важни начинания.

Няколко примера за консултации с цел интервенция:

 • детето проявява признаци на зависимост към компютърни игри, социални мрежи или телевизия; правят се консултации с родител и дете с цел интервенция, с която да бъдат преодоляни зависимостите;
 • детето има множество случаи, в които е реагирало неправилно агресивно към други хора; провеждат се консултации с цел интервенция относно тези реакции – дават се алтернативни решения и се работи методично с детето, за да се разреши проблемът;
 • детето системно е жертва на тормоз или насилие от съученици; провеждат се консултации с детето, учители, родители – с цел да се потърсят комплексни решения за ефективна интервенция до разрешаване на проблема.

 

Най-честите казуси в консултациите са:

Стрес – Работата по социално-емоционално развитие развива емоционалната интелигентност, с което те да могат да разпознават своите и чуждите емоции и да преодоляват стреса, породен от различни фактори и обстоятелства, тъй като работят над себепознанието си и техниките за самоконтрол.

Агресия, автоагресия – Агресията в учебната среда е спрягана като едно от най-сериозните предизвикателства пред ученици, учители и родители. Разбирането й и Редуцирането й зависи пряко както от емоционалната интелигентност на учениците, така и от тази на учители и родители.

Трудност при адаптация – социалната осведоменост е един от стълбовете на развитата емоционална интелигентност. Когато липсва такава детето или възрастният изпитват огромно неудобство и трудност да се адаптират към нови ситуации, групи, обстоятелства. Работата в тази посока ще редуцира притесненията и ще насърчи към търсене на общуване и изграждане на взаимоотношения.

Липса на колаборативност – все по-трудно е за децата да се научат да действат в екип. Дистанционната форма на обучение усложнява тази задача, особено ако и преди преминаването към нея – екипността не е била приоритет в учебната среда. Едно е сигурно- че децата тепърва ще бъдат част от множество екипи – училищни, различни групи, университет, работа, семейство… и пр.. И колаборативността е умение, което е жизнено-необходимо – за да може всеки от нас да бъде ефективна част от социалната група, в която е. Не съумее ли, лесно се превръща в аутсайдер. Социалната осведоменост тук е от съществено значение. Когато детето спре преодолее своите притеснения от комуникация, ще започне да търси колаборативни механизми в решаването на проблеми и постигането на цели

Слаба съсредоточеност, мотивация, лиспа на концентрация – както за останалите състояние така и при тези, често срещани – причините могат да са безкрайно много и правилното им изясняване води до по-ефективно и бързо разрешаване на проблемния казус. Механизмите на работата по социално-емоционално изучаване са най-подходящия метод на работа.

Зависимости към игри, устройства – Научно-доказано е, че почти всички случаи на вредни зависимости са свързани с емоционални и социални проблеми при детето в неговото израстване. Благодарение на съвременните методи за развитие на социалните умения и емоционалната интелигентност при децата, можем да изградим у малчуганите здравословни навици на общуване, редуциране на стреса и самоконтрол в различни емоционални състояния.

Затвореност и потиснатост – състояния, които често остават незабелязани и недостатъчно подкрепени особено в учебна среда, обикновено, защото потиснатото дете не е дете, което създава проблеми на групата. Поведението му не се счита за проблемно – защото не създава предпоставки за конфликт – в по-голямата част от случаите. Това е проблем за детето в дългосрочен план, обаче, и при констатиране на потиснатост – работа с него е силно препоръчителна, за да не прерастне в състояния, които трудно могат да бъдат положително повлияни.

Развитието на социални умения и емоционална интелигентност е важно, защото…

 • Научно-доказаните и международно утвърдени методики, които използваме както в курсовете ни така и в индивидуалните сесии за развитие на социално-емоционални умения развиват себепознанието, обогатяват емоционалния речник. Това спомага за разпознаване и правилно дефиниране на емоционалните състояния, както и за изразяването им по подходящ и здравословен начин. Научно доказано е, че дори в интензивен емоционален момент – ако имаме изградени уменията да дефинираме и назовем емоцията, която изпитваме – това сваля интензитета и спомага за по-адекватно обмисляне на причината и съответно решенията от нея.
 • Повишаване на Социалната осведоменост на децата към другите. Това редуцира притесненията им при тяхното адаптиране в нова среда и изгражда навици за търсене на колаборативни механизми в решаване на проблеми и постигане на цели.
 • Работа върху самоконтрола и саморегулацията на емоционалните състояния. Посредством методиките, с които работим, даваме на децата ефективни и достъпни механизми за концентриране и навигиране на чувствата и решенията при гневни, тъжни или екзалтирани състояния.
 • В процеса на работа учим децата да имат адекватна самооценка, да познават своите добри и слаби страни, да открият своите потенциали и качества, с които могат да постигат успехи, както и начините да ги развиват.
 • Изграждане на здравословни навици за общуване у децата. Научно-доказано е, че повечето зависимости произлизат от липсващи механизми за самоконтрол, слабо себепознание, неправилно или липсващо целеполагане, слаба мотивация – с други думи – при проблеми със социално-емоционалното развитие в израстването на детето. Изграждането на навика за трупане на тези умения непрекъснато – помага за редуциране на натрупания стрес от неосъзнати и неправилно тълкувани ситуации.
 • Работа над механизмите, с които децата изразходват енергията си в гневни състояния и навигирането на решенията в конструктивни и здравословни. Целта е намаляването на агресията.

Заявка на дата и час за вашата консултация:

 

За да заявите час, можете да се свържете с нас на телефон 0885217714, където ще получите повече информация за свободните часове и ще обсъдим варианти какъв би бил най-подходящия начин да протече лично Вашата консултация.

През годините сме провеждали консултации със семейства и учебни заведения от България, Германия, Великобритания, Австрия, Финландия, Испания и др. на български език и на английски език.

За онлайн консултациите използваме платформите:

 • Zoom
 • Viber
 • Facebook Messenger

Цени за консултациите:

 • За половин астрономически час – 40 лева
 • За цял астрономически час – 80 лева
 • Абонамент за 3 астрономически часа – 210 лева
 • Абонамент за 6 астрономически часа – 390 лева

Цените важат за онлайн консултация с видео и аудио връзка при свързване от 1 устройство. За конферентни връзки с повече от 1 устройство цените са по договаряне (тел: 0885 21 77 14).

Ако към консултацията, желаете да добавите професионално EQ профилиране, което да бъде разчетено в индивидуална сесия,  да добиете представа за силните си страни и възможностите си за успех  – можете да получите специално Brain profile, или Talents profile.

Цената за едно профилиране за възрастен е 50 лева. Отделно се заплаща консултацията според часовите ставки описани по-горе.

Цената за едно профилиране за дете от 7 до 18 години – е 30 лева. Отделно се заплаща консултацията според часовите ставки описани по-горе.

Полина Коцева е единственият експерт в България, който има правото да оперира с този международен софтуер за профилиране, с който работят организации като Microsoft, Pfizer, Qatar airlines  и много други международни гиганти.

Часовете се заплащат предварително по банков път на основание на издадена от нас фактура.