fbpx

ИГРАТА "FUNТАЗИЯ"

Настолна семейна игра за емоционална интелигентност и социални умения

Семейна настолна игра „FUNТАЗИЯ“

Настолната игра „FUNтазия“ е приятно средство за развитие на когнитивни, емоционални и социални умения у дома или в учебно заведение. Може да се играе с едно дете или група деца, заедно с родители, роднини, учители, психолози. Базирана е на научно-доказаните и практически прилагани методики за социално-емоционално изучаване у нас и в развитите образователни системи по света.

Това е първата по рода си настолна игра за развитие на емоционална интелигентност и социални умения, в която всички участници са отбор, а основното предизвикателство са различните ситуации от живота, за които търсим конструктивни здравословни решения.

Заедно в най-важните моменти и решения от живота на децата ни

Игра, в която ставаме отбор заедно с нашите деца, за да им помогнем да вземат правилни решения и да имат успех във важните ситуации от ежедневието им. Играейки, чрез забавни мигове заедно с децата, можем да им помогнем в развитието на техните социални умения, емоционална интелигентност и умения за регулиране на импулсите.

Семейна настолна игра за развитие на емоционална интелигентност и социални умения за деца, родители, учители и психолози - FUNтазия

Настолната игра е полезна за Вас и Вашето дете, защото:

 • Играта е базирана на научно-доказани и дългогодишно прилагани в Европа и САЩ методики за развитие на когнитивни, емоционални и социални умения при деца над 4г., юноши и дори възрастни. Макар играта да е предназначена за деца, в момента тя се прилага и при студенти и екипи на частни и държавни организации (за teambuilding и развитие на EQ).
 • Детето намира приятни начини да ви споделя за своите проблеми и важни случки в хода на игрите ви.
 • Имате възможност заедно с детето да намерите решения на проблемитеда му помогнете и да му покажете, че сте до него за споделяне на съвети и опит.
 • Чрез играта детето може да редуцира натрупан стрес, депресивни състояния, гневни и агресивни състояния, потиснатост и др. когнитивни и поведенчески проблеми.
 • Учите детето не просто да споделя, но и да си даде сметка за своите реакции, решения и въздействието на цялостното му емоционално състояние върху тях, върху него и околните.
 • Създавате полезни навици на детето да изгражда стратегии за правилни реакции в различни ситуации.
 • Помагате на детето да развива своята социална осведоменост и така да бъде по-адаптивно и уверено в нова среда, в която попада – да създава по-устойчиви връзки в нея и да придобива лидерски позиции по конструктивни начини.
 • Детето придобива т.нар. „меки“ умения („soft“ skills), които могат да му бъдат полезни в бъдещата му кариера, семейство и цялостно личностно развитие.
 • Играта спомага за т.нар. способност за вземане на решения и дава възможност в бъдеще детето да бъде добър „decision maker“ – умения, към които се стремят топ мениджърите по света.
 • Помагате на детето да има добро регулиране на вниманието и наблюдението във важни ситуации от живота си
 • Чрез играта имате възможността да помогнете на детето да редуцира необмислените импулсивни реакции и да взема конструктивни решения.

Единична цена: 40лв.*

*цената включва ДДС,
не включва разходи за доставка.

Всяко от нивата на семейната игра „FUNтазия“ помага на децата да опознаят себе си и другите, да потърсят решенията на своите проблеми и ситуации, да откриват начини да използват емоциите си като сила, а не като слабост.

Идеята е в края на всяка игра детето да има повече опит във вземането на правилни, здравословни решения за важните ситуации и хора от живота му. Чрез играта родителите ще могат по един много приятен начин да споделят опит, да осъществяват наблюдение и да помогнат на децата си. Играта може да бъде комбинирана с картите с емоции, магнитния пъзел и комплекта мини-табла на FUNтазия.
Семейна настолна игра за развитие на емоционална интелигентност и социални умения за деца, родители, учители и психолози - FUNтазия

Развивате когнитивни, емоционални и социални умения на децата

Това ще бъде от полза в развитието на детето като личност с лидерски умения.

Семейна настолна игра за развитие на емоционална интелигентност и социални умения за деца, родители, учители и психолози - FUNтазия

Изграждате здравословни навици за регулиране на емоциите и импулсите

Полезно за редуциране на агресия, стрес, вредни навици и др.

Помагате на детето да усети подкрепа и да открива най-добрите модели на подражание

Помагате за развитие на лидерски качества, умения за общуване и адаптация, и др.

Семейна настолна игра за развитие на емоционална интелигентност и социални умения за деца, родители, учители и психолози - FUNтазия

Деца на 4 и повече години могат да играят играта с помощта на възрастен. Играта е подходяща както за деца в предучилищна и начална училищна възраст – така и за ученици в прогимназия и гимназия. Играта се играе също от студенти и екипи на фирми, тъй като нивата й са подходящи и за игра между възрастни.

Играта е базирана на дългогодишно прилагани научни методики за SEL (Social and Emotional Learning), които са част от образователните системи в Европа и САЩ от десетилетия.

Включва подходи за социално-емоционално изучаване, разработени от научно-изследователски екипи в научните институти по психология и емоционална интелигентност на Станфорд и Йейл. Част от включените методики в комбинация са: RULER approach, MINDUP, AE/UE системите на Екман, PАTHS, FUNtazia approach, Emоzi.

Структурата на нивата е изградена в синхрон с методиката на FUNtazia © по основните й елементи: „Наблюдение“, „Картотекиране“, „Споделяне“, „Колаборация“, и може да се използва сред педагозите, които я прилагат на практика.

Могат да играят толкова деца – колкото имат желание.

Играта е подходяща за групови игри с много деца (в училище, детска градина, занималня и пр.) или само между един родител и едно дете.

В нивата на играта адаптирахме методи и подходи за развитие на социално-емоционални умения, част от социално-емоционалното изучаване в развитите образователни системи – това прави играта подходяща част от класните и извънкласните дейности, активностите в учебната занималня или предучилищната занималня, часове при психолог или педагогически съветник и др.

Играе се лесно и приятно – просто първо прочитате правилата и после следвате написаните върху отделните нива инструкции.

Имате няколко големи и няколко малки табла, подредени в удобна еко-кутия. Използването им е лесно и не отнема време – нужно е само да следвате инструкциите от таблата, за да играете. Правилата са кратки, разбираеми, а нивата – с много теми за размисъл и диалог.

Една игра отнема около 1 час – съвсем достатъчно време, което можете да отделяте всеки ден за приятни емоции, споделени с детето ви.

Умишлено няма пионки, пулчета, зарчета, тестета карти и др. елементи, които могат да се загубят. Всяко от таблата е с устойчиво покритие, върху което може да се отбелязва с обикновен флумастер. Нужно е нежно забърсване с леко навлажнена или суха памучна кърпа, за да изчистите флумастера от таблата.

Единствено желание! Във всяко от нивата има подробни инструкции, които просто трябва да следвате – те включват множество въпроси към вас и към детето. В играта всички играчи са отбор, който заедно трябва да преодолее нивата – не се състезавате помежду си – целта е да си помогнете.

Не е необходимо да имате специализирани или професионални знания, за да играете играта със своето дете. Необходимо е само да отделите време да сте заедно в играта и да приемете нейните предизвикателства заедно!

Всяка една игра, която играете е уникална, защото в основата й е случка от живота на един от играчите – Разказвачът. Останалите играчи са в ролята на Помощниците – те са отборът на Разказвача. С преминаването на 5-те нива Разказвачът и Помощниците научават важна информация за въпросната случка и на финала заедно търсят правилните стратегии за постигане на бъдещ успех.

Нивата имат имена, които до голяма степен издават отделните предизвикателства в играта: „Ситуация“, „Решения“, „Преживяване“, „Ключ към успеха“, „Благодарност“.

При невъзможност да регулират емоционалните си състояния, децата вземат необмислени импулсивни решения, което може да доведе до агресия, депресия, потиснатост, липса на концентрация, загуба на мотивация, липса на воля, изолация, зависимости, трудна адаптация и др. негативни ефекти, които да са белег в развитието на детето като личност през целия му живот.

Когато детето има проблем – играйте заедно играта. В нея този проблем става център на 5-те нива. В края на играта заедно ще създадете една или повече стратегии за бъдещ успех и решение на проблема.

Детето ще е по-уверено, че има вариант за действие, с което може да постигне успех – вариант, който сте открили заедно чрез играта.

Понякога детето може да не желае да споделя за проблема си чрез играта – в тези случаи вие може да влезете в ролята на споделящия и да споделите аналогичен проблем от вашия живот. В изследванията ни установихме, че е достатъчно дори само детето да слуша (да е набюдател, без да бъде участник), за да си извади нужните изводи от играта и да ги приложи на практика.

„Продуктът“ на емоционалната интелигентност е човек да умее да регулира емоциите си така, че да не взема импулсивни деструктивни решения – да има повече воля, да вижда перспективите, да изгражда здравословни навици, да има самоосъзнатост, емпатия и пр. „Продуктът“ на социалните умения и компетенции е човек да умее да подбира хората, с които да има конструктивни взаимоотношения, да развива екипност, да има социална осведоменост и пр.

Отборното участие в играта дава възможност на всички играчи да развиват емоционалните, когнитивните и социалните си умения – учейки се един от друг, помагайки си един на друг и търсейки заедно решения на проблемите.

Играта е авторски продукт, плод на години изследвания и специализирана работа с деца.

Това, с което е различна от други семейни настолни игри е, че:

 • Това е първата по рода си игра за развитие на емоционална интелигентност и социални умения;
 • Играта помага на децата да споделят за своите проблеми и дерзания чрез игровия механизъм на 5-те нива;
 • Играчите не се състезават, а са отбор – така развиваме емпатията между тях, екипността им и желанието за взаимопомощ;
 • Действа ефективно за т.нар. „problem solving“ стратегии (стратегии за разрешаване на проблеми) – важни за детското развитие;
 • Подобрява т.нар. „soft skills“ на децата („меки“ умения), важни за бъдещото им развитие като личности;
 • Подобрява връзката родител-дете – детето разбира, че може да си помагаме в трудните моменти като обмисляме заедно стратегиите за бъдещето;
 • В комплекта няма нищо излишно – пионки, зарчета, пулчета, тестета и пр. Играта е компактна и удобна за използване. Направихме я такава, за да може при възникнал конфликт в клас или семейството – да се играе при необходимост и желание;
 • Не е нужно да си специалист, за да играеш – необходимо е само да отделиш време за това.

Посетете нашата фейсбук страница и ни пишете в Messenger от тук, за да отговорим на вашите въпроси!

Може да се присъедините към групата „Развитие на Емоционална интелигентност (EQ) за деца от България“ от тук.

Безплатни ресурси и други наши продукти ще откриете на www.EQBulgaria.com

Петте нива на играта

В началото на играта играчите се разделят на: Разказвачи и Помощници. Разказвачът може да е един или няколко – тяхната цел е да изберат важна случка от живота си, която да поставят като основа на играта. Помощниците имат за цел да помогнат на Разказвачите заедно да съпреживеят отново случката, за да обменят опит, мнения и да открият решения напред в нивата.

В първо ниво Разказвачът разкрива емоционалното си състояние и осведоменост преди и след тази важна случка – разкрива пред останалите играчи каква е била интензивността на емоциите му, дали се е чувствал приятно или неприятно и т.н.

На помощ идват 10-те геройчета в играта. Шест от тях показват основни емоции, които всеки от нас изпитва: Тъга, Гняв, Радост, Страх, Отвращение и не на последно място зеленият ни безименен герой, който показва Удовлетворение и Спокойствие. Заедно с тях са още няколко причудливи същества. Причината е едно от тях – тя изглежда като звезда, държи звънец – с него насочва вниманието върху себе си. Неин приятел е Моментът (Момент за избор) – времето, което избираме да отделим между осъзнаването, чувстването и реакцията на причината и емоциите ни. Има и две неразделни геройчета – едното е протегнало ръце за прегръдка, а другото има лукава усмивка и рогца – това са Деструктивното и Конструктивното решения.

Във второ ниво на играта Разказвачът и Помощниците изясняват всички важни неща около случката, за да разберат как е протекла тя. Разказвачът преживява случката отново, което смъква влиянието и интензитета на емоциите му от нея – той споделя и това най-често му носи спокойствие. Помощниците се учат да „влязат в неговите“ обувки и да помислят как те биха реагирали в същата ситуация и какви решения биха взели.

Ниво 3 всъщност е допълнение към Ниво 2.

Емоциите са нещото, което всички изпитваме. Всеки от нас в даден момент е тъжен, весел, гневен, уплашен, отвратен и т.н. Няма значение пол, възраст, цвят на кожата, натрупан опит – емоциите са общото между всички нас – всички ги изпитваме.

Разликата е в начините, по които усещаме емоциите с тялото си, както и в това как реагираме под влияние на емоционалните ни състояния.

В Ниво 3 Разказвачът и Помощниците си дават сметка как тялото ни усеща емоциите, чувстваме ли сила, слабост, тръпки и т.н.

Понякога си мислим, че сме взели най-правилното решение, но времето и събитията след него могат да ни покажат точно обратното.

Целта на това ниво от играта е да даде възможност на участниците да открият заедно стратегии, с които да бъдат взети най-добрите решения в бъдеще. Всеки от т.нар. „Ключове на успеха“ в това ниво е възможност за изграждане на такива стратегии.

„Ключовете“ могат да помогнат на нас, могат да помогнат и на другите, замесени в ситуацията. Затова играта може да се играе отново, след като някой от „Ключовете“ бъде използван и така бъде създадена нова ситуация, която да стане основа за нова игра.

Важно е да бъдем благодарни на хората, които са ни помогнали. Важно е да можем да поискаме прошка, да проявим емпатия, да търсим заедност.

За разлика от много други настолни игри, където краят завършва само с победа – тук краят на играта е с благодарност. Участниците благодарят един на друг, оценяват общите усилия с финалните предизвикателства в Ниво 5 и си дават сметка, че са се подкрепили и са се сближили малко повече в края на играта.

Искахме децата не само да се забавляват и да са по-уверени след всяка игра, но и да си дадат сметка благодарение на кого те са по-спокойни, по-осъзнати и по-сигурни в решенията си. Това е родителят, роднината, учителят – хората, които са им Помощници в играта.

Всички ние като родители желаем децата ни да бъдат щастливи.

В живота никой не може да бъде постоянно щастлив. Дори да опитаме да създадем или купим идеалната среда на детето ни – утре то ще е възрастен, който трябва да умее да се адаптира правилно в средата, в която попада (работа, хоби, семейство). Затова е по-скоро важно децата ни да растат спокойни и уверени. Така ще са по-здрави, по-успешни напред в живота, по-разсъдливи. Така имат шанса да са по-фокусирани, по-екипни, адаптивни, с перспектива. Ще могат да използват пълния си умствен потенциал и опита си. В ранните години от развитието им те имат нужда да усетят подкрепата ни, да потърсят опита ни и напред в годините да работим по постепенното им изграждане като личности, развивайки техните когнитивни, социални и емоционални умения, които ще им помагат през целия им съзнателен живот.

Често децата се съпротивляват или губят мотивация относно общуването с нас. Трудно можем да им наложим да споделят, да се чувстват или не някак, да реагират както желаем ние или да поискат нашия опит и знания. Не можем да им го наложим, но можем да ги вдъхновим за това като им отделяме време и имаме търпение с тях.

С помощта на играта децата ще получат нашия опит и стратегии за справяне с проблемите по един ненатрапчив и приятен начин, в който развиваме тяхната воля и им помагаме да регулират емоционалните си състояния. Без да им го налагаме, а като им показваме, че имаме желание да сме в техния отбор.

настолна детска игра за емоционална интелигентност
семейна настолна игра за развитие на емоционална интелигентност и социални умения