fbpx

ИГРАТА "FUNТАЗИЯ"

Настолна семейна игра за емоционална интелигентност и социални умения

Настолна игра „FUNТАЗИЯ“

Настолна игра за емоционално развитие

Настолната игра „FUNтазия“ е приятно средство за развитие на важни когнитивни, емоционални и житейски умения у дома или в учебно заведение. Може да се играе с едно дете или група деца, заедно с родители, роднини, учители, психолози. Базирана е на научно-доказаните и практически прилагани методики за социално-емоционално изучаване у нас и в развитите образователни системи по света.

Това е първата по рода си настолна игра за развитие на емоционална интелигентност и социални умения, в която всички участници са отбор, а основното предизвикателство са различните ситуации от живота, за които търсим конструктивни здравословни решения.

Заедно в най-важните моменти и решения от живота на децата ни

Игра, в която ставаме отбор заедно с нашите деца, за да им помогнем да вземат правилни решения и да имат успех във важните ситуации от ежедневието им. Играейки, чрез забавни мигове заедно с децата, можем да им помогнем в развитието на техните социални умения, емоционална интелигентност и умения за регулиране на импулсите.

игра по програма за емоционални умения

Предимства на играта:

 • Базирана на утвърдени научно-доказани методики за работа с деца над 6 г.
 • Възможност за игра в група или в отбори – в учебна среда.
 • Възможност за игра между родител и дете, или от цялото семейство.
 • Ясни правила и лесен игрови механизъм.
 • Удобен комплект от 19 карти с авторски илюстрации, които може да носите навсякъде, за да ги приложите във всеки удачен момент.

Защо играта е полезна:

 • Играта е проектирана така, че да сплоти участниците.
 • Чрез играта детето може да редуцира натрупан стрес, депресивни състояния, гневни и агресивни състояния, потиснатост и др. когнитивни и поведенчески проблеми.
 • Учите детето не просто да споделя, но и да си даде сметка за своите реакции, решения и въздействието на цялостното му емоционално състояние върху тях, върху него и околните.
 • Създавате полезни навици на детето да изгражда стратегии за правилни реакции в различни ситуации.
 • Помагате на детето да развива своята социална осведоменост и така да бъде по-адаптивно и уверено в социума, в който е – да създава по-устойчиви връзки с другите и да придобива лидерски умения.
 • Детето придобива т.нар. „меки“ умения („soft“ skills), които могат да му бъдат полезни в бъдещата му кариера, семейство и цялостно личностно развитие.
 • Играта спомага за т.нар. способност за вземане на решения и дава възможност в бъдеще детето да бъде добър „decision maker“ – умения, към които се стремят дори топ мениджъри по света.
 • Помагате на детето да има добро регулиране на вниманието и наблюдението във важни ситуации от живота си
 • Чрез играта имате възможността да помогнете на детето да редуцира необмислените импулсивни реакции и да взема конструктивни решения.

Единична цена: 40лв.*

*цената включва ДДС,
не включва разходи за доставка.

Настолна игра „FUNтазия“ помага на децата да опознаят себе си и другите, да потърсят решенията на своите проблеми и ситуации, да откриват начини да използват емоциите си като сила, а не като слабост.

Идеята е в края на всяка игра детето да има повече опит във вземането на правилни, здравословни решения за важните ситуации и хора от живота му. Чрез играта родителите и учителите ще могат по един много приятен начин да споделят опит, да осъществяват наблюдение и да помогнат на децата си – да са техните доверени възрастни. Играта, заедмо с картите с емоции, магнитния пъзел и комплекта мини-табла на FUNтазия – дават възможност за десетки хиляди приятни часове с децата.
развитие на когнитивни, житейски и емоционални умения

Развивате когнитивни, емоционални и социални умения на децата

Това ще бъде от полза в развитието на детето като личност с лидерски умения.

емоционална регулация - деца

Изграждате здравословни навици за регулиране на емоциите и импулсите

Полезно за редуциране на агресия, стрес, вредни навици и др.

детско възпитание и развитие

Помагате на детето да усети подкрепа и да открива най-добрите модели на подражание

Така подкрепяте и развивате здравословния учебен и семеен климат.

настолна игра за емоционална интелигентност

Деца на 6 и повече години могат да играят играта с помощта на възрастен. Играта се играе също от студенти и екипи на фирми, тъй като нивата й са подходящи и за игра между възрастни.

Играта е базирана на дългогодишно прилагани научни методики за SEL (Social and Emotional Learning), които са част от образователните системи в Европа и САЩ от десетилетия.

Включва подходи за социално-емоционално изучаване, разработени от научно-изследователски екипи в научните институти по психология и емоционална интелигентност на Станфорд и Йейл. Част от включените методики в комбинация са: RULER approach, MINDUP, AE/UE системите на Екман, PАTHS, FUNtazia approach, Emоzi.

Структурата на нивата е изградена в синхрон с методиката на FUNtazia © по основните й елементи: „Наблюдение“, „Картотекиране“, „Споделяне“, „Колаборация“, и може да се използва сред педагозите, които я прилагат на практика.

Могат да играят толкова деца – колкото имат желание.

Играта е подходяща за групови игри с много деца (в училище, предучилищна група, занималня и пр.) или само между един родител/учител/психолог и едно дете.

В играта адаптирахме методи и подходи за развитие на социално-емоционални умения, част от социално-емоционалното изучаване в развитите образователни системи – това прави играта подходяща част от класните и извънкласните дейности, активностите в учебната занималня или предучилищната занималня, часове при психолог или педагогически съветник и др.

Играе се лесно и приятно. Важно е преди игра да прочетете всички правила от листовката.

Имате няколко тестета карти, описани в инструкциите. Правилата са разбираеми и кратки.

Една игра отнема около 1 час – съвсем достатъчно време, което можете да отделяте всеки ден за приятни емоции, споделени с детето ви.

Умишлено няма пионки, пулчета, зарчета, тестета карти и др. елементи, които могат да се загубят. Разполагате с 19 специално разработени карти с авторски илюстрации – които може да ползвате навсякъде, където сте с дете или група деца.

Единствено Вашето желание!

Не е необходимо да имате специализирани или професионални знания, за да играете играта със своето дете. Необходимо е само да отделите време да сте заедно в играта и да приемете с детето нейните предизвикателства!

При невъзможност да регулират емоционалните си състояния, децата вземат необмислени импулсивни решения, което може да доведе до проблеми и тежки последствия. Децата и юношите реагират с агресия, депресия, потиснатост, липса на концентрация, загуба на мотивация, липса на воля, изолация, зависимости, трудна адаптация и др. негативни ефекти, които да са белег в развитието на детето като личност през целия му живот.

Когато детето има проблем – играйте заедно играта. В нея този проблем става център на цялата игра. В края й заедно ще създадете една или повече стратегии за бъдещ успех и решение на проблема.

Детето ще е по-уверено, че има вариант за действие, с което може да постигне успех – вариант, който сте открили заедно чрез играта.

Понякога детето може да не желае да споделя за проблема си чрез играта – в тези случаи Вие може да влезете в ролята на споделящия и да споделите аналогичен проблем от вашия живот. В изследванията ни установихме, че е достатъчно дори само детето да слуша (да е набюдател, без да бъде участник), за да си извади нужните изводи от играта и да ги приложи на практика.

„Продуктът“ на емоционалната интелигентност е човек да умее да регулира емоциите си така, че да не взема импулсивни деструктивни решения – да има повече воля, да вижда перспективите, да изгражда здравословни навици, да има самоосъзнатост, емпатия и пр. „Продуктът“ на социалните умения и компетенции е човек да умее да подбира хората, с които да има конструктивни взаимоотношения, да развива екипност, да има социална осведоменост и пр.

Участието в играта дава възможност на всички играчи да развиват емоционалните, когнитивните и социалните си умения – учейки се един от друг, помагайки си един на друг и търсейки заедно решения на проблемите.

Играта е авторски продукт, плод на години изследвания и специализирана работа с деца.

Това, с което е различна от други настолни игри е, че:

 • Това е първата по рода си игра за развитие на емоционална интелигентност и социални умения, която може да се играе в класна стая или семейна среда;
 • Играта помага на децата да споделят за своите проблеми и дерзания чрез игровия механизъм на 5-те нива;
 • Играчите не се състезават, а са отбор – така развиваме емпатията между тях, екипността им и желанието за взаимопомощ;
 • Действа ефективно за т.нар. „problem solving“ стратегии (стратегии за разрешаване на проблеми) – важни за детското развитие;
 • Подобрява т.нар. „soft skills“ на децата („меки“ умения), важни за бъдещото им развитие като личности;
 • Подобрява връзката родител-дете – детето разбира, че може да си помагаме в трудните моменти като обмисляме заедно стратегиите за бъдещето;
 • В комплекта няма нищо излишно – пионки, зарчета, пулчета, тестета и пр. Играта е компактна и удобна за използване. Направихме я такава, за да може при възникнал конфликт в клас или семейството – да се играе при необходимост и желание;
 • Не е нужно да си специалист, за да играеш – необходимо е само да отделиш време за това.

Посетете нашата фейсбук страница и ни пишете в Messenger от тук, за да отговорим на вашите въпроси!

Може да се присъедините към групата „Развитие на Емоционална интелигентност (EQ) за деца от България“ от тук.

Безплатни ресурси и други наши продукти ще откриете на www.EQBulgaria.com

Всички ние като родители желаем децата ни да бъдат щастливи.

В живота никой не може да бъде постоянно щастлив. Дори да опитаме да създадем или купим идеалната среда на детето ни – утре то ще е възрастен, който трябва да умее да се адаптира правилно в средата, в която попада (работа, хоби, семейство). Затова е по-скоро важно децата ни да растат спокойни и уверени. Така ще са по-здрави, по-успешни напред в живота, по-разсъдливи. Така имат шанса да са по-фокусирани, по-екипни, адаптивни, с перспектива. Ще могат да използват пълния си умствен потенциал и опита си. В ранните години от развитието им те имат нужда да усетят подкрепата ни, да потърсят опита ни и напред в годините да работим по постепенното им изграждане като личности, развивайки техните когнитивни, социални и емоционални умения, които ще им помагат през целия им съзнателен живот.

Често децата се съпротивляват или губят мотивация относно общуването с нас. Трудно можем да им наложим да споделят, да се чувстват или не някак, да реагират както желаем ние или да поискат нашия опит и знания. Не можем да им го наложим, но можем да ги вдъхновим за това като им отделяме време и имаме търпение с тях.

С помощта на играта децата ще получат нашия опит и стратегии за справяне с проблемите по един ненатрапчив и приятен начин, в който развиваме тяхната воля и им помагаме да регулират емоционалните си състояния. Без да им го налагаме, а като им показваме, че имаме желание да сме в техния отбор.