fbpx

Професионално EQ профилиране

За деца, юноши и възрастни - от акредитиран EQ професионалист

Професионално EQ профилиране и оценка на талантите

Как се извършва профилирането

Профилирането се извършва на три етапа. В първия преминавате базов EQ тест чрез специализиран софтуер за EQ профилиране. На втори етап преминавате през различни нива на оценка на Вашите таланти, възможности, социално-емоционални умения и пр., назначени от EQ специалистът. На трети етап данните от предходните два етапа се анализират от обсъждат с Вас под формата на консултации с EQ експерта.

Професионално EQ профилиране и оценка на талантите

Етап 1 от профилирането:

Първата стъпка от EQ профилирането е под формата на тест за оценка на емоционалната интелигентност и социалните умения. Тестовете за възрастни, тийнейджъри и деца се различават – те са на английски език и могат да бъдат проведени заедно с EQ експерта или самостоятелно. Тестовете за деца могат да бъдат проведени в присъствие на родителя или учителя, който да им превежда и обяснява при нужда въпросите.

Етап 2 от профилирането:

Следващата стъпка е разширеното софтуерно профилиране с изкуствен интелект, който ви задава серия от въпроси и прави оценка на отговорите в реално време. Това профилиране бива три вида. EQ специалистът ще Ви консултира кой от видовете е най-подходящ за Вас.

Кликнете върху всеки от трите вида профилиране, за да научите повече:

Първи вид профилиране: Тристепенна оценка FDM (Focus, Decision, Motivation)

Оценяване на силните и слабите страни от гл.т. на емоционалната интелигентност и социалните умения на профилираната личност. Тази оценка е 3-компонентна с елементи: „Мотивация и целеполагане“, „Фокус и приоретизиране“, „Решения и връзки“.  В края на оценяването Вие и EQ експертът ще имате познание за това какъв е Вашия EQ профил от 8 различни типа профили. Това профилиране дава обратна връзка на EQ експерта за това как Вашето съзнание предпочита да обработва информацията от гл.т. на Вашите социално-емоционални характеристики – как и над какво се фокусирате, как вземате решения и какво ви мотивира или демотивира. С други думи как Вашето съзнание „предпочита“ да използва социално-емоционалния капацитет, който имате.

Втори вид профилиране: Оценка на талантите TP (Talent Profile)

Надгражда първия вид профилиране. Има 18 ключови таланти за успешно развитие на всяка личност. Този оценъчен софтуер съставя Вашата персонална оценка за всеки от тези ключови таланти, като извежда 6-те основни таланта, които притежавате. На база на информацията от това оценяване EQ експертът има възможност да проведе консултации с Вас относно прилагането на тези таланти във Вашето ежедневие,  при общуването Ви с други личности от Вашите социуми. Всеки от талантите има допълнително дефиниране през 3-компонентната система FDM. С тази информация EQ специалистът работи по „Strenghts Approach“ – дава яснота и перспективи за бъдещ успех, концентрирайки се над „разполагаемите активи“ от вашият социално-емоционален ресурс.

Трети вид профилиране: Discovery профилиране (Discovery Profile) Надгражда първия и втория вид профилиране. Дава информация за Вашите най-големи възможности за постигане на добри резултати във Вашите социуми (семейство, работа и пр.), базирани на определени „фактори на успеха“, и съответно – най-слабите възможности за постигане на успех (предизвикателствата пред Вас в сферите, в които имате възможности за израстване). Това създава една логична и последователна верига: социално-емоционалните Ви умения развиват Вашите таланти, а талантите Ви увеличават шансовете за успешното Ви представяне и ефективност в социумите Ви.

Това е уникален способ, който синтезира информацията за цяла група – екипът ви, отдел в команията, цялата компания, класът в училище, курс в университет, семейство. Резюмираната информация дава яснота за отделните характеристики на членовете на групата и спомага да се разбере тъй наречения SWOT анализ на групата (силни страни, слаби страни, възможности, заплахи). Този анализ, разчетен и анализиран от акредитиран EQ експерт – дава възможност за:

 • Подобряване на ефективността на групата
 • Повишаване уменията за планиране, приоритизиране, постигане на целите – общите и индивидуалните
 • По-добра комуникация между членовете на екипа/групата.
 • Повишава се нивото на колаборация в екипа/групата.

Каква информация ви дава Dashboard profile?

 • Средното ниво на емоционалната интелигентност и житейските умения на вашата група. Да – тя има измерими цифрени стойности – и те са плод на анализ на вашия сертифициран експерт. Този резултат дава информация за това по какъв начин и до колко добре групата може да идентифицира емоциите, да управлява решенията и реакциите си, да прави разумни избори, да поставя адекватни цели, и да открива начини за тяхното постигане в дългосрочен план.
 • Информация относно нивото на разнородност на индивидуални профили на хората в групата. До колко те са почти сходни, или абсолютно разнородни.
 • Групов FDM Профил. Информация за разпределението на стиловете FDM Профили в тази група. Каква част от групата се разпределя към рационален или емоционален фокус, и пр.
 • Групов Talent Профил – в тази част са талантите на вашата група, подредени в низходящ ред – най-развитите във вашата група – са първите…От тази част получавате информация и кои са най-слабо развитите.
 • Резултати (outcomes) – тази част е отново цифрово измерима, и освен това се движи по 6 основни „фактори на успеха“. Данните са за групата, но са взети от индивидуалното профилиране на всеки от участниците.

Информация за профилиращия специалист

Полина Коцева е първият и, в момента, единствен специалист в България, международно акредитиран от най-голямата международна организация за развитие на емоционална интелигентност EQ.org / Six Seconds. Коцева е част от глобалната мрежа на професионалистите, които извършват професионално EQ профилиране, включващо:

 • профилиране и оценка на индивидуалните таланти и насоки за тяхното използване и развитие
 • оценка на социалните умения и компетенции и насоки за развитие
 • оценка на емоционалната интелигентност и насоки за развитие

Полина Коцева има завършено в Нюкасъл, Великобритания обучение и сертификация като единствен за България EQ Practitioner към ЕQ.org, с което има правото да предоставя услугите по EQ профилиране, оценка на социално-емоционалните умения и на талантите за деца, юноши и възрастни чрез специализиран софтуер, специализирани ресурси и по утвърдените за това научно-доказани методики.

Полина Коцева

За кого са подходящи профилиранията?

Кликнете върху името на всеки от видовете профилиране, за да разберете за кого са подходящи:

Подходящо е както за възрастни, така и за деца от 7 до 18 години

Приложение при възрастни: В практиката си сме профилирали хора от екипи на фирми, различни професионалисти, семейства, учебни колективи и пр. Една от основните цели на профилирането е да се подпомогне човек да използва наблюдението като стъпка към самопознанието. Друга важна цел е изграждане на разбиране за житейската динамика – как се изменят ситуациите, хората в тях и решенията ни в тях. Това профилиране всъщност отваря възможността за ефективна работа в екип и възможност за планиране на стратегии за управление на екипи.

Приложение при деца:

В работата ни с деца прилагаме FDM профилирането от години. Интересно е, цветно е и дискусията, която следва – има изключително благоприятен ефект над детето по отношение на неговото поведение, целеполагане, стремежите му, осъзнатост, отношения с останалите, наблюдателността и различни други житейски и емоционални умения. При децата използваме специално разработената за тях версия на FDM профилирането – „BBP YV“. Профилирането помага на всеки – дете и възрастен – да използва силните си страни и качества, да се възползва от тях по най-добрия начин, за да взема решения и да управлява взаимоотношенията си с другите хора, в семейството, в работа, в училище.

Профилирането „Оценка на талантите TP“ (Talent Profile) е подходящо за възрастни и деца 7-18г.

То е вдъхновяващо средство и мотивиращ механизъм да свържем емоционалната интелигентност с реалния performance на човек в истинския живот. На разбираем език изясняваме Вашите ключови силни страни  към настоящия момент и как бихте могли да ги използвате ефективно в съответсвие с приоритетите към същия момент. Talent Profile има отделна версия за възрастни – BTP AV и втора версия, специално разработена за деца – BTP YV. Приложението на този профил е подходящо при:

 • Откриване на потенциала на деца над 7 години. Целта е мотивация за бъдещо развитие, с концентрация над силните им страни и подкрепа в начина, по който да ги използват.
 • Обучения и тренинги на фирмени екипи или служители (индивидуални и групови) – за да бъде презентирана възможността да се използва емоционалната интелигентност в ежедневието – на работа и в живота
 • Кариерно консултиране
 • Employer branding – за да могат обещаващи кандидати за работа да видят, че вашата организация държи на EQ и на човешкия ресурс, като настоява и предоставя възможността на всеки кандидат да бъде профилиран и да му осигури дискусия с акредитиран специалист след това.
 • Развитие на екипи на компании – с последваща дискусия за талантите, които имаме в екипа, как да ги комбинираме, от какви още имаме нужда, как да ги открием?

Подходящо за фирмени екипи, учебни екипи (преподавателски колективи или класове), университетски екипи (преподавателски колективи или студентски групи)

DP e профилиране, което се използва години наред по света за различни тренинги, както и в мениджмънта на големи сериозни компании като Microsoft, FedEX, Quatar airlines и много други лидери в световния бизнес, инвестиращи в развитието на своите екипи. Има много начини да бъде ефективно прилаган:

 • Като допълнение към FDM и Talent профилиранията – вариант да се навлезе в по-голяма дълбочина за човек.
 • В индивидуални консултации, с цел откриване на потенциалите за постигане на набелязани цели, повлияване на цялостния професионален и житейски пърформанс.
 • При студенти, с цел правилно и ефективно насочване на потенциалите и интересите.
 • При подбор на кадри в компании (особено важно при мениджърски позиции) – най-важното според международни проучвания по темата е – е че такъв app трябва да съдържа синтезирана ключова информация за кандидатите. BDP съдържа цялата инфо на една страница и освен това е надежден научно-доказан подход, ползван по света над 10 години.

Нещо повече – използван в компанията при подбор на кадри – DP дава уникалната възможност – различните кандидати да бъдат адекватно и обективно сравнявани по въпросните показатели, на база на надеждни резултати, получени от научно-обоснования софтуер за профилиране. Възможността за грешна преценка се намалява драстично, поради липсата на субективност в софтуерните резултати. Този профил е много деликатен, тъй като съдържа информация за негативните страни и слаби резултати на профилирания. Както останалите профили – и този (с още по-голяма сила) трябва да бъде интерпретиран само от акредитиран експерт. Обърнете се към експерта, който ви е дал достъп до него.

Обикновено Dashbord-ът се използва от мениджъри в компании или институции, с помощта на акредитиран EQ експерт, за да могат да получат обективна оценка за екипите си, която да бъде обект на последващи дикусии, тренинги, обучения, уоркшопи, с цел да се разберат силните страни, да се получат адекватни посоки за използването им по правилен начин в екипа, да се подобри на ефективността, удовлетвореността, да се анализират възможностите и заплахите пред екипа.

Типични начини за прилагане на профила са:

 • За да се осъзнае въздействието на индивидуалните таланти на всеки като фактор за оформяне на цялото лице на една група/екип
 • За да се види как EQ и талантите определят реалния пърформанс – както на нас като индивидуалности – така и като група.
 • Какви системи, структури и преструктурирания биха подпомогнали успеваемостта на групата/екипа.
 • Подобряван на планирането и приоритизирането.
 • Развитие на екипа, корпоративна култура, уважение, комуникация, колаборация
 • Подпомагане на отдели за Custumer service, Sales – в ежедневната им работа с клиенти.
 • Прилагането на dashboard e удачно още сред екип от мениджъри, за да бъдат по ефективни в управлението на своя екип.

Dashboard има отделна YOUTH version – създадена специално за използване от деца в клас – от техните учители. Отново с помощта на акредитиран експерт – можете да добиете яснота за груповата динамика на класната ви стая. Уникален способ за:

 • управление разнородна група,
 • за добиване на реална представа за различните стилове FDM profile и таланти с цел постигането на по-добра комуникация,
 • колаборация,
 • здравословен климат,
 • мотивация,
 • намаляване на агресивните прояви, поради увеличаване на индивидуалната удовлетвореност.
 • повишаване на груповата и индивидуална успеваемост.

 

Направете заявка за профилиране:

Всеки от посочените профили, може да бъде заявен за изработване и последващо анализиране и консултиране по него на телефон 0885217714 или на email: info@funtazia.bg .

ЦЕНИ и условия

Цената за едно профилиране на силните страни  –  за дете от 7 до 18 години – е 110 лева с разчитането и сесия със събеседване с акредитиран EQ експерт.

Цената за едно профилиране за възрастен е 50 лева е 130 лева с разчитането и сесия със събеседване с акредитиран EQ експерт.

 При поръчка на 2 или три вида профила – се ценообразува според времето необходимо за цялостната сесия с разчитане и събеседване и броят поръчани профили. Свържете се с нас, за да получите информация за останалите видове профилирания, за да изберете правилния тип профилиране за Вас или правилната комбинация от профилирания.

Полина Коцева е единственият експерт в България, който има правото да оперира с този международен софтуер за профилиране, с който работят организации като Microsoft, Pfizer, Qatar airlines  и много други международни гиганти.

Часовете се заплащат предварително по банков път на основание на издадена от нас фактура.