Професионално EQ профилиране

За деца, юноши и възрастни - от акредитиран EQ професионалист

Професионално EQ профилиране и оценка на талантите

Как се извършва профилирането

Профилирането се извършва на три етапа. В първия преминавате базов EQ тест чрез специализиран софтуер за EQ профилиране. На втори етап преминавате през различни нива на оценка на Вашите таланти, възможности, социално-емоционални умения и пр., назначени от EQ специалистът. На трети етап данните от предходните два етапа се анализират от обсъждат с Вас под формата на консултации с EQ експерта.

Професионално EQ профилиране и оценка на талантите

Етап 1 от профилирането:

Първата стъпка от EQ профилирането е под формата на тест за оценка на емоционалната интелигентност и социалните умения.
Тестовете за възрастни, тийнейджъри и деца се различават – те са на английски език и могат да бъдат проведени заедно с EQ експерта или самостоятелно. Тестовете за деца могат да бъдат проведени в присъствие на родителя или учителя, който да им превежда и обяснява при нужда въпросите.

Тестът за възрастни Ви предоставяме безплатно и можете да направите още сега от тук, благодарение на любезната подкрепа на нашите партньори и приятели от EQ.org.

Етап 2 от профилирането:

Следващата стъпка е разширеното софтуерно профилиране с изкуствен интелект, който ви задава серия от въпроси и прави оценка на отговорите в реално време.

Това профилиране бива три вида. EQ специалистът ще Ви консултира кой от видовете е най-подходящ за Вас.

Кликнете върху всеки от трите вида профилиране, за да научите повече:

Първи вид профилиране: Тристепенна оценка FDM (Focus, Decision, Motivation)

Оценяване на силните и слабите страни от гл.т. на емоционалната интелигентност и социалните умения на профилираната личност. Тази оценка е 3-компонентна с елементи: „Мотивация и целеполагане“, „Фокус и приоретизиране“, „Решения и връзки“.  В края на оценяването Вие и EQ експертът ще имате познание за това какъв е Вашия EQ профил от 8 различни типа профили. Това профилиране дава обратна връзка на EQ експерта за това как Вашето съзнание предпочита да обработва информацията от гл.т. на Вашите социално-емоционални характеристики – как и над какво се фокусирате, как вземате решения и какво ви мотивира или демотивира. С други думи как Вашето съзнание „предпочита“ да използва социално-емоционалния капацитет, който имате.

Втори вид профилиране: Оценка на талантите TP (Talent Profile)

Надгражда първия вид профилиране. Има 18 ключови таланти за успешно развитие на всяка личност. Този оценъчен софтуер съставя Вашата персонална оценка за всеки от тези ключови таланти, като извежда 6-те основни таланта, които притежавате. На база на информацията от това оценяване EQ експертът има възможност да проведе консултации с Вас относно прилагането на тези таланти във Вашето ежедневие,  при общуването Ви с други личности от Вашите социуми. Всеки от талантите има допълнително дефиниране през 3-компонентната система FDM.
С тази информация EQ специалистът работи по „Strenghts Approach“ – дава яснота и перспективи за бъдещ успех, концентрирайки се над „разполагаемите активи“ от вашият социално-емоционален ресурс.

Трети вид профилиране: Discovery профилиране (Discovery Profile)

Надгражда първия и втория вид профилиране. Дава информация за Вашите най-големи възможности за постигане на добри резултати във Вашите социуми (семейство, работа и пр.), базирани на определени „фактори на успеха“, и съответно – най-слабите възможности за постигане на успех (предизвикателствата пред Вас в сферите, в които имате възможности за израстване). Това създава една логична и последователна верига: социално-емоционалните Ви умения развиват Вашите таланти, а талантите Ви увеличават шансовете за успешното Ви представяне и ефективност в социумите Ви.

Информация за профилиращия специалист

Полина Коцева е първият и, в момента, единствен специалист в България, международно акредитиран от най-голямата международна организация за развитие на емоционална интелигентност EQ.org / Six Seconds. Коцева е част от глобалната мрежа на професионалистите, които извършват професионално EQ профилиране, включващо:

  • профилиране и оценка на индивидуалните таланти и насоки за тяхното използване и развитие
  • оценка на социалните умения и компетенции и насоки за развитие
  • оценка на емоционалната интелигентност и насоки за развитие

Полина Коцева има завършено в Нюкасъл, Великобритания обучение и сертификация като единствен за България EQ Practitioner към ЕQ.org, с което има правото да предоставя услугите по EQ профилиране, оценка на социално-емоционалните умения и на талантите за деца, юноши и възрастни чрез специализиран софтуер, специализирани ресурси и по утвърдените за това научно-доказани методики.

Полина Коцева