fbpx

Детски мини-табла за развитие на социални и емоционални умения

първият адаптиран на български език авторски комплект мини-табла за развитие на емоционална интелигентност

Комплект образователни табла (материали) за деца в училище и в дома - за развитие на емоционална интелигентност и социални умения, социално-емоционално учене

Цена на комплекта:
40 лева*

* В цената е включен ДДС.
Не са включени разходи за доставка.

Приятен и изпитано добър начин да работим активно над емоционалното израстване на децата

Ако детето мие зъбите си всеки ден – те ще са по-здрави и няма да го болят. Ако детето мие ръцете си преди хранене ще избегне множество тежки болести. Какво ли би станало ако детето умее да споделя и регулира емоциите си ежедневно с наша помощ?

Комплектът мини-табла са изработени и адаптирани на български в съответствие с методиката „RULER“ и още няколко методики за social-emotional development (за житейско и емоционално развитие), които са научно-доказани и имат международно приложение в над 150 държави от над 20 години.

Таблата са цветни и интересни за децата – те са „мост“ в отношенията им с важните хора в техния живот: родители, учители и възпитатели, близки и роднини.

Изследванията доказват, че емоциите влияят пряко на здравословното физическо и психическо състояние от ранна детска възраст. Методиките за социално-емоционално развитие са създадени от учени и експерти, за да бъдат в помощ на децата и възрастните, които ги отглеждат.

Настоящият комплект е ресурс за социално-емоционално развитие, базиран на някои от най-добрите методики, прилагани по света.

Тъй като емоционалните травми в ранната детска възраст имат силно неблагоприятен ефект върху здравето на детето и могат да засегнат целия му живот – една от основните цели при работата с таблата е да се създадат здравословните навици детето да разпознава, разбира, описва, изразява и регулира своите емоции и чувства с помощта на своите близки.

Крум разказва за таблата

Крум е почти на 7 години и има двама братя: Борис и Ален. Мини-таблата са част от интериора на детската им стая и от учебната им занималня. Крум много обича да влиза в ролята на учител и да споделя за нещата, които знае – затова много се зарадва за видеото, в което споделя как се използват мини-таблата. Като всяко друго дете, и този малчуган е много емоционален, и от 4-годишен търси начини да регулира емоциите си и да развива социални и емоционални компетенции заедно с родителите и учителите си, с помощта на методиката, на която е базиран комплекта.

Още видеа от Крум и брат му Борис може да гледате тук.
Благодарим ти, мило дете, за споделените знания за емоционална интелигентност!

Какво включва комплектът мини-табла за развитие на емоционална интелигентност:

 

Комплектът съдържа 24 различни табла – 8 двулицеви и 8 еднолицеви във формат А5 (половината на стандартен голям лист А4).

Еднолицевите табла могат да бъдат поставени върху стената в детската стая, в дома, в класната стая или стаята в детската градина. По този начин ще се обособят отделни кътчета, в които ежедневно се работи с детето (или група деца) по развитието на неговите емоционална интелигентност и социални умения.

Безплатно с комплекта получавате:

Заедно с комплекта получавате книжка с полезни инструкции за работа и методически указания. Тези инструкции са както за родители, така и за специалисти в работата с деца. Те са написани на разбираем език, така че да ви помогнат в работата с децата.

Също безплатно получавате интернет достъп за теглене на набор от Бланки за упражнения с децата и PDF презентация, която да им прожектирате с мултимедиен проектор или да показвате на друго устройство (smart телефон, smart телевизор, настолен компютър, лаптоп и пр.)

Основната цел на учебния комплект мини-табла е да развие житейските умения, заедно с петте умения при Eмоционалната интелигентност(ЕИ): разпознаване, разбиране, описване, изразяване и регулиране на емоционалните състояния с цел подобряване на социалните и емоционални умения и компетенции.

Петте умения при Емоционалната интелигентност се преподават, оформят според детето, практикуват постоянно и развиват напред във времето чрез различни занимания и разговори в конкретни ситуации. Тези разговори ще помогнат на детето ви да осъзнае ситуациите, чувствата си и опита си, и да се поучи от тях. Децата развиват своята емоционална интелигентност в момента на диалог с тях, в който се водим от петте умения при ЕИ.

Какво представляват отделните табла от комплекта:

Мини-табла за разпознаване на емоциите и чувствата

Разпознаване на емоциите - табла за емоционална интелигентност по RULER

Комплектът е базиран на няколко методики, като основната е именно една от научно-доказаните като най-ефективни при работа с деца – методиката RULER, създадена и развивана от Изследователския център по Емоционална интелигентност към Университета в Йейл.

Първият етап от работата с таблата е изграждане на среда, в която може да се обърне внимание на емоциите, чувствата и поведението на децата по един ненатоварващ, здравословен и системен начин. Началото на детското развитие започва през този етап с първото социално-емоционално умение: разпознаването на емоционалните им състояния.

Мини-табла за разбиране и осъзнаване на емоциите и чувствата

Мини-таблата служат за изграждане на среда, в която проявата на агресия е осъзната като неправилно и нездравословно решение не чрез потискането на факторите, които я пораждат, а чрез обсъждането им и предоставяне на стратегии, с които детето преодолява проявленията на агресията.

Същото важи и за потиснатостта, неадаптивността, състояния на страх, срам, тъга, разсеяност и екзалтация при децата. Чрез таблата и методиките можете да обсъдите множество важни стратегии за преодоляване на множество емоционални състояния.

Мини-табла за правилно описване на емоциите и чувствата

Мини-табла за описване на емоциите по методиката RULER - чрез Барометъра на емоциите

Методиката RULER дава може би най-лесния и добър начин за описване на емоционалните състояния. Научните изследвания показват, че чрез този метод дори малки деца (на възраст от 3 години) могат много лесно на игра да опознаят емоциите.

Методиката предлага „Барометър на емоциите“, чрез който описваме емоциите спрямо нивото на енергичност и нивото на приятни или неприятни чувства – точно толкова лесно и интересно е за децата да работят с пъстроцветните табла по своята емоционална интелигентност.

Мини-табла за изразяване и регулиране на емоциите и чувствата

Изразяване и регулиране на емоциите на детето по методиката RULER за емоционална интелигентност

Четвъртото и петото умения за развитие на емоционална интелигентност и придобиване на социално-емоционални компетенции са изразяването и регулирането на емоционалните състояния на детето – може би най-важните, защото тук говорим за взимането на здравословни и правилни решения.

Изследванията показват, че децата не биват изключвани от училище заради лоши оценки, а заради това, че не умеят да регулират емоциите си и взимат деструктивни решения. Дори лошите оценки почти винаги са свързани с точно това – детето да не може да контролира емоциите, които го провалят. Същото е и с възрастните – затова трябва да работим с децата си възможно най-отрано и с голямо постоянство.

Мини-табла за социални и емоционални компетенции

Умения за самоконтрол и себепознание при детето - учебен комплект табла за развитие на емоционална интелигентност

Процесът по развитие на собствената емоционална интелигентност на детето всъщност ще трае през целия му живот. Всеки родител и специалист в работата с деца има отговорността да създаде онези здравословни навици у децата, свързани с техния емоционален свят. Това включва важния навик детето ни да развива своето себепознание и да гради стратегиите си за самоконтрол.

Така всяка една важна ситуация от живота на детето е важно да бъде обект на разговори с него, в които изясняваме емоциите, поведението му и вариантите за конструктивни решения, вместо деструктивните. Социално-емоционалните умения и компетенции започват с това да познаваме себе си и да умеем да насочваме емоционалния си заряд в добра посока.

Мини-табла за управление на отношенията

Умения за управление на отношенията при детето - учебен комплект табла за развитие на емоционална интелигентност

Управлението на отношенията с другите е един от най-важните елементи от изграждането на детето ни като личност, която има социално-емоционални умения като адаптивност, толерантност, концентрираност, целенасоченост, колаборативност, спокойствие и пр.

Тези умения пряко касаят физическото и емоционалното здраве на децата ни, дават им нужната увереност за тяхното развитие през целия им живот. Разбира се – мини-таблата са един цветен, интересен и много приятен начин да работите с детето, но именно отделянето на време за работа е разковничето. Да обърнем внимание на децата ни е най-добрата инвестиция с най-висока възвръщаемост дълги години напред в бъдещето.

Представяне на таблата

Мини-таблата са първият по рода си авторски учебен комплект на български език, предназначен за развитие на Социално-емоционални умения и компетенции от ранна възраст.

Предходната им версия включваше само три табла – настоящата версия включва 22 различни мини-табла (двустранни и едностранни) с цветни графики по научно-доказаните методи на работа.

Безплатно към комплекта ще получите методически указания и интернет адрес, от който може да изтеглите бланки за работа с детето.

Таблата могат да се използват от родители, учители, психолози, педагогически съветници и възпитатели в детски градини и ясли.

Представяне на таблата по БНТ

Източник: БНТ, предаването „100% будни“ (официален източник)

Работата с таблата има множество съществени предимства, но може би най-важните от тях са:

 • чрез таблата родителите и професионалистите имат възможност да работят по международната методика RULER за развитие на EQ при децата;

 • подтиквате детето да споделя как се чувства – това е фундаментално за връзката ви с него;

 • давате на детето възможност да се почувства по-добре като ви споделя своите чувства в трудни моменти – нещо безценно за неговото здравословно състояние;

 • давате увереност и комфорт на детето, защото му показвате, че във ваше лице има добър приятел, на който винаги може да сподели в тежък момент;

 • помагате на детето да се самоопознае, да опознае по-добре и вас, да се научи да мисли за своите чувства и чувствата на околните;

 • забавлявате се заедно в многоцветния детски свят на емоциите и чувствата, докато се учите да си споделяте и да преодолявате емоциите заедно.

Международните проучвания показват красноречиво ролята на SEL и резултатите от работата по EQ с децата:

Развитието на емоционалната интелигентност е част от образователните системи в над 100 държави по света под формата на SEL (Social and Emotional Learning).
Емоционалната интелигентност дава възможност на децата да изразяват и регулират чувствата си и да използват пълния си потенциал, съсредоточеност и спокойствие, за да са по-успешни и по-отговорни.

63% спад в агресивното поведение на децата в учебната среда

50% от децата подобряват оценките си на тестове в училище

38% от децата повишават средното ниво на получените оценки

https://www.obrazovanieto.bg/novini/dokazan-metod-za-spravyane-s-detskata-agresiya/

Комбинирайте с магнитния пъзел „Дневник на емоциите“

Магнитния пъзел е първия по рода си ресурс за развитие на емоционална интелигентност при децата от ранна възраст.
Комплектът включва:

 • 12 магнитни фигури, с които могат да се създадат 25 емоционални състояния;
 • инструкции за провеждане на 7 интересни игри и упражнения;
 • инструкции за 7 дискусионни теми за развитие на EQ при децата.

Предимства на магнитния комплект:

 • с него имате възможност да подтикнете детето да споделя своите емоционални състояния и да водите „дневник на емоциите“;
 • събира се в шепата ви – компактен и удобен за носене навсякъде; изработен е от гъвкави магнитни фигури;
 • включва инструкции за провеждане на 14 игрови и дискусионни активности за едно дете или група деца;
 • подпомага развитието на емоционалната интелигентност чрез активности, съставени по международните методики в практикуването на SEE (Social and Emotional Education).
Магнитен комплект игра за деца - за развитие на емоционална интелигентност и житейски умения

Нашата мисия

FUNтазия има повече от 8 години опит в проучвателни дейности относно прилагане на методики за развитие на емоционална интелигентност и житейски умения при деца над 3-годишна възраст. Подбраните методики и подходи за работа са международно утвърдени практики, които се прилагат в над 150 държави по света под направлението „SEL“(Social and Emotional Learning) в ясли, детски градини, училища и домакинства.

Нашата мисия е да запознаем възможно повече семейства, учебни заведения и организации в България с ползите от работата по EQ от ранна детска възраст. У нас тази тема е закъсняла – в чужбина е обект на изследвания, проучвания и приложение от над 20 години.

Ще сме ви благодарни ако споделите своят опит и наблюдения като учител или специалист при работата с таблата – пишете ни на посочените в нашия сайт контакти!

Благодарим ви, че проявявате интерес към една толкова съществена тема, каквато е Емоционалната интелигентност при децата!