FUNтазия

Моят малък ГОЛЯМ свят

комплекти игри и помагала за развитие на социално-емоционални умения и емоционална интелигентност
ресурси за развитие на емоционална интелигентност при децата

Мисия в България

Развитие на емоционална интелигентност при децата - фънтазия

FUNтазия е първата организация в България, която разработва авторски материали на български език по международни научно-доказани програми и методики за развитие на социално-емоционални компетенции и EQ (емоционална интелигентност) при децата, с цел тяхното използване в българските ясли, детски градини, училища и семейства. Нашата мисия в България е популяризирането на темата за емоционалната интелигентност като осъзната отговорност към българските деца, пряко свързана с подобряването на тяхното физическо и емоционално здраве, създаване на по-добър учебен климат и развиването им като личности благодарение на лидерите в образованието и отговорните родители. Екипът ни работи над авторски учебни ресурси с цел налагането на Социално-емоционални науки в учебната система на България.

Няма лоши емоции, когато са споделени и осъзнати

Идеята „FUNтазия“

Концепцията за FUNтазия започна с мечта, превърнала се в реалност преди няколко години. Мечта за места, в които децата се чувстват сигурни, опознават света заедно с възрастните и връстниците си, и смело вървят напред по пътя на израстването – като личности, възпитали в себе си толерантност, емпатия, емоционална стабилност и здравословни навици, които да предават на другите.

Днес FUNтазия е идеология, в която участват множество български и чуждестранни професионалисти. Тя е идея, която всеки отговорен родител и професионалист в работата с деца, може да прегърне в нашата обща и важна мисия – да изпълваме малкият ГОЛЯМ свят на всяко дете по пътя на неговото и нашето израстване.

Като родители и професионалисти вярваме, че всяко дете е уникално и притежава неповторима индивидуалност. Именно това е нещото, в което си заслужава да инвестираме време и усилия – в бъдещето, от което имаме нужда – в децата ни.
Благодарим на всички малки и големи FUNтазьори, които вдъхновяват с добрите примери и практики в развитието на социалния и емоционален детски свят!

Блог за емоционална интелигентност

FUNтазия като партньор в Програмата за глобално развитие на ООН

FUNтазия е първият партньор от частния сектор в България, който участва с активности в „Програмата за устойчиво глобално развитие“ на ООН до 2030г.
Кликнете тук, за да посетите партньорската страница на FUNтазия.
Партньорството ни се характеризира с реализирането на различни видове активности и ресурси за развитие на емоционална интелигентност при българските деца, заедно с професионалисти от страната.

Щастливи сме, че на международно ниво имаме честта да работим с най-добрите изследователи, психолози и педагози. В нашите сайтове ще откриете повече информация по линия на инициативите от Програмата на ООН, във връзка с участието ни като партньр.