fbpx

Обмен на истории

метод на Narrative 4

„Обмен на истории“ (Story Exchange) – Най-малката социална мрежа в света

Терапевтичен метод за създаване на радикална емпатия, който се практикува в над 35 държави по света повече от десетилетие

Какво e „Story Exchange“? Наричаме го „най-малката ЖИВА социална мрежа в света“. „Story exchange“ е терапевтичен научно-доказан метод за развитие на социални умения и емоционална интелигентност, който се случва посредством определени правила и активности, и с помощта на специално обучени фасилитатори, които провеждат сбирките. Методът е подкрепен от милиони хора в +35 държави и създаден от глобалната организация „Narrative 4“.

За кого е „Story Exchange“? За всеки, който желае да се включи! Има два начина да сте част от тази социална мрежа – като фасилитатор, който организира или модерира организирани сбирки – или като участник в сбирките.

От полза ли е за мен? Разбира се! Проучванията сочат, че методът има много ползи за личностното развитието на социални и емоционални умения. Но нашият опит и наблюдения показват, че най-ценното във всяка от сбирките е свързването на човешко ниво. Участието във всяка сбирка Ви гарантира три неща: повече знания, повече житейски опит, повече свързване с другия човек.

Какво се иска от мен, за да участвам? Смелост и готовност. Можете да се свържете с нас, за да ви дадем насоки как да станете фасилитатор в международната мрежа на „Narrative 4“ или да участвате в сбирка като домакин.

С нас се свързват училища, които желаят да се проведе „Обмен на истории“ в техния клас или група; бизнеси, които желаят да се организира „Обмен на истории“ сред техните екипи; университети, където студенти и преподаватели желаят да участват в „Обмен на истории“.

Повече за „Story Exchange“ четете надолу.

© снимков архив на Narrative 4

Предстоящи събития за ``Обмен на истории`` в България:

Регулярно български фасилитатори организират онлайн сбирки и сбирки на живо, които са безплатни и ограничени относно брой участници. Ако желаете да бъдете домакин на сбирка по обмен на истории - пишете ни на info@funtazia.bg

Вижте предстоящите сбирки

„Обмен на Истории“ е международно-утвърден и научно-обоснован модел за социално и емоционално развитие на възрастни, юноши и деца – прилаган в учебните заведения, бизнес компаниите, организации, екипи и различни други общности в 4 континента години наред (гледайте видео материали). Методът е създаден от глобалната организация Narrative 4 (за краткост N4) и се провежда от специално обучени фасилитатори по света. Narrative 4 има мрежа на 4 континента, 35 държави и над 130 000 фасилитатори по света.  Централата на N4 е базирана в Ню Йорк, а международното представителство се намира в Лимерик, Ирландия. От 2021г. „Обмен на истории“ се случва и у нас, в България, благодарение на все по-голямата мрежа фасилитатори и множество организации и учебни заведения, които са домакини за практически сбирки. Не на последно място – благодарение на личностите, създали този модел и международната мрежа на Narrative 4. Научете как да се присъедините от тук.

© снимков архив на Narrative 4

``Единствената истинска демокрация, която имаме е разказването на истории. Тя може да премине отвъд граници, ограничения, пол, богатство, раса - всеки има история за разказване.``

Colum McCann

Съосновател и Президент на Narrative 4

Изследванията на учебни заведения, използващи „Обмен на истории“ отбелязват съществени полезни ефекти за всички участници в учебните процеси:

  • развиване на комуникационни умения при ученици/студенти и преподаватели
  • изграждането на положителни взаимоотношения между ученици/студенти, родители и преподаватели
  • повишаване на нивото на доверие и чувството за сигурност – да знаеш, че има доверен възрастен, при който учениците/студентите могат да отидат, ако имат личен проблем.
  • повишаване нивото на увереност, добита от факта, че поне един учител познава по-добре учениците/студентите като личности.

Здравословно влияние

Изследванията на научно-изследователските екипи от Университетите в Йейл и Чикаго красноречиво показват, че ``Обмен на Истории`` има здравословно влияние посредством изграждане на позитивни взаимоотношения чрез насърчаване на емпатия.

Как протича „Обмен на истории“?

1. Подготовка – домакин от учебно заведение, фирма, организация, общност влиза във връзка с фасилитатор от Narrative 4 относно организиране на „Обмен на истории“. Домакинът съгласува с фасилитатора времето на сбирката, участниците и темата, като най-важното е сбирката да се случи в сигурно пространство на доверие чрез общуване.

2. Споделяне – След като участниците бъдат въведени в метода „Обмен на истории“ на N4, фасилитаторът разделя по двойки присъстващите и им дава време да споделят своите истории един на друг, като насърчава участниците да се ангажират активно с партньора си и да слушат внимателно историята.

3. Обмен на истории – След почивка водещият фасилитатор събира отново групата в кръг и помолва всеки участник да преразкаже историята на партньора си от първо лице.

   :   Успешният обмен на истории е резултат от внимателна подготовка в партньорство с домакина и квалифициран фасилитатор, който създава взаимно уважение между всеки участник в обмена. Размислите след обмена позволяват на участниците да обмислят какво са преживели и да планират как могат да го надграждат.

4. Рефлексия – фасилитаторът инициира групово обсъждане на чувствата, въздействието и наученото от обменът на истории. След това сбирката завършва с взаимни пожелания между участниците.

© снимков архив на Narrative 4

„Обменът на истории“ е полезен, защото доказано:

  • Развива умения за активно слушане
  • Подпомага peer-to-peer ученето в условия на равнопоставеност
  • Развива умения за ораторство и говорене пред публика
  • Подобрява на саморефлексията и самосъзнанието
  • Развива емоционалните умения и компетенции
© снимков архив на Narrative 4

Кой случва „обмен на истории“?

„Обмен на истории“ се случва благодарение на обучени фасилитатори, домакини и партньори, които си колаборират, за да може всяка сбирка да премине по научно-доказаните методи, и за участниците да се гарантира позитивна и сигурна среда за споделяне.

Фасилитатори

Създателите на надежда без страх чрез радикална емпатия

Фасилитаторите преминават специално обучение за акредитация. Те провеждат сбирките по „обмен на истории“ с подкрепата и помощта на домакини и партньори. Тяхната роля е да проведат моделът по научно-доказаната методология, която са изучили и прилагат. Ако желаете да бъдете един от фасилитаторите на Narrative 4 – пишете ни на info@funtazia.bg или се свържете с нас на 0885217714, за да Ви изпратим нужната информация за процеса по обучение и акредитиране.

Партньори

Вдъхновители, трансформиращи емпатията в призив към действие

Партньорите са писатели, актьори, музиканти, художници и други артисти и публични личности, които участват в сбирките за „обмен на истории“ споделящи своят пример, мироглед, изкуство и визия по темите. Те са нужният пулс на вдъхновението, което зарежда всяка сбирка с необходимата позитивна енергия – затова тяхната роля е съществена. Ако желаете да бъдете част от партньорите в България – пишете ни на info@funtazia.bg или се обадете на 0885217714.

Домакини

Организатори на среда, в която сме готови да споделим себе си и другия

Домакините са директори на училища, университети организации и групи, където има желание за провеждане на „обмен на истории“. Домакинът осигуряват не просто място, а с помощта на фасилитатора – и здравословна среда за споделяне. Ако желаете да бъдете един от домакините на Narrative 4 – пишете ни на info@funtazia.bg или се свържете с нас на 0885217714, за да поговорим за възможностите да организираме „обмен на истории“ на Вашето място.

 

Много популярни личност в сферата на литературата, изкуството, образованието и пр. активно участват в „Обмен на истории“.

„Обмен на Истории“ по света е колаборация на артистите и изкуството им, които запалват искрата на нашите чувства; лидерите в образованието, които събират хората заедно и водят заедно с тях промяната във всяко общество; не на последно място – фасилитатори, преминали през специално обучение, които създават средата за прилагане на обменът на истории.

Информацията е базирана на официалните текстове и снимков архив, предоставени любезно от организацията Narrative 4 (всички права запазени ©), за което отново сърдечно им благодарим!