Комплекти и игри за развитие на емоционална интелигентност

Авторски продукти на български език за работа с деца у дома и в учебните заведения

Авторски учебни помагала и игри за развитие на социални и емоционални умения и компетенции при децата

Карти с игри за развитие на емоционална интелигентност

Карти за развитие на емоционална интелигентност при децата

Табла за развитие на социални и емоционални компетенции

учебен комплект детски мини-табла за развитие на социално-емоционални умения (емоционална интелигентност)

Детски магнитен комплект „Дневник на емоциите“ за развитие на ЕИ

Комплект магнитни EQ фигури с игри и дискусии