fbpx

Комплекти и игри за развитие на емоционална интелигентност

Авторски продукти на български език за работа с деца у дома и в учебните заведения

Авторски учебни помагала и игри за развитие на социални и емоционални умения и компетенции при децата

Продукти за социално развитие, когнитивно развитие и емоционална интелигентност при деца над 4 години

Карти с игри за развитие на емоционална интелигентност

карти с емоции от FUNtazia

Настолна семейна игра за емоционална интелигентност

настолна детска игра за емоционална интелигентност

Табла за развитие на социални и емоционални компетенции

Комплект образователни табла (материали) за деца в училище и в дома - за развитие на емоционална интелигентност и социални умения, социално-емоционално учене

Магнитен пъзел за развитие на емоционална интелигентност

Магнитен комплект игра за деца - за развитие на емоционална интелигентност и житейски умения

FUNтазия е първата организация в България, която разработва авторски материали на български език по международни научно-доказани програми и методики за развитие на социално-емоционални компетенции и EQ (емоционална интелигентност) при децата, с цел тяхното използване в българските ясли, детски градини, училища и семейства. Нашата мисия в България е популяризирането на темата за емоционалната интелигентност като осъзната отговорност към българските деца, пряко свързана с подобряването на тяхното физическо и емоционално здраве, създаване на по-добър учебен климат и развиването им като личности благодарение на лидерите в образованието и отговорните родители. Екипът ни работи над авторски учебни ресурси с цел налагането на Социално-емоционални науки в учебната система на България.

Информация в медиите

Безплатни ресурси, игри, музика, приказки и др. за социално развитие, когнитивно развитие и емоционална интелигентност при деца над 4 години