Комплекти и игри за развитие на емоционална интелигентност

Авторски продукти на български език за работа с деца у дома и в учебните заведения

Авторски учебни помагала и игри за развитие на социални и емоционални умения и компетенции при децата

Продукти за социално развитие, когнитивно развитие и емоционална интелигентност при деца над 4 години

Карти с игри за развитие на емоционална интелигентност

Карти за развитие на емоционална интелигентност при децата

Настолна семейна игра за емоционална интелигентност

настолна детска игра за емоционална интелигентност

Табла за развитие на социални и емоционални компетенции

учебен комплект детски мини-табла за развитие на социално-емоционални умения (емоционална интелигентност)

Магнитен пъзел за развитие на емоционална интелигентност

Комплект магнитни EQ фигури с игри и дискусии

FUNтазия е първата организация в България, която разработва авторски материали на български език по международни научно-доказани програми и методики за развитие на социално-емоционални компетенции и EQ (емоционална интелигентност) при децата, с цел тяхното използване в българските ясли, детски градини, училища и семейства. Нашата мисия в България е популяризирането на темата за емоционалната интелигентност като осъзната отговорност към българските деца, пряко свързана с подобряването на тяхното физическо и емоционално здраве, създаване на по-добър учебен климат и развиването им като личности благодарение на лидерите в образованието и отговорните родители. Екипът ни работи над авторски учебни ресурси с цел налагането на Социално-емоционални науки в учебната система на България.

Информация в медиите

Безплатни ресурси, игри, музика, приказки и др. за социално развитие, когнитивно развитие и емоционална интелигентност при деца над 4 години