fbpx

Магнитен комплект за развитие на социално-емоционални умения при децата

над 7 игри и активности за развитие на емоционална интелигентност

Магнитен пъзел „Дневник на емоциите“ + над 7 игри

Децата се учат да споделят емоциите си, когато имат нужда

Магнитен пъзел "Дневник на емоциите"
Магнитен пъзел "Дневник на емоциите"
Магнитен пъзел "Дневник на емоциите"
развитие на емоционална интелигентност
Магнитен пъзел "Дневник на емоциите"

Цена на комплекта:
35 лева*

* В цената е включен ДДС.
Не са включени разходи за доставка.

Да бъдем до детето в най-важните моменти от неговото израстване

Магнитният комплект е първият авторски материал на български език, с който получавате достъп до онлайн библиотека с множество интересни игри и упражнения, базирани на научно-доказаните международни методики за развитие на емоционална интелигентност при децата от ранна възраст.

Посредством магнитния комплект всеки родител или педагог може да води т.нар. „Дневник на емоциите“ на детето, да създаде позитивната нагласа детето да споделя своите емоционални състояния, за да получи подкрепа и помощ в моменти на трудност, или разбиране и изясняване в моменти на несигурност.

Магнитният комплект е приятно, удобно и лесно за използване средство, с което можем да създадем истински здравословна и силна връзка с нашите деца. Комплектът ще ни помогне да разберем емоционалния свят на детето и да го подкрепим в трудната задача да разпознава, осъзнава, разбира, изразява и регулира своите чувства и емоции по начини, ползотворни за детето и неговата социална среда.

.

С какво е полезен магнитният комплект?

Полезен за здравословното детско развитие

Винаги подкрепяйте и помагайте на детето в неговите чувства и емоции

Да научим детето да ни споделя как се чувства може да е превенция за много проблеми и възможност за нас да създадем силна връзка на доверие и подкрепа помежду ни.
Чрез магнитния комплект детето може по всяко време, бързо и лесно, да даде сигнал как се чувства. Този начин е комфортен за детето – осигурява необходимото уединение ако се притеснява да споделя чувствата си. Комплектът е удобен за ползване и от много малки деца, които не трябва да знаят думите, с които назоваваме чувствата, защото могат да ги покажат чрез лицата върху магнитните елементи.

Развитие на емпатия и емоционална регулация

Важни за самоконтрол, лидерство и здравословен начин на живот

Комплектът включва инструкции за упражнения, игри и дискусии, базирани на международните програми и методики за развитие на емоционална интелигентност(ЕИ, EQ) при децата.
Чрез работата над EQ на детето, то може да стане по-отворено към хората чрез развиване на емпатия, по-лесно адаптивно към промените и с по-добър самоконтрол и активен контрол над свръх-амбициите и свръх-очакванията. Работата над EQ осигурява превенция от детска агресия, авто-агресия, проблеми с концентрацията и поведението, депресии и др.

Удобно средство за работа удома и в училище

Комплектът се събира в шепата ви и може да се използва навсякъде

Върху вратата на хладилника в дома ви, върху магнитната дъска в учебната стая или където другаде желаете. Магнитните фигури са изработени от гъвкав качествен материал. Отделните части са лесни за прибиране и не заемат място. Комплектът се събира в шепата ви и може да го носите навсякъде.
Чрез игрите и упражненията към него, децата могат да се научат по-добре да разпознават, осъзнават, описват, изразяват и регулират своите емоционални състояния. Те създават устойчиви и здравословни връзки с околните. Може да комбинирате с Табла за развитие на EQ (вижте тук) и бланката „Дневник на емоциите“(вижте тук).

Над 7 игри за развитие на емоционална интелигентност към комплекта:

Заедно с комплекта ще получите безплатен неограничен достъп до онлайн указания за провеждане на над 7 игри с магнитчетата, някои от които са:

Пълни инструкции за провеждане на играта ще получите с комплекта магнитни фигури.
Какво представлява играта накратко:

Играчът на ред влиза в ролята на Разказвач, който трябва да сподели каква емоция е сглобил с магнитните фигури така, че другите участници да познаят.
Играта е своеобразно упражнение от методиката RULER за развитие на емоционална интелигентност при децата. Игровата дейност е практическо упражнение за разпознаване, разбиране и описване на емоционалните състояния – това са първите 3 фундамента от методиката RULER.

Играта е подходяща за индивидуална игра (родител и дете), както и за групови занимания (родители и деца, учители и ученици)

Пълни инструкции за провеждане на играта ще получите с комплекта магнитни фигури.
Какво представлява играта накратко:

Играчът на ред влиза в ролята на Разказвач и споделя история, в която емоционалното му състояние се е променило, според комбинацията от магнитни фигури, които са му се паднали.
Играта е своеобразно упражнение от методиката RULER за развитие на емоционална интелигентност при децата. Игровата дейност е практическо упражнение за разпознаване и описване на емоционалните състояния – това са основните фундаменти от методиката RULER. По-важното е, че при тази игра разказвачът споделя как е регулирал емоциите си, което е последният елемент от методиката за развитие на емоционална интелигентност, и повод за множество интересни дискусии в процеса на играта.

Тъй като магнитният комплект служи за съставяне на 25 различни емоционални състояния – ако сте педагог, може да проведете по 1 учебен урок за всяко от тях, разигравайки тази игра при група от деца.

Играта е подходяща за индивидуална игра (родител и дете), както и за групови занимания (родители и деца, учители и ученици)

Пълни инструкции за провеждане на играта ще получите с комплекта магнитни фигури.
Какво представлява играта накратко:

Играчът на ред разказва история по магнитните фигури, която е за негов близък или приятел.
Играта провокира у децата желанието за наблюдение на другите в различните им емоционални състояния, което развива емпатията. Наблюдението над другите може да им даде възможност за победа в тази игрова активност, което да е своеобразен мотиватор те да пожелаят да обърнат повече внимание на околните.

Играта е своеобразно упражнение от методиката RULER за развитие на емоционална интелигентност при децата. Игровата дейност е практическо упражнение за разпознаване, осъзнаване, описване и регулиране на емоционалните състояния – това са основни фундаменти от методиката RULER.

Играта е подходяща за индивидуална игра (родител и дете), както и за групови занимания (родители и деца, учители и ученици)

Пълни инструкции за провеждане на играта ще получите с комплекта магнитни фигури.
Какво представлява играта накратко:

Всички играчи трябва да нарисуват ситуация по зададеното с магнитните фигури емоционално състояние. Това ще им даде възможност да покажат дали разпознават емоциите по мимиките на лицето, жестовете на тялото и други характеристики. Също така ще могат да споделят важна ситуация от живота им, която да бъде последваща тема за изясняване с цел евентуално да се окаже съдействие или помощ на детето.
Играта е разработена по методиката RULER и съответства на SEE (Social and Emotional Education) упражненията, които се прилагат дългогодишно в развитите учебни програми на страните Франция, Финландия, САЩ, Великобритания, Германия, Австрия и много други.

Играта е подходяща за индивидуална игра (родител и дете), както и за групови занимания (родители и деца, учители и ученици)

Пълни инструкции за провеждане на играта ще получите с комплекта магнитни фигури.
Какво представлява играта накратко:

Всеки участник трябва да предложи начин за регулиране на емоционалното състояние, показано на магнитните фигури.

Играта представлява упражнение по методиката RULER за развитие на емоционална интелигентност при децата.

Играта е подходяща за индивидуална игра (родител и дете), както и за групови занимания (родители и деца, учители и ученици)

Пълни инструкции за провеждане на играта ще получите с комплекта магнитни фигури.
Какво представлява играта накратко:

Играта има за цел всички участници да създадат основният елемент, посочен в методиката RULER и SEE (Social and Emotional Education) практиките – табло с правила на поведение в социалната среда (семейство, детска градина, клас и пр.). Това е важен елемент за изграждането на здравословна среда на децата, посредством групови стремежи към развитие на емпатия и регулиране на емоциите по начин, който да бъде здравословен и положителен за всички в социалната среда.

Играта може да се проведе от членовете в семейството, както и от учебния клас или групата в детската градина.

Пълни инструкции за провеждане на играта ще получите с комплекта магнитни фигури.
Какво представлява играта накратко:

Тази игра е най-голямото предизвикателство от всички останали. Проучванията ни сред фокус групи показват, че дори е интересна за група възрастни играчи, не само за децата.

Тук играчът-разказвач трябва да обясни емоционалното състояние на плочките като отговори на въпроса:
„Какъв/каква ми помогна или ще ми помогне да бъда това чувство.“

Играта е своеобразно упражнение от методиката RULER за развитие на емоционална интелигентност при децата. Игровата дейност е практическо упражнение най-вече за регулиране на емоционалните състояния. Тя обхваща всички основни елементи от методиката RULER.

7 дискусионни теми за развиване на емпатия

Пълни инструкции за провеждане на дискусията ще получите с комплекта магнитни фигури.

Дискусионната тема включва множество въпроси за обсъждане с едно дете или група деца.

Пълни инструкции за провеждане на дискусията ще получите с комплекта магнитни фигури.

Дискусионната тема включва множество въпроси за обсъждане с едно дете или група деца.

Пълни инструкции за провеждане на дискусията ще получите с комплекта магнитни фигури.

Дискусионната тема включва множество въпроси за обсъждане с едно дете или група деца.

Пълни инструкции за провеждане на дискусията ще получите с комплекта магнитни фигури.

Дискусионната тема включва множество въпроси за обсъждане с едно дете или група деца.

Пълни инструкции за провеждане на дискусията ще получите с комплекта магнитни фигури.

Дискусионната тема включва множество въпроси за обсъждане с едно дете или група деца.

Пълни инструкции за провеждане на дискусията ще получите с комплекта магнитни фигури.

Дискусионната тема включва множество въпроси за обсъждане с едно дете или група деца.

Пълни инструкции за провеждане на дискусията ще получите с комплекта магнитни фигури.

Дискусионната тема включва множество въпроси за обсъждане с едно дете или група деца.

Възможност за десетки учебни часа, посветени за развитието на EQ

Посредством инструкциите за провеждане на дискусии чрез магнитния комплект, всеки педагог може да проведе над 25 учебни часа, посветени на емоционалната интелигентност.
Например всеки месец или всяка седмица може да имате час, посветен на някое от емоционалните състояния, които могат да се сглобят с магнитния пъзел.
За всяко отделно емоционално състояние може да работите по методиката RULER чрез „Барометър на емоциите“ и практиките за Мета-момент. Като помощно средство може да използвате комплекта табла за развитие на емоционалната интелигентност на български език (вижте тук).

Всяко от емоционалните състояния, които можете да сглобите чрез магнитните фигури от комплекта, може да бъде повод за провеждане на 7 дискусионни часа чрез инструкциите за 7-те дискусионни теми, които ще получите с комплекта.

Допълнително може да провеждане многократно часове, посветени на всяка от 7-те игри, които ще получите заедно с магнитния комплект.

Инструкциите за игри и занимания, които получавате към магнитния комплект, са базирани на утвърдени методики за работа, част от образователните практики по линия на SEE активностите (Social and Emotional Education Activities), които се реализират от години в Европа и САЩ. Това са първите подобни материали на български език, базирани на международните научно-утвърдени методики за развитие на емоционална интелигентност при децата. Емпатията, като краен резултат от развитието на EQ, е предпоставка за създаване на здравословна, креативна и лидерска среда за децата ни – това показват всички научни изследвания от прилагането на тези подходи в различните държави.

Създайте собствени "правила за поведение" в класа, групата или семейството

Използване на магнитния комплект като „Дневник на емоциите“

методика за емоционална интелигентност в детското развитие

„Дневникът на емоциите“ е средство за развиване на емоционалната интелигентност по научно-доказани методики като RULER, TFA на EQ.org, fACT Approach на FUNtazia International, Narrative4 и др. които се прилагат от години в държави от ЕС, в САЩ и Русия. Чрез „пъзела“ детето създава важен навик – да разпознава, да разбира, да описва, да изразява и да регулира своите емоционални състояния, за да може те да водят до правилните здравословни решения.

Чрез магнитния пъзел детето може да се отпусне по-лесно да споделя с вас как се чувства.
Това е важно за вашата връзка и авторитетност пред детето в неговото израстване – да създадете навик да споделя на вас своите емоционални състояния. Често децата изпитват срам или притеснения да споделят – магнитните фигури ще им дадат нужното усамотение и мотивиращо любопитство да го правят дори като форма на игра. Постепенно, посредством магнитните фигури, децата се отпускат да обсъждат своите проблеми, притеснения, обърквания и пр. Така ние, като техни родители или учители, можем да им помогнем и да работим с тях превантивно.

Как да водите „Дневника на емоциите“, когато детето се отпусне да ги споделя с вас?
Просто снимайте с мобилния си телефон всеки момент, в който детето реши да ви сподели чрез магнитните фигури, и си водете бележки. Така водите „дневник“ на емоционалните състояния на детето, който може да е отлична отправна точка при консултация с професионалист. За още по-детайлна и задълбочена работа с детето – можете да изтеглите безплатната бланка „Дневник на емоциите“ на български език във формат, удобен за разпечатване.

Някои несподелени чувства и емоции могат да са предшественик на сериозни емоционални травми, агресия и автоагресия, депресивни състояния, хиперактивно поведение и пр. нездравословни проблеми в децата. Най-малко заради това е важно да научим децата ни, че могат да ни споделят своите чувства и проблеми, за да им помагаме в преодоляването.

когато децата споделят емоциите си с нас - ние им помагаме

.

Нашата мисия

FUNтазия има многогодишен опит в проучвателни дейности относно прилагане на методики за развитие на емоционална интелигентност при деца над 3-годишна възраст. Подбраните методики и подходи за работа са международно утвърдени практики, които се прилагат в над 150 държави по света под направлението „SEL“(Social and Emotional Learning) в ясли, детски градини, училища и домакинства.

Нашата мисия е да запознаем възможно повече семейства, учебни заведения и организации в България с ползите от работата по EQ от ранна детска възраст. У нас тази тема е закъсняла – в чужбина е обект на изследвания, проучвания и приложение от над 20 години.

Ще сме ви благодарни ако споделите своя опит и наблюдения като учител или специалист при работата с магнитния комплект – пишете ни на посочените в нашия сайт контакти!

Благодарим ви, че проявявате интерес към една толкова съществена тема, каквато е Емоционалната интелигентност при децата!