fbpx

30 активности за регулиране на Тъга и потиснатост

Активности за развитие на социално-емоционални умения по приказката за ТЪГА от "Приказка за четирите кралства" - превенция и подкрепа в справяне с депресивност, потиснатост и тъга. "

30 Активности за регулиране на тъгата и потиснатостта по приказките за „Четирите кралства“

Социално-емоционално изучаване у дома и в учебното заведение

Активностите, които сме подбрали за вас са свързани с Приказка за Тъгата от поредицата Приказки за четирите кралства. Базирахме ги на методики за развитие на социална и емоционална интелигентност при деца – 4Rs подхода, Ruler метода, моделът на FUNтазия. Преди да ги направите е нужно да прочетете самата приказка заедно с детето/децата и да отделите време за разяснения и дискутиране на метафорите и описания в нея, свързани с главните герои.

Заниманията са с основно предназначение да осъществят превенция. Говорим за емоциите – преди да са се случили. Още – Говорим за тях в спокоен момент, а не в такъв, в който сме под афект на дадена емоция – а през дистанция на времето, за да намерим мъдростта от тях, онова, което са имали за цел да ни кажат, и да откриваме заедно по-добри решения за бъдещето.

Заниманията са също подходящи за деца, които имат проблеми в справянето с тъжни чувства, потиснатост, затвореност, демотивация, срам и други състояния, които предполагат ниска енергичност и неприятно усещане. Тези състояния са характерни с това, че могат да продължат по-дълго време от състоянията в червената зона, поради факта, че разходът на енергия е нисък. От друга страна, чести, повтарящи състояния в синята зона, като реакция на различни ситуации, могат да сформират навик и модел на поведение за такъв отговор към случващото се, който да попречи на детето в бъдеще да изрази целия си потенциал и възможности.

Ето ги и активностите:

 1. Попитайте децата дали са били някога в Синьото кралство на емоциите. Споделете им, че в него влизаме, когато имаме ниска енергия (отпуснати сме, нямаме сили) и неприятно чувство. Използвайте комплекта табла за развитие на емоционална интелигентност с частта за барометър на емоциите (можете да изпеете и песничката за четирите зони) за да обясните това. След като разясните тези неща, отново попитайте детето същия въпрос. Попитайте го също и кога е последният път, в който е било в тази зона.
 2. Помолете детето да ви разкаже тази случка. Попитайте го как се е чувствало преди нея, и дали това е повлияло на начина, по който е реагирало в нея. Обяснете му, че много често, начинът по който сме се чувствали преди някаква важна случка, е причина за дадена наша реакция. Потърсете заедно дали наистина има причина в предсъстоянието на детето. (Дали е било изморено, дали е било напрегнато, дали е било свръх-радостно и пр.) При целенасочената работа по социално-емоционално изучаване – да изясните причината е съществен момент. Можете да си помогнете с подробно записване на детайлите от случката като използвате DARE Framework на Фънтазия – специално разработен в помощ на родителя и учителя при работата с децата и техните емоции и преживявания.
 3. Разкажете своя история на детето, в която вие сте се чувствали по този или подобен начин. Когато детето научава за това, че и вие имате подобни случки, то се предразполага да споделя и да има още по-голямо доверие към вас.
 4. Ако разполагате с комплекта карти с емоции, намерете в тестето емоциите, които съответстват на разказаната случка. Помолете детето то да ги открие. Много често не са една или две, могат да са комбинация от много. Потърсете в комплекта мини табла от списъка с чувствата – кои също описват начина, по който се е чувствало детето. Обяснете му, че е напълно нормално да изпитва много неща наведнъж, и колкото по-добре, по-ясно и задълбочено открива точните си чувства – толкова по-добре опознава само себе си и си помага за бъдещи ситуации. Създайте му този навик – да търси и назовава начините, по които се чувства – това ще му помага да снижава интензитета на изпитаната емоция в момента, в който му се случва занапред и да е в състояние да взема по-здравословни решения.
 5. Попитайте детето къде по тялото си чувства въпросните емоции. Можете да си помогнете с Настолната игра „FUNтазия“, използвайки само третото ниво от нея в тази активност, където да коментирате различните проявления на емоциите по тялото. Това може да са – болка в главата, изтръпване на ръцете, подкосяване на краката, изпотяване, сърцебиене, треперене и пр. Ако нямате играта – можете да нарисувате контури на човешкото тяло и да оцветите с цветни моливи или флумастри частите, където усещате тези емоции. Физическите индикации и осъзнаването в какви моменти ни се случват са важна част от себепознанието.
 6. Поискайте от детето да нарисува мястото където живее Тъга от приказката. Попитайте детето защо замъкът на Тъга е под земята, защо няма прозорци, защо е тихо в него. След това му обяснете, че това е метафора, за това, че когато човек е тъжен, в душата му е тихо и тъмно, има склонността да не иска да погледне навън…и да остане твърде дълго време вгледан навътре в себе си.
 7. Попитайте детето защо според него има този надпис на входа на замъка на Тъга: „Подари време на изгубеното, за да откриеш смисъла на целите си.” Обяснете му, че тъгата е емоция, която изпитваме, когато сме изгубили нещо. Но тъй като в нея липсва енергия, тя не ни изтощава, в нея можем да имаме времето да помислим, осмислим случващото се и да вземем решения как да продължим напред.
 8. Обсъдете с децата защо й е важно на Тъга да има своите свитъци с тъжни истории – уроци за важните неща, които липсват. Помолете ги да направят свои свитъци, направете ги заедно с тях. Обсъдете ги, за да им дадете подкрепа в споделените истории в тези ваши свитъци. Попитайте ги – дали когато са написали нещата на хартия, когато са ги обсъдили с близък – се чувстват облекчени? Дали това им е помогнало да преосмислят ролята на тъжните случки в живота си? Попитайте ги какви са уроците зад всеки техен свитък.
 9. Помолете децата да нарисуват своята Тъга – какви дрехи носи, какви обувки, колко е висока, как изглеждат очите й, какво носи със себе си. Обяснете им добре – че това е тяхната тъга – такава каквато те я виждат за себе си – не е нужно да прилича на тази от приказката. След това попитайте – защо Тъгата при различните хора изглежда различно? Каква може да е причината за това? Обсъдете и обяснете, че всички хора изпитват емоцията Тъга…но както всички хора изглеждаме различно – така и начинът, по който чувстваме не е еднакъв.
 10. Проверете социалната осведоменост на вашите деца. Дайте им идея да наблюдават вас или някой приятел или друг близък. Важно е да наблюдават някой друг, освен себе си. Измислете период, в който да го правят. След това ги помолете да нарисуват как изглежда Тъгата на този човек, когото са наблюдавали. Нека ви споделят наблюденията си и да ги обсъдите заедно. Наблюдението е основен стълб от метода на Фънтазия за развиване на социално-емоционални умения.
 11. Помолете децата да направят заедно с вас своя списък с неща, които биха искали да им се случат – когато се чувстват тъжни. Ако правите упражнението с голяма група деца – обединете идеите им – сложете този своеобразен кодекс във вашата класна стая или в групата в ДГ и им обяснете, че можете да го допълвате с времето, защото непременно ще ви идват още идеи. Обяснете им, че правите това – за да може всеки да подсети другите – какво би могъл да направи за приятелчето си, когато види, че е тъжно и потиснато. Ако правите това в семейството си – направете го за всеки член на семейството и го закачете на видимо място в дома си. Обяснете, че не е проблем да не знаем как да помогнем на някого с тъжни чувства – но тази активност може да ни помогне да бъдем до него в тези моменти и да се научим на това. Това упражнение е част от активностите за картотекиране – втория стълб от метода на ФЪНтазия за развитие на социално-емоционални умения.
 12. Проведете дискусия с децата за три-истинното правило в синьото кралство. Попитайте ги – опитвали ли са да се скрият от тъгата? Защо? На какво може да ни научи срещата с Тъга?
 13. Ако децата са по-големи – след 2-ри клас – помолете ги напишат съчинение в няколко изречения на тема „Прегръдката на Тъгата ми помогна да намеря смисъл и утеха…“
 14. Защо Скръб е ледена кралица, която сковава всичко в лед, студ и мраз? Какво символизира нейната стихия? Защо е важно Скръб да запише най-тъжните моменти и да останат завинаги в паметта и душата й?
 15. Какво означава, че Скръб изнемощява от стихиите си и след това се превръща отново в Тъга? – Обяснете на децата, че Скръбта е най-интензивна като усещане от емоциите в синьото кралство. Подобно на Ярост от Червеното кралство – силата на емоцията те изтощава и ти не можеш да останеш дълго в нея. Затова толкова силно състояние като Скръб, може да бъде кратко, но опустошително… А Тъга – може да продължи доста по-дълго – заради това, че енергията, която изразходва е в пъти по-малко от колкото Скръб.
 16. Помолете децата да нарисуват Скръб – такава каквато те си я представят. Помолете ги да нарисуват детайли в нея и около нея, и мястото, на което е. Нека си го представят. После ги попитайте защо са използвали тези детайли. Дискутирайте.
 17. Направете заедно списък с предложения как можем да успокоим Скръбта, за да не ни опустоши. ЗА нас? А за някой близък?
 18. Отбележете предложенията в едно табло, което може да закачите на видно за всички място. Допълвайте го, ако се сещате във времето.
 19. Какво ни казва появата на Вина? Каква е нейната роля за нас? Защо тя е малко дете? С какво си обяснявате нейната мъдрост?Обяснете отново за интензитета на емоциите -тук е редно да отбележите, че при Вина той е най-нисък.
 20. Обсъдете моменти, в които децата са изпитвали вина. Анализирайте как са се чувствали преди Вината и каква е причината да почувстват Вина. Помислете над това с какво Вината, която са изпитвали им е помогнала да осъзнаят смисъла на нещата?
 21. Напишете съчинение – „Какъв щеше да е живота, ако не се чувствахме виновни за нищо?„. Разсъждавайте над важността на това Вина да се появява в живота ни, за да формира усещането ни за добро и зло. За да ни прави по-мъдри и мислещи. За да не ни позволи да станем безскрупулни егоисти.
 22. „Разбираш, че имаш някого до себе си, когато е готов да изслуша и най-тъжната ти история“  – Говорете за хората в живота на децата, които могат да изслушат техните най-тъжни истории. На кого те ги разказват. Защо? Какво означава да разкажеш на някого най-голямата си болка? Как се чувстваш след това? На всеки ли можеш да споделиш това? Защо?
 23. Направете подарък, мил жест за този някой, който изслушва най-тъжната ви история, за да му благодарите, че е до вас.
 24. Обсъдете с децата – дали вие също сте някой, който би могъл да изслуша най-тъжната история на някого? Правили ли сте го? Как ви кара да се чувствате това?
 25. Обсъдете с децата: Какво мислите за това, че Радост и Тъга са близначки? Възможно ли е? Как?
 26. Дискутирайте с децата по темата: Има ли какво Радост да научи от своята сестра близначка – Тъга? Обяснете на децата за търпението и способността да изслушва, които при Радост отсъстват, но Тъга разполага с тях – подкрепете тезата си с части от Приказката.
 27. Можете да направите кътче, където децата да могат да отидат, когато се почувстват тъжни или отчаяни. В него може да поставите три-истинното правило на синьото кралство. Осигурете в него много цветни моливи или флумастри, с които да може да го насърчите да обрисува начина, по който се чувства. Може би – да има възможност там да прочете вдъхновяващи мисли за силата на Тъгата да ни кара да откриваме истинския смисъл. (Не оставяйте детето само в кътчето дълго време – винаги му предлагайте да се присъедините към него и да помислите за решения заедно. )
 28. Попитайте децата какви други чувства и емоции биха могли да живеят в Синьото кралство.
 29. Коментирайте как биха могли да нарисуват децата тяхното синьо кралство? Кои биха били най-важните владетели в него? Защо. Дайте им задача да бъдат изобретателни и да го нарисуват в детайли.
 30. Помолете децата да измислят продължение на приказката за Тъга – в което да има история със Страх и Гняв.

Ако имате желание да ни споделите видео или снимки – или просто разказ от преживяването по време на тези активности с вашите деца или с децата във вашия клас – можете да ни пишете на info@funtazia.bg.

Бъдете вдъхновение и добрия пример за някой друг. Може би той има нужда от това, точно в този момент.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Бързи препратки:


Вашият профил в сайта: