EQ табла за деца

първите адаптирани на български език авторски материали за работа с деца у дома, в училище, в детската градина и ясла

Приятен и изпитано добър начин да работим активно над емоционалното израстване на децата

Ако детето мие зъбите си всеки ден – те ще са по-здрави и няма да го болят. Ако детето мие ръцете си преди хранене ще избегне множество тежки болести. Какво ли би станало ако детето умее да споделя и регулира емоциите си ежедневно с наша помощ?

Комплектът табла са изработени и адаптирани на български в съответствие с методиката „RULER“, която е научно доказана и има международно приложение в над 150 държави над 20 години при работа с деца в училища, детски градини и домакинства. Таблата са цветни и интересни за децата – те са „мост“ в отношенията им с авторитетите от техния живот: родители, учители и възпитатели, близки. Тъй като емоционалните травми в ранната детска възраст имат силно неблагоприятен ефект върху здравето на детето – една от основните цели при работата с таблата е да се създадат здравословните навици детето да разпознава, разбира, описва, изразява и регулира своите емоции и чувства с помощта на своите близки.

Как използваме Табло 1

 • Когато видите промяна в емоционалното състояние на детето – насочете го към горната дясна част на таблото, където е „Барометърът на емоциите“(кликнете тук за повече информация)
 • Ако детето за първи път се запознава с „Барометъра“, може да му пуснете тази песничка – кликнете тук
 • Попитайте детето в кой квадрант от „Барометъра“ се намира
 • Попитайте го защо е в този квадрант и как се чувства – помолете го да опише чувствата си (може да си водите записки, ако желаете в последствие да се консултирате със специалист)
 • Ако детето се определя в червен или син квадрант от „Барометъра“ – използвайте долната половина на таблото, наречена „Твоят Мета-Момент“(кликнете тук за повече информация)
 • Ако е в червена зона – споделете му, че първо трябва да се успокои, за да не изхабява енергията си напразно. Затова първо трябва да вдиша и издиша бавно и дълбоко 3 пъти. Ако след това не се чувства спокойно – нека повтори упражнението. Можете да му прочетете съветите от Табло №2 . Можете да му разкажете как вие излизате от червената зона на „Барометъра“ и да му споделите лична история, свързана с това. Така може да го подтикнете и то да сподели своя история, като по този начин ще го успокоите.
 • Ако е в синята зона – попитайте го дали има нещо позитивно от случката, заради която е в тази зона. Споделете му как вие се чувствате в тази зона и, че е напълно нормално детето да е тъжно – вие сте до него, за да му помогнете. Целта тук е да го подтикнете да ви сподели всичко и да му покажете, че заедно ще преодолеете това. Насочете го към нещо позитивно, свързано с конкретната ситуация, поради която детето е в синята зона на „Барометъра“.
 • Ако е в жълтата зона – можете да изиграете „Жълтия танц“ (кликнете тук) и след това да обсъдите горната лява част от таблото – „Мисли“, като му споделите конкретно с примери какво значат отделните елементи.
 • Ако е в зелената зона – можете да обсъдите горната лява част от таблото – „Мисли“, като му споделите конкретно с примери какво значат отделните елементи.

Това е само един от многото примерни сценарии за работа с детето по неговата емоционална интелигентност чрез Табло №1.
Най-често трите табла се използват заедно като помощно средство в съвместната работа на възрастните с децата.
Препоръчваме при работа с таблата да използвате и помощното средство „Дневник на емоциите“, което може да изтеглите безплатно от тук

 • Ако работите с децата в детско учебно заведение (градина, училище), можете да създадете навика всяка сутрин и в края на учебния ден да определят в коя от зоните на „Барометърът на емоциите“(кликнете тук за повече информация) се намират. Има много начини да го направите – например да оставят в панерче сгънати листчета с имената им, които са оцветили в един от четирите цвята на „Барометъра“; може да закачват имената си върху корково табло, разграфено с четирите цвята от „Барометъра“. Ако използвате практиката с панера и листчетата – може да направите „томбола“ – да изтеглите няколко листчета и децата да споделят случките, в които са се почувствали в съответната зона от „Барометъра“.
 • Ако децата за първи път се запознават с „Барометъра“, може да им пуснете тази песничка – кликнете тук. Песента обяснява четирите квадранта от „Барометъра“ по много приятен начин и ако прецените – може да я пеете ежедневно или по няколко пъти в месеца.
 • Когато се уверите, че всички деца са наясно с квадрантите от „Барометъра“ – използвайте Табло №1 в горната му дясна част. Поискайте да вдигнат ръка тези деца от групата, които се намират в червения сектор от „Барометъра“.
 • В случай, че може да отделите време и децата не са преобладаваща част, попитайте всяко едно от тях защо е в този квадрант и как се чувства – помолете го да опише чувствата си (може да си водите записки, ако желаете в последствие да се консултирате със специалист или да върнете обратна връзка на родителите).
 • Направете списък с имената на децата, които са в червената зона на „Барометъра“ и попитайте кои от групата са в синята зона. В случай, че имате време и възможност – помолете и тях да споделят защо са в синята зона и как се чувстват в нея. Направете отделен списък с имена на децата от синята зона.
 • Когато децата се определят в червен или син квадрант от „Барометъра“ – използвайте долната половина на таблото, наречена „Твоят Мета-Момент“(кликнете тук за повече информация)
 • Обяснявайте отново и отново, че Мета-моментът е времето между емоцията и нашето действие (решения); че трябва да имаме толкова дълъг мета-момент, колкото ни е нужен, за да вземем правилните решения и да надделеем над емоцията, вместо тя да надделее над нас. В мета-момента ние правим преценка на реакцията си и тя трябва да е трезва, добре обмислена и такава, която да донесе комфорт и приятни чувства на нас и на околните.
 • Задавайте въпроси на групата и търсете отговор след вдигане на ръка. Децата трябва да научат стъпките от Табло №1 (в долната част), касаещи мета-момента.
 • Изкарвайте децата отпред, за да показват и обясняват стъпките от Мета-момента върху Табло №1
 • Практикувайте стъпките от мета-момента когато децата са спокойни, за да изградят навика за следване на стъпките.
 • Попитайте групата „Какво трябва да направим първо, когато сме в червена или синя зона?“. Отговорът е, че трябва се успокоим. Затова помолете поименно децата от двата списъка (деца в червена и деца в синя зона) бавно и дълбоко да вдишат и издишат 3 пъти. Попитайте ги дали се чувстват по-добре и ако прецените повторете упражнението с част от тях.
 • Може да използвате Табло №2, където има съвети как можем да излезем от червена или синя зона. Можете да разкажете на групата как вие излизате от червената зона на „Барометъра“ и да й споделите лична история, свързана с това. Така може да ги подтикнете и те да споделят своя история или да създадете условия за дискусия.
 • В Табло №3, което е голям „Барометър на емоциите“ има „речник“ на всички чувства, които отделните зони от „Барометъра“ съдържат – можете да насочвате децата с това табло, за да определите съвсем конкретно какви чувства изпитват.
 • С децата в синята зона може да отделите време и да поговорите насаме, едно по едно – попитайте ги дали има нещо позитивно от случката, заради която са в тази зона. Споделяйте им как вие се чувствате в тази зона и, че е напълно нормално детето да е тъжно – вие сте до него, за да му помогнете. Целта тук е да го подтикнете да ви сподели всичко и да му покажете, че заедно с вас и с неговите близки ще преодолее това. Насочете го към нещо позитивно, свързано с конкретната ситуация, поради която детето е в синята зона на „Барометъра“.
 • Докато говорите индивидуално с децата от синята зона, за останалите от групата може да поставите задачата да попълнят „Дневник на емоциите“ си (безплатна бланка изтеглете от тук).
 • Ако голяма част от групата са в жълта зона – можете да изиграете „Жълтия танц“ (кликнете тук) и след това да обсъдите горната лява част от таблото – „Мисли“, като му споделите конкретно с примери какво значат отделните елементи.
 • Ако е имало инцидент по време на учебните часове, или има конфликти между деца от групата – обяснете им, че Мета-момента е времето, в което трябва да спрем и да помислим.
  Насочете вниманието на децата върху горната лява част от Табло №1 – „Мисли“, като им споделите конкретно с примери какво значат отделните елементи.

Това е само един от многото примерни сценарии за работа с детето по неговата емоционална интелигентност чрез Табло №1.
Най-често трите табла се използват заедно като помощно средство в съвместната работа на възрастните с децата.
Препоръчваме при работа с таблата да използвате и помощното средство „Дневник на емоциите“, което може да изтеглите безплатно от тук

Как използваме Табло 2

Таблото е разделено на две части.

В едната (лява част) имаме няколко емоционални състояния, изобразени с човечета, които да подпомогнат разбирането на „Барометъра на емоциите“ от Табла №1 и №3 и зависимостта между енергията и нивото на комфорт при различните чувства.

В другата част от таблото (дясна част) има:

 • конкретни чувства и емоции, когато сме в съответните зони от „Барометъра“
 • винаги казвайте на детето , че няма „лоша“ зона от „Барометъра“! Лоши могат да бъдат само някои от решенията ни, които взимаме по време на нашия „Мета-момента“ (повече информация тук)
 • когато детето сподели в коя зона на „Барометъра“ (от Табло №1 или Табло №3) е – използвайте Табло №2, за да обясните как може да се възползва от това, че е в съответната зона
 • в тази втора част от таблото има и конкретни решения за излизане от зоната и конкретни предложения за реакция ако някой ни е вкарал в тази зона.

В долната част от таблото има четири човечета с червен, жълт, зелен и син цвят. Те представят четирите квадранта на „Барометъра“. Чрез тях можете да обясните как да разпознаваме емоционалните си състояния. Например ако чувстваме висок прилив на енергия и същевременно силно неприятно чувство – сме в червения квадрант.

Винаги, когато забележите, че детето е в някой от квадрантите може да го спрете и да си припомните заедно това, което сте изучили като техники от Табло №2. Чрез табла №1 и №3 нека определи емоциите си. Горе в средата на Табло №1 са описани 5-те „стълба“ на метода RULER (повече научете тук). Можете да се водите по тях:

 • Разпознай:
  Можете да попитате детето „Как се чувстваш? Можеш ли да определиш точно своите чувства?“ (можете да използвате „речника“ с чувствата от Табло №3)
 • Разбери:
  Можете да попитате детето „Какво или кой те накара да се почувстваш така? Висока или ниска е енергията ти в момента? Приятно или неприятно е чувството?“
 • Опиши:
  Можете да попитате детето „Кога друг път си се чувствал/а по този начин? Погледни се отстрани и опиши как изглежда лицето и тялото ти? Когато се погледнеш отстрани – кои неща не ти харесват и кои ти харесват?“
 • Изрази:
  Можете да попитате детето „Искаш ли да покажеш най-доброто си „аз“? Как ще се успокоиш, за да помислиш трезво? Какво трябва да направиш в своя мета-момент?“
 • Регулирай:
  Можете да попитате детето „Имаш ли начин да се справяш с тези емоции? Какъв е твоят план за действие при тези емоции? Какви решения трябва да вземеш, за да можеш ти и околните да се почувстват по-добре? Кого би помолил/а за помощ?“

Това е само един от многото примерни сценарии за работа с детето по неговата емоционална интелигентност чрез Табло №1.
Най-често трите табла се използват заедно като помощно средство в съвместната работа на възрастните с децата.
Препоръчваме при работа с таблата да използвате и помощното средство „Дневник на емоциите“, което може да изтеглите безплатно от тук

Таблото е разделено на две части.

В едната (лява част) имаме няколко емоционални състояния, изобразени с човечета, които да подпомогнат разбирането на „Барометъра на емоциите“ от Табла №1 и №3 и зависимостта между енергията и нивото на комфорт при различните чувства.
При работа в група, можете да използвате лепящи листчета с първото име на всяко дете и децата да ги залепят в зоната, в която се намират. Можете да използвате и Табло №3 за тази цел, ако групата е прекалено голяма и няма място за всички листчета.

В другата част от таблото (дясна част) има:

 • конкретни чувства и емоции, когато сме в съответните зони от „Барометъра“. При работа в група отделяйте време поне веднъж седмично, за да говорите с децата относно описаните в таблото съвети.
 • винаги казвайте на групата, че няма „лоша“ зона от „Барометъра“! Лоши могат да бъдат само някои от решенията ни, които взимаме по време на нашия „Мета-момента“ (повече информация тук)
 • когато децата споделят в коя зона на „Барометъра“ (от Табло №1 или Табло №3) са – използвайте съветите от Табло №2, за да обясните как може да се възползва от това, че са в съответната зона
 • в тази втора част от таблото има и конкретни решения за излизане от зоната и конкретни предложения за реакция ако някой ни е вкарал в тази зона. При работа с групи, може да насочвате деца към таблото по всяко време от груповите дейности, когато някое от децата е под неблагоприятно влияние на своите емоции.

В долната част от таблото има четири човечета с червен, жълт, зелен и син цвят. Те представят четирите квадранта на „Барометъра“. Чрез тях можете да обясните как да разпознаваме емоционалните си състояния. Например ако чувстваме висок прилив на енергия и същевременно силно неприятно чувство – сме в червения квадрант.

Винаги, когато забележите, че дете от групата е в някой от квадрантите, може да го спрете и да си припомните заедно това, което сте изучили като техники от Табло №2. Чрез табла №1 и №3 нека определи емоциите. Горе в средата на Табло №1 са описани 5-те „стълба“ на метода RULER (повече научете тук). Можете да се водите по тях:

 • Разпознай:
  Можете да попитате детето „Как се чувстваш? Можеш ли да определиш точно своите чувства?“ (можете да използвате „речника“ с чувствата от Табло №3)
 • Разбери:
  Можете да попитате детето „Какво или кой те накара да се почувстваш така? Висока или ниска е енергията ти в момента? Приятно или неприятно е чувството?“
 • Опиши:
  Можете да попитате детето „Кога друг път си се чувствал/а по този начин? Погледни се отстрани и опиши как изглежда лицето и тялото ти? Когато се погледнеш отстрани – кои неща не ти харесват и кои ти харесват?“
 • Изрази:
  Можете да попитате детето „Искаш ли да покажеш най-доброто си „аз“? Как ще се успокоиш, за да помислиш трезво? Какво трябва да направиш в своя мета-момент?“
 • Регулирай:
  Можете да попитате детето „Имаш ли начин да се справяш с тези емоции? Какъв е твоят план за действие при тези емоции? Какви решения трябва да вземеш, за да можеш ти и околните да се почувстват по-добре? Кого би помолил/а за помощ?“

Това е само един от многото примерни сценарии за работа с детето по неговата емоционална интелигентност чрез Табло №1.
Най-често трите табла се използват заедно като помощно средство в съвместната работа на възрастните с децата.
Препоръчваме при работа с таблата да използвате и помощното средство „Дневник на емоциите“, което може да изтеглите безплатно от тук

Как използваме Табло 3

Таблото е „разгърната“ версия на „Барометъра на емоциите“ (повече информация тук), като в четирите квадранта има „речник“ на чувствата и емоциите, които влизат в тях спрямо нивото на енергия и нивата на комфорт. Най-често това табло е помагало за възрастния, по което насочва детето, когато то не може достатъчно добре да дефинира как се чувства. Чрез това табло можем да обогатим речника на детето, за да може да дефинира по-прецизно чувствата си.

В горната и долната част от таблото са изобразени човечета, чрез които имаме за цел да покажем „езика на тялото“ и гримасата на лицето при емоции и чувства от различните квадранти на „Барометъра“.
Това улеснява децата да разпознават и изразяват не само своите емоционални състояния, но и тези на околните. Важно е да се работи системно и постоянно с детето относно „Барометъра на емоциите“, за да може то все по-добре да усеща околните в техните чувства и емоции; да изгради удачни за неговата/нейната индивидуалност техники за излизане от червената, синята или жълтата зона; да е по-уверено в споделянето на и регулирането на различни емоционални състояния.

Табло №3 може да е начална отправна точка в попълването на „Дневник на емоциите“ при децата (изтеглете го безплатно от тук). Когато попитаме детето как се чувства и заедно открием това чувство в Табло №3, можем да го насочим към попълване на „Дневника“.

Това е само един от многото примерни сценарии за работа с детето по неговата емоционална интелигентност чрез Табло №1.
Най-често трите табла се използват заедно като помощно средство в съвместната работа на възрастните с децата.
Препоръчваме при работа с таблата да използвате и помощното средство „Дневник на емоциите“, което може да изтеглите безплатно от тук

Табло №3 може да се постави на видимо място в класната стая, или пред нея, така, че да е достъпно за децата.

Ако ги подтикнете по един приятен начин първо да показват на Табло №3, преди да реагират – Таблото ще е техният мета-момент, в който знаят, че могат да потърсят вашата помощ или съвет.

При работа с групи педагозите наблюдават децата и ако забележат, че някое от тях изпитват гняв или тъга, предпочитат да се обърнат към съответното дете и да поискат от него веднага да посочи къде на „Барометъра“ се намира според емоциите си в момента. Това е удачна практика. Така педагозите създават мета-момент за детето и възможност да избегнат влошаване на емоционалното му състояние, което да прерастне в агресия или да провокира неблагоприятен развой.

Табло №3 е „разгърната“ версия на „Барометъра на емоциите“ (повече информация тук), като в четирите квадранта има „речник“ на чувствата и емоциите, които влизат в тях спрямо нивото на енергия и нивата на комфорт. Най-често това табло е помагало за възрастния, по което насочва детето, когато то не може достатъчно добре да дефинира как се чувства. Чрез това табло можем да обогатим речника на детето, за да може да дефинира по-прецизно чувствата си.

В горната и долната част от таблото са изобразени човечета, чрез които имаме за цел да покажем „езика на тялото“ и гримасата на лицето при емоции и чувства от различните квадранти на „Барометъра“.
Това улеснява децата да разпознават и изразяват не само своите емоционални състояния, но и тези на околните. Важно е да се работи системно и постоянно с детето относно „Барометъра на емоциите“, за да може то все по-добре да усеща околните в техните чувства и емоции; да изгради удачни за неговата/нейната индивидуалност техники за излизане от червената, синята или жълтата зона; да е по-уверено в споделянето на и регулирането на различни емоционални състояния.

Табло №3 може да е начална отправна точка в попълването на „Дневник на емоциите“ при децата (изтеглете го безплатно от тук). Когато попитаме детето как се чувства и заедно открием това чувство в Табло №3, можем да го насочим към попълване на „Дневника“.

Това е само един от многото примерни сценарии за работа с детето по неговата емоционална интелигентност чрез Табло №1.
Най-често трите табла се използват заедно като помощно средство в съвместната работа на възрастните с децата.
Препоръчваме при работа с таблата да използвате и помощното средство „Дневник на емоциите“, което може да изтеглите безплатно от тук

Работата с таблата има множество съществени предимства, но може би най-важните от тях са:

 • чрез таблата родителите и професионалистите имат възможност да работят по международната методика RULER за развитие на EQ при децата;
 • подтиквате детето да споделя как се чувства – това е фундаментално за връзката ви с него;
 • давате на детето възможност да се почувства по-добре като ви споделя своите чувства в трудни моменти – нещо безценно за неговото здравословно състояние;
 • давате увереност и комфорт на детето, защото му показвате, че във ваше лице има добър приятел, на който винаги може да сподели в тежък момент;
 • помагате на детето да се самоопознае, да опознае по-добре и вас, да се научи да мисли за своите чувства и чувствата на околните;
 • забавлявате се заедно в многоцветния детски свят на емоциите и чувствата, докато се учите да си споделяте и да преодолявате емоциите заедно.

Представяне на таблата

Таблата могат да се използват от родители, учители, психолози, педагогически съветници и възпитатели в детски градини и ясли.

Представяне на таблата по БНТ

Източник: БНТ, предаването „100% будни“ (официален източник)

Развитието на емоционалната интелигентност е част от образователните системи в над 100 държави по света под формата на SEL (Social and Emotional Learning).
Емоционалната интелигентност дава възможност на децата да изразяват и регулират чувствата си и да използват пълния си потенциал, съсредоточеност и спокойствие, за да са по-успешни и по-отговорни.

Международните проучвания показват красноречиво ролята на SEL и резултатите от работата по EQ с децата:

63% спад в агресивното поведение на децата в учебната среда

50% от децата подобряват оценките си на тестове в училище

38% от децата повишават средното ниво на получените оценки

Комбинирайте с магнитния пъзел „Дневник на емоциите“

Магнитния пъзел е първия по рода си ресурс за развитие на емоционална интелигентност при децата от ранна възраст.
Комплектът включва:

 • 12 магнитни фигури, с които могат да се създадат 25 емоционални състояния;
 • инструкции за провеждане на 7 интересни игри и упражнения;
 • инструкции за 7 дискусионни теми за развитие на EQ при децата.

Предимства на магнитния комплект:

 • с него имате възможност да подтикнете детето да споделя своите емоционални състояния и да водите „дневник на емоциите“;
 • събира се в шепата ви – компактен и удобен за носене навсякъде; изработен е от гъвкави магнитни фигури;
 • включва инструкции за провеждане на 14 игрови и дискусионни активности за едно дете или група деца;
 • подпомага развитието на емоционалната интелигентност чрез активности, съставени по международните методики в практикуването на SEE (Social and Emotional Education).

Нашата мисия

FUNтазия има повече от 3 години опит в проучвателни дейности относно прилагане на методики за развитие на емоционална интелигентност при деца над 3-годишна възраст. Подбраните методики и подходи за работа са международно утвърдени практики, които се прилагат в над 150 държави по света под направлението „SEL“(Social and Emotional Learning) в ясли, детски градини, училища и домакинства.

Нашата мисия е да запознаем възможно повече семейства, учебни заведения и организации в България с ползите от работата по EQ от ранна детска възраст. У нас тази тема е закъсняла – в чужбина е обект на изследвания, проучвания и приложение от над 20 години.

Ще сме ви благодарни ако споделите своят опит и наблюдения като учител или специалист при работата с таблата – пишете ни на посочените в нашия сайт контакти!

Благодарим ви, че проявявате интерес към една толкова съществена тема, каквато е Емоционалната интелигентност при децата!

FUNтазия като партньор в Програмата за глобално развитие на ООН

FUNтазия е първият партньор от частния сектор в България, който участва с активности в „Програмата за устойчиво глобално развитие“ на ООН до 2030г.
Кликнете тук, за да посетите партньорската страница на FUNтазия.
Партньорството ни се характеризира с реализирането на различни видове активности и ресурси за развитие на емоционална интелигентност при българските деца, заедно с професионалисти от страната.

Щастливи сме, че на международно ниво имаме честта да работим с най-добрите изследователи, психолози и педагози. В нашите сайтове ще откриете повече информация по линия на инициативите от Програмата на ООН, във връзка с участието ни като партньр.