fbpx

Полезни практики за работа по мета-момента

Полезни практики за работа по мета-момента

Какво да направим, в случай, че мета-моментът се окаже сложен за разбиране и осъзнаване?

В началото на работата по тази съществена част от RULER подхода, осъзнаването действително може да е по-трудно, дори натоварващо. Ако това се случва опитайте да разделите преподаваната материя на по-разбираеми и лесни за възприемане части. Това задължително ще помогне.

Например: Стъпка 1 от мета-момента, в която нещо се случва и ние „разпознаваме червените чувства„, може да отнеме 3, 4  или повече урока, докато бъде наистина разбрана.

Използвайте тази стъпка, за да дискутирате подробно:

 1. Какви биха могли да бъдат причините за появата на червените чувства?
 2. Кои са червените чувства? Опитвайте се да ги назовавате с правилни имена и да обогатявате речника на децата с добавяне на нови думи за техните емоции. Обяснявайте разликата между близките по значение чувства.
 3. Как червените чувства повлияват нашето тяло, лице, дишане, глас, говор, мислене, цялостно поведение? – обсъдете продуктивно или деструвктивно е отдаването на червени чувства за дълъг период от време.
 4. Какви са начините да покажем на останалите, че изпитваме червени чувства?

Ако е необходимо – посветете урок на всяка от дискусиите. 

Същото може да направите с останалите стъпки от мета-момента. 

Как да реагирате ако децата/учениците нямат „свое най-добро АЗ“ или ако са твърде малки, за да помислят за най-доброто си АЗ

Много деца, ученици, дори възрастни може никога да не са разсъждавали по темата за тяхното „най-добро АЗ“. Някои могат да изпитват затруднения със самата концепция за това.

Ако имате такъв случай, излючително полезно е да използвате в уроците/дискусиите си – модел на поведение. Нека децата да изберат различни модели на поведение от своя собствен живот. 

Например: Ако работите по мета-момент, за справяне с гнева – децата/учениците могат да помислят и изберат някого, когото познават добре и са виждали, че се справя ефективно с гнева.

Задавайте въпроси, направете дискусия,

 1. Защо избра този човек?
 2. Как той би се справил с такава ситуация, според теб?
 3. Това ефективен начин ли е за справяне с гнева, според теб?
 4. Какво в този човек те кара да му се възхищаваш?

Емоционална Интелигентност – работа с деца – Мета-момент

Това упражнение може да бъде направено с всяко от чувствата от барометъра на емоциите. По този начин децата/учениците могат да развият своето Най-добро Аз, мислейки, разсъждавайки и анализирайки поведенията на хора в техните животи, които те уважават и, на които се възхищават.

По-малките деца могат да схванат идеята за Най-добро АЗ, като мислят за човек, към когото имат респект, който винаги прави добри избори. По-големите могат да изберат дори и фикционален герой – Супермен, Батман – но може и да родител, роднина, приятел, учител – някой, който те смятат, че би могъл да се справи отлично с проблемната ситуация.

Ще бъде много полезно ако попитате децата/учениците как техния модел на поведение би искалте да се справят със ситуацията. Повечето деца имат прекрасно усещане за ИДЕАЛНО ПОВЕДЕНИЕи знаят чудесно какво техните родители и по-възрастните изискват  и очакват от тях. 

Използвайте въпроси като:

 1. Какво ще накара Х да се гордее с теб?
 2. Какво ще накара теб да се гордееш със себе си?

 

Какво да правим ако Най-доброто АЗ на детето/ ученика – е агресивно или антисоциално?

Важно е да помните, че без значение колко прекрасен е процесът на Мета-момента за повечето хора, някои няма да имат желание да навлязат в процес, който е толкова социален. Хора, деца, ученици, които изначално са приели по-антисоциално поведение – не биха приели за ефективна практиката на мета-момента. Поне не и веднага.

За някои хора е по-лесно да останат агресивни. Да действат агресивно. Те разбират, че останалите се страхуват от агресивното поведение – за това са приели такъв модел за постигане на целите си. Обикновени такива хора/деца, не са отделили време за размисъл, никога не са били подтиквани към това да помислят дали този начин на поведение би бил ефективен в техните дългосрочни цели.

В тези случаи, попитайте децата/учениците различни въпроси относно тяхната удовлетвореност от живота, който имат в момента. Това може да е ключова към промяна на тяхното мислене в по-ефективна посока:

 1. Имаш ли приятели? Те близки приятели ли са или само познати?
 2. Какво мислят приятелите ти за теб?
 3. Какво правите заедно? Имате ли щастливи моменти заедно?
 4. На другите хора харесва ли им да бъдат около теб? Как се чувстват в твое присъстие?

Размисъл по зададените въпроси и обстойни дискусии по темата би било от полза да помогнете на човек, с подобна натура да преосмисли използването на мета-момента като добра техника за справяне с деструктивните емоции. Така или иначе – съществено е да кажем, че винаги ще има хора/деца, които не обичат и нямат желание да работят над себе си.

СЪВЕТ КЪМ УЧИТЕЛЯ: 

Ако имате дете, което е с изразено агресивно поведение, използвайте дневника на емоциите, за да проследите честотата и моментите на появата им. Ако поведението персистира, въпреки проведените дискусии и разговори с него и налице са вече няколко резултата от дневника на емоциите (Имайте предвид, че отказът от попълване на този дневник също е сериозен сигнал) – Обърнете се към родителя, споделете вашата обратна връзка и насочете родителя към съвет от професионалист-психолог. 

Прави ли ни прилагането на мета-момент – отстъпчиви?

Някои деца или родители, могат да сметнат, че прилагането на мета-момента в напрегнати ситуации – е своебразно бягство от ситуацията и прави тях или децата им да изглеждат отстъпчиви.

Важно е да бъде много ясно обяснено в концепцията на мета-момента, че неговата цел не е да бъдем мили на всяка цена. Неговата основна цел е да помогне на прилагащия го да взаимодейства със ситуация в съответствие със своето „най-добро АЗ“.

Децата трябва да са добре запознати, че много често прилагането на мета-момент – означава да отстояваме позицията си и да не позволяваме на другите да се възползват от нас. 

Обяснете за други възможни случаи на прилагането му – като тези например, в които мета-момент – е да установим граници, показвайки на някого, че поведението му не е приемливо.

Конкретно и ясно трябва да бъде обяснена идеята на мета-момента – като процес, който ни позволява да разрешаваме възникнали проблеми на най-високото възможно ниво, така, че да бъдем способни да вземаме най-добрите и ефективни решения спрямо нашето поведение.

 

Във всички тези случаи, полезно би било да водите дневник на емоциите на своето дете/ или на вашите ученици. Превръщането в навик на дискусиите и разговорите относно раличните емоционални състояния, преживявания, причините за тях и начините да излезем от тях, би подсилило връзката помежду ви, доверието между вас и способността на детето да изразява, правилно да назовава и свободно да говори за своите емоции. В резултат, на което регулирането им би дошло от само себе си – като естествено продължение на размишляването и анализирането им.

Виж повече за използването на Дневника на емоции. 

Виж повече информация за Мета-момента и справяне с детската агресия.

Ако работите с деца в училище, детска градина или ясла, и желаете да провеждате уроци и упражнения за развитие на EQ – пишете ни!

FUNтазия е първата организация у нас, която изготвя авторски материали, адаптирани на български език, по международните програми и методики за развитие на EQ при децата от ранна детска възраст.

6 COMMENTS

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Бързи препратки:


Вашият профил в сайта: