-

Ново

Свържете се с нас

Адрес

-

Тел.номер

--

Email адрес

- -


Работа по развитие на социално-емоционални умения при деца и юноши


Експерти в сферата на образованието и психологията споделят опит и практики относно работата по социално и емоционално развитие на деца и юноши.


Предизвикателствата на социалната изолация и дигиталното общуване


Професионални съвети за работа по социалните умения и емоционалната интелигентност на децата при дистанционно обучение и дигитално общуване.


Социално-емоционално изучаване в семейството и учебната среда


Колаборативна подкрепа на родители и педагози в тяхната ежедневна работа по развитието на лидерски умения и емоционална интелигентност на децата.

Защо да бъдете част от конференцията?

Причините са много - ето някои от най-важните:

Дигитална

Без стотици левове разходи за транспорт и хотел. Без губене на време в пътуване. Тази година конференцията е дигитална и се провежда в Zoom.

Практически насочена

Отново с експерти-практици ще обменим опит, контакти, идеи и практики в областта на социалното и емоционалното изучаване в училище и в семейството.

4 дни, 10 часа програма

Конференцията се провежда на 21-ви, 22-ри, 28-ми и 29-ти ноември. Всяка сесия е над 2 часа.

Сертификат за участие, достъп до материали

Всеки участник ще получи от организаторите индивидуално удостоверение за своето участие в конференцията. Заедно с това ще получите допълнителни материали за СЕИ.

Видео анонс за Националната онлайн Конференция за 2020г.

За конференцията

Над 2000 български професионалисти в работата с деца и юноши практикуват социално-емоционално изучаване (СЕИ)


За разлика от другите държави в ЕС, България все още няма интеграция на социално-емоционално изучаване (т.нар. "SEL", абревиатура от: Social and Emotional Learning) в образователната система. Образованието у нас се фокусира основно върху т.нар. "STEM" изучаването (абревиатура от "Science, Technology, Engineering and Maths" - "Наука, Технологии, Инженерство и Математика") и, за разлика от останалите страни в Европа, се пренебрегва СЕИ.
Въпреки това, благодарение на различни програми, колаборативни дейности и изучени практики - български учители, директори, психолози и други професионалисти у нас осъществяват практическа работа с деца относно тяхното социално-емоционално развитие.
Националната Конференция събира под един покрив тези професионалисти, чуждестранни експерти, родители и представители на държавни и общински институции с цел обмен на опит, контакти и практики относно SEL в България

  • Конференцията ще представи международните подходи, опит, практики и стратегии за интеграция на СЕИ за деца и юноши.
  • Ще имате възможност да научите за приложимите СЕИ подходи, изследвания и методики за работа с деца в детската градина, началното училище и гимназията.
  • Ще можете да обмените опит и знания с лидери в образованието и специалисти в работата с деца. Ще натрупате ценни контакти, полезни идеи за вашата практика, и актуална информация.

За кого е подходяща Конференцията

Участието в Конференцията ще ви срещне с над 100 професионалиста в работата с деца от страната и чужбина. Тя е полезна за вас, ако сте:

  • Директор на частна, общинска или държавна детска градина.
  • Директор на частно, общинско или държавно училище.
  • Собственик на учебен център и други видове центрове за работа с деца.
  • Родител на дете или деца на възраст над 4 години.
  • Педагог, работещ с деца в детска градина, предучилищна група или начално училище.
  • Психолог или изследовател в областта на детското емоционално и социално развитие.
  • Специалист, практикуващ работа с деца от предучилищна и начална училищна възрастова група.В развитите държави от Европа и САЩ от години се провеждат множество подобни конференции. Това е първата за България, в която експерти от страната и чужбина ще се срещнат за обмяна на опит и професионална информация относно емоционалното и социално детско развитие в България.

За социално-емоционалното ученеСоциалното и емоционално развитие на децата е една от най-сериозните теми в международните образователни среди. Чрез научно-доказани подходи от десетилетия насам в страните от Западна Европа, САЩ и Русия се прилагат образователни практики и методики за социално и емоционално образоване на децата от ранна възраст.

По този начин децата развиват своята емоционална интелигентност и социални умения, с което учебният климат значително се подобрява: отчитат се спад в агресията и конфликтите, развиват се лидерските качества при децата, постигат се по-добри учебни резултати в груповата и индивидуална работа и пр.

СЕИ програми и инициативи, освен в страните от САЩ преди над 20 години, са интегрирани в образователните системи на страните от цяла Европа, с изключение на България и Румъния.

Докладът от 2018г до ЕК на ЕС( NESSET II, Erasmus+) представя междунаордни изследвания, които включват задълбочен анализ на 13 основни ревюта на проучванията и мета-анализи, както и множество други ревюта, проучвания и изследователски доклади, включително европейски. Той ясно показва, че социалното и емоционално изучаване и развитие имат положително въздействие върху образованието на децата и младите хора, техния цялостен обучителен процес, благополучие и психичното им здраве.

За организаторите

През последните години организацията ни създаде множество авторски материали на български език, които да послужат за Социално-емоционално изучаване (СЕИ) в българските учебни заведения и семейства (повече информация ще откриете на www.EQBulgaria.com). Само през последните 2 години отчетохме, че вече над 500 български професионалисти в работата с деца използват активно тези материали за развитието на емоционалната интелигентност и социалните умения на децата в учебните заведения от страната. Обратната връзка на тези български педагози, директори и психолози, прилагащи СЕИ в своята практика, е изключително позитивна относно положителните ефекти върху детското развитие. На предстоящата конференция поканихме част от тях, заедно с други експерти по темите за детското развитие от България и чужбина. Целта на конференцията е обмяна на контакти, ноу-хау, полезни практики и отговори по каузси между участниците и лекторите.

Кратко видео представяне

Защо темата за СЕИ е съществено важна за всеки професионалист, работещ с деца?

Последният глобален мета-анализ за позитивното влияне на СЕИ включва 668 различни оценителни проучвания, е проведен от Роджър Вайсберг, управляващ CASEL (www.casel.org). Данните от анализа са красноречиви за успеха на учениците:

+50%

подобрение на постиженията в тестове

+38%

увеличение в средния успех на класовете

-28%

спад в проявите на агресия и лошо поведение

+63%

позитивно отношение на децата

Програма на конференцията

Експерти от страната и чужбина споделят опит и практики относно работата по EQ/EI (emotional intelligence) и социалните умения на децата в рамките на целодневна конферентна програма.

Конференцията ще се проведе дигитално в интернет чрез платформата Zoom (www.zoom.us) на датите 21.11.2020г., 22.11.2020г., 28.11.2020г. и 29.11.2020г. Във всеки от 4-те дни ще има сесия от 10:30ч. до 13:15ч.

Лектори

С голямо удоволствие ви представяме професионалистите, които ще споделят своя опит и експертиза по време на конференцията:Регистрация за Сесия 3 и 4

Събитието ще се проведе в Zoom (www.zoom.us) и ще е дигитално.

Сесия №1 и Сесия №2 вече приключиха, но може да се регистрирате за Сесия №3 и №4 (28 и 29 ноември.2020г. от 10:30ч. до 13:30ч.). Заплащането на регистрацията Ви гарантира достъп до 2-те сесии.

 
Обща цена, която трябва да заплатите след регистрация: 45 лв. за 1 участник

С подкрепата на:

Към началото