fbpx

КУРС (гр.Варна): Емоционална интелигентност за деца и родители

Развитие на емоционална интелигентност и социални умения за деца, профилиране и работа върху талантите

Курс за социално и емоционално развитие (деца 10г.-14г. от Варна)

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ за деца, които:

 • изпитват трудност да изразят различни свои емоции и чувства
 • в различни ситуации не успяват да овладеят емоциите като гняв, страх, радост и пр.
 • показват тревожност или страхове
 • изпитват притеснение да общуват, имат затруднения в създаването на приятелства
 • не успяват да изконтролират своите реакции и емоции в различни ситуации, в които проявяват гняв, агресия, паника и пр.
 • имат нужда от подобряване на начина им на общуване и житейски умения
 • се разсейват лесно под влияние на емоциите си
 • показват някакво ниво на пристрастяване към социални мрежи или компютърни игри
 • се чувстват аутсайдери в своя клас и показват, че са потиснати от общуването със съучениците си
 • демонстрират демотивация към учебен предмет или училището като цяло

Курсът не е разработен за деца със специални образователни потребности, които се нуждаят от индивидуална работа с помощта на специализиран ресурсен преподавател.

Защо да участвате?

Защо да запишете своето дете?

 • курсът се провежда от практик с международен опит в сферата
 • специално разработена програма по над 6 специализирани методики за работа с децата
 • програмата е комплексна, разработена от експерти в социално-емоционалното детско развитие
 • работа в малка група с достатъчно време за индивидуално и групово внимание към децата
 • професионални насоки към родителите как да работят с детето у дома
 • удобно време на провеждане (всяка събота) с предвидени групови сесии с децата и родителите
 • програма за развитие на житейски умения, презентационни умения, умения за работа в екип, емоционална интелигентност, умения за работа с A.I.
 • 22 часа курс на цената на 2 часа консултация (240 лв. до 10.юни.2024г. и 300 лв. след 11.юни.2024г.)
 • децата и родителите ще получат специализирани авторски ресурси за активности и игра у дома
 • децата ще получат безплатно специално профилиране на талантите чрез EQ тестове (извън курса – цената за профилиране е 120лв.), предоставени от EQ.org
 • тренинги за развитие на житейски и лидерски умения, включени в програмата

Записвания на тел. 0885217714 или онлайн от тук

Водещ на курса е Полина Коцева – международно акредитиран практик в сферата на социално-емоционалното изучаване, изследовател в областта на емоционалната интелигентност при деца от ранна възраст, сертифициран професионалист към най-големите международни структури в областта на SEL (social and emotional learning) и основател на FUNtazia International – организация със стотици авторски и адаптирани материали за развитие на социални и емоционални умения при деца, юноши и възрастни.

Специално разработена програма по шест научно-доказани утвърдени методики за социално-емоционално развитие.
Курсът е подходящ за деца от 10г. до 14г. от гр.Варна (Място на провеждане: Варна, ул. Ген Столетов).

 • ► Цена за 1 дете до 10.юни.2024г. включително е 240 лв.
 • ► Цена за 1 дете след 11.юни.2024г. включително е 300 лв.
 • ► 20% отстъпка за второ дете (брат или сестра)

Записвания на тел. 0885217714 или онлайн от тук

За социално-емоционалните умения

Уменията, от които зависят житейските успех и щастие, и способността да изграждаме здравословни взаимоотношения с останалите, се наричат социално-емоционални умения. Липсата им е най-честата причина за агресивни прояви, разсеяност, burnout, депресии, различни житейски провали и пр.

Защо развитието на емоционална интелигентност и социални умения е важно за нашите деца и нас – като родители?

Програмата за социално-емоционално развитие развива емоционалната интелигентност на децата и на родителите, с което те да могат да разпознават своите и чуждите емоции и да преодоляват стреса.

По време на програмата има тренинги и игри за развитие на т.нар. „социална осведоменост“ на децата към другите, на децата към родителите, но и на родителите към децата. Това ще редуцира притесненията им при тяхното адаптиране в нова среда и ще изгради навици за търсене на колаборативни механизми в решаване на проблеми и постигане на цели.

В програмата работим по научно-доказани методи за работа върху самоконтрола и саморегулацията на емоционалните състояния при децата, но и при родителите. Посредством методиките даваме на децата и родителите ефективни и достъпни механизми и решения за концентриране при гневни, тъжни или екзалтирани състояния на детето.

Много от активностите в програмата са насочени към практическо преживяване на емпатия. Вместо да учим децата на теорията, която стои зад проявата на емпатия – ги включваме в реални ситуации – в които им помагаме да разберат значението на проявената от тях емпатия. В практиката ни сме установили, че упражненията са изключително подходящи при работа едновременно с деца и родители – затова част от сесиите – организирахме по този начин, за да може преживяването и наученото – да бъде наистина многопластово за всички.

Агресията в учебната среда е спрягана като едно от най-сериозните предизвикателства пред ученици, учители и родители. Редуцирането й зависи пряко както от емоционалната интелигентност на учениците, така и от тази на учители и родители. В рамките на този курс ще работим над механизмите, с които децата изразходват енергията си, причинена от гневните им състояния, в конструктивни решения и инициативи. Ще разговаряме с родители – как биха могли да разрешат такиа казуси за своето дете, като си колаборират и с учителя и директора на учебното заведение.

Научно-доказано е, че почти всички случаи на вредни зависимости са свързани с емоционални и социални проблеми при детето в неговото израстване. Благодарение на съвременните методи за развитие на социалните умения и емоционалната интелигентност при децата, можем да изградим у малчуганите здравословни навици на общуване, редуциране на стреса и самоконтрол в различни емоционални състояния. В програмата сме отделили време за съветване и практическо приложение на техниките при родители.

Груповите активности и екипното развитие са важна част от програмата ни с цел децата да са поставени в ситуации на колаборативно управление на отношенията. Доказано децата развиват своите комуникационни умения по един много приятен и здравословен за тях начин. Родителите на свой ред, участвайки в груповите активности – намират алтернативни начини да разговарят с децата си в проблемни ситуации и кризисни моменти. Намират техники за справяне със сложните и комплексни казуси в отношенията им.

В процеса на работа извършваме специално профилиране, посредством професионално разработен софтуер, с което можем да помогнем на децата да разпознават своите добри и слаби страни, да откриват своя потенциал и личностни качества, с които могат да постигнат успехи.Изготвеният профил се предоставя на родителите, но се обсъжда с детето в отворена дискусия. Всеки родител познава детето си, но е ценно и важно да получи научно обосновано доказателство за силните качества от неговия характер и възможностите му за успех. По този начин усилията на родителя в подкрепата на своето дете – могат да бъдат много по-ясни и целенасочени.

В процеса на работа сме предвидили работа върху начина, по който децата се учат да разказват история по увлекателен начин, да презентират идея – завладяващо и интригуващо. Серия от практически задачи вдъхват кураж и увереност на децата да изразят мнението си и да знаят как да го защитят аргументирано и отговорно. Отвъд технологичната част на презентирането – в този курс – през преживяване децата ще се учат да бъдат завладяващи пред аудитория, но преди всичко – да могат да споделят своята позиция по важна за тях тема – възпитано, социално-отговорно и вдъхновяващо.

Курсът се провежда за две възрастови групи:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

Деца на възраст 10г. до 14г.

 • Начало на 20.юни.2024г.
 • До 10 деца в група, водена от международно акредитиран обучител в богат опит в областта
 • 22 астрономически часа общо времетраене на курса
 • 7 срещи с децата в рамките на курса
 • 3 срещи с деца и родители в рамките на курса
 • Работа по 6 утвърдени научно-доказани методики и модели
 • Работа с авторски материали по методиките и моделите
 • Работа с A.I. и презентационен софтуер, осигурени от организаторите
 • Над 100 активности за практическо приложение на методиките и моделите в реални житейски ситуации
 • Часове за групови дискусии
 • Родителски срещи за обмен на обратна връзка и консултация

► Цена за 1 дете до 10.юни.2024г. включително е 240 лв.
► Цена за 1 дете след 11.юни.2024г. включително е 300 лв.

► 20% отстъпка за второ дете (брат или сестра)

Записвания на тел. 0885217714 или онлайн от тук

 

Отзиви от родители на деца-участници в курса:

„Полина е много отдадена на каузата и търси начин да стигне до всяко дете. Виждам, че след курса сина ми е станал по-осъзнат спрямо чувствата си и тези на околните. Успява по-ясно да артикулира емоциите си и да ги осъзнава, което е важно за мен като родител, а и за неговото съзразяване като човек. Със сигурност тези умения биха намалили риска от ескалация на ежедневни ситуации в училищата и във взаимоотношенията между деца и техни съученици, както и възрастни.“

Георги Янакиев, баща на Томас

„Много полезен, отлично структуриран, много добра обратна връзка и разбира се прекрасна водеща!“
Полина Кадънова, майка на Дани

„Още след първото посещение синът ми заговори за емоции и енергията, която носят. Беше впечатлен от профилирането и това, че има “супер сили” и имам усещането, че вече знаейки своите силни страни, се опитва повече да ги демонстрира и употребява в ежедневието. Разбира се няма как с няколко посещения в рамките на курса, да бъде преформатиран нечии характер, но все пак семенцето е посято и от тук нататък ролята на родителя е да продължи да използва инструментите и помощните материали, за да помага на детето си да се справя само. Благодаря на Поли за хубавите емоции, за споделения опит, за насоките и обратната връзка!“

Гергана Стефанова, майка на Сами

„Уникалено полезен и интересен курс, който всеки трябва да посети. Определено помага не само на децага, но и на родителите, за да се научат да разбират повече децата си. Благодаря на Поли за подкрепата и дано емоционалното възпитание да навлиза все повече в образованието на децата ни, защото смятам, че именни то е в основата на възпитанието на щастливи деца!“

Алина Зяпкова, майка на Дейвид

„За всички, които се колебаят – курсът е изключително полезен и отрезвявящ! Нашето семейство научи страшно много, благодарение на професионализма, откритостта, топлината и индивидуалния, гъвкав подход, който Поли има с децата!“

Ралица Димова, майка на Мартин

„Курсът е изключително полезен и обогатяващ,както за деца така и за техните родители! Дава ценни знания и поредица от прозрения и осъзнавания. Развива умения за работа в екип, развива емпатия при децата! Енергията ,която се завихря между участниците е магия! Горещо препоръчвам“

Надежда Тодорова, майка на Самира

„Децата ни имат огромна потребност от учене чрез преживяване и курса дава точно това. Този подход и методики бих искала да ги видя интегрирани в българската образователна система. Благодаря за споделените моменти!“

Татяна Спасова, психолог, майка на Самуил

„Бих препоръчала курса на всеки един родител. Моето мнение е, че ще бъде още по-полезен може би месец след започване на учебната година, особено за учениците, които попадат в нова среда, за да могат да се обсъждат и решават ситуациите, възникнали в училище веднага. Смятам също, че е хубаво – да има такива часове допълнително в училище за учениците и всеки един учител да е минал подобен курс.“

Емилия Савова, педагог, майка на Тихомир

Допълнителни отстъпки:

 • 20% отстъпка за консултации (семейни или индивидуални) в периода на курса и до 1 месец след него.
 • 10% отстъпка от цената на всички наши авторски ресурси (вижте тук), които желаете да закупите на своето дете по време на курса.
 • 20% отстъпка от общата цена на курса при записване на второ и трето дете от семейството.

Записваме децата на уроци по чужди езици, спорт и бойни изкуства, изобразителни изкуства и пр., което е важно за тяхното развитие. Ако децата ни не могат да управляват емоциите си и да градят отношения с другите – всички тези знания и умения няма да бъдат от полза.

Предлагаме ви курс, който ще помогне на детето ви да регулира емоциите си и да има здравословни отношения с другите. Защото това е важно за неговия успех и здравословно състояние в бъдеще.

Дори детето ни да има отлични оценки, да владее перфектно езици, да е страхотен атлет с талант в много направления – ако превръща гнева си в агресия, щастливата си екзалтация в разсеяност, тъгата в затвореност и депресия и спокойствието в мързел – то няма да бъде успешно.

Предлагаме ви курс, в който детето се учи да разпознава емоциите (собствени и чужди), да ги регулира ефективно, да има механизми за редуциране на стреса, гнева, разсеяността и тъжните състояния, да придобива нужната увереност и социална осведоменост.

Според CASEL обучението по социални и емоционални умения е процес, чрез който децата и възрастните придобиват и ефективно прилагат знанията, нагласите и уменията, необходими за:

 • разбиране и управление на емоциите,
 • постигане на цели,
 • проява на съпричастност към другите,
 • установяване и поддържане на здравословни отношения,
 • вземане на отговорни решения.

Програма на курса:

Програмата включва занимания в общо 10 дни, които са описани по-долу (кликнете върху съответния ден, за да видите подробности). Курсът стартира на 20.юни.2024г. и ще се случва два пъти в седмицата. Всяка среща ще бъде с продължителност средно между 2 и 3 часа, в зависимост от казуси, възникнали в групата. 

Запознаване с групата. Активности по модела KCG на Six Seconds и EQ.org: запознаване с модела, и възможностите чрез него да представим и заявим себе си и своите емоционални състояния пред другите. Моделът е с международно приложение в развитите образователни системи на Европа и САЩ, сред ученици, гимназисти и студенти във ВУЗ. Работа с авторски материали на FUNтазия. (2 астрономически часа)

Работа по изграждане на:

 • Умения за презентиране,
 • умения за творческо моделиране на история
 • умения за изслушване, развитие на социална осведоменост
 • умения за адаптиране в нова среда
 • Умения за търсене на колаборативни механизми за разрешаване на поставена задача
 • Развиване на лидерски умения

Планирани активности:

 • „Напомня ми за…“
 • „Знаеш ли, че аз…“ ,
 • „Имало едно време..“

EQ профилиране на темперамента и на талантите на детето.
Работа по KCG model и FDM модел (фокус, решения, мотивация) (2 астрономически часа).

Профилирането се извършва на три етапа:

В първия е необходимо родителят да помогне на детето да премине през основен EQ тест чрез специализиран софтуер за EQ профилиране (Вашият фасилитатор ще ви даде инструкции как това да се случи).

На втори етап детето преминава през различни нива на оценка на своите таланти, възможности, социално-емоционални умения и пр., назначени от EQ специалистът, който води курса.

На трети етап данните от предходните два етапа се анализират с детето под формата на дискусия в група.

В дискусията се работи върху акцентирането на силните страни на децата според профила им.
Обсъждат се варианти и методи да се активират тези силни страни в различни ситуации, така че всяко дете да изгради умения да прилага „най-доброто си аз“ в живота. Разговорът се води групово, с цел развиване на разбирането на различността на всеки от нас и проявата на любопитство, респект и толерантност към това, което всеки притежава като талант. По този начин можем да изградим навика за здравословно общуване и самоконтрол в различни социални ситуации.

Работа по международния модел за социално-емоционални умения на Narrative4: „Story Exchange“ или „Обмен на истории“ (2 астрономически часа)

Темите за груповите активности с децата са:

 • „Човекът, който повярва в мен“,
 • „Най-големият ми страх и как го преодолях“,
 • „Момент, в който съм се чувствал засрамен от постъпката си“,
 • „Момент, в който се гордеех със себе си.“

Научните изследвания и анализи на учебни заведения, използващи модела „Обмен на истории“ („Story Exchange“) отбелязват съществени полезни ефекти и здравословни за всички участници в учебните процеси:

 • развиване на комуникационни умения при ученици/студенти и преподаватели изграждането на положителни взаимоотношения между ученици/студенти, родители и преподаватели
 • повишаване на нивото на доверие и чувството за сигурност – да знаеш, че има доверен възрастен, при който учениците/студентите могат да отидат, ако имат личен проблем.
 • повишаване нивото на увереност, добита от факта, че поне един учител познава по-добре учениците/студентите като личности.

Здравословно влияние след продължително прилагане на модела:

Изследванията на научно-изследователските екипи от Университетите в Йейл (Научно-изследователски институт за social and emotional умения към университета) и Чикаго красноречиво показват, че „Обмен на Истории“ има здравословно влияние посредством изграждане на позитивни взаимоотношения чрез насърчаване на емпатия.

Работа по методи за развитие на себепознание и самоконтрол
(4 астрономически часа. Тези 4 часа ще бъдат разделени в две последователни срещи от по 2 часа)

 • Изграждане на навик за самонаблюдение (емоционална грамотност и самопознание, правилна оценка за изпитаните емоции) и наблюдение над останалите (социална осведоменост – правилна оценка за чувствата и емоциите на останалите)
 • Изграждане на навик за самоанализиране и анализиране на предимствата и недостатъците в ситуациите.
 • Изграждане на навик за водене на дневник (картотекиране) на различни проблемни ситуации.
 • Прилагане на Техники за редуциране на стреса
 • Прилагане на механизми и решения за концентриране при гневни, тъжни или екзалтирани състояния на детето
 • Изграждане на навик за търсене на колаборация
 • Изграждане на навик за търсене на здравословно решение
 • Изграждане на навик за постигане на целите – общите и индивидуалните

Активности:

 • Работа по индивидуална и групова задача  (проект )за развитие на презентационни и лидерски умения.
 • Работа по RULER модела за развитие на емоционална интелигентност – Работа с барометър на емоциите, игри за запознаване с ползите от различни емоционални състояния
 • Работа с Meta-момент – упражнения за самоконтрол, регулиране на емоционалния стрес и интензитет на чувствата
 • Работа по fACT approach frameworks от модела на FUNтазия за развитие на социално-емоционални умения – упражнения и игри
 • Работа с „Дневник на емоциите“ по модела на FUNтазия
 • Работа с TFА модел за развитие на социални и емоционални умения и компетенции – умения за разпознаване на нездравословно поведение и навигиране към здравословно решение.
 • Работа с KCG модел за развитие на социални и емоционални умения и компетенции – игра за упражнение на способността за оптимизъм в критични ситуации.

Насилие и тормоз – превенция и интервенция.

Запознаване с темата за тормоза и насилието. Как да противодействаме по здравословен начин ако сме станали свидетели на насилие?Работа по програмата на Committee for children за превенция от агресия, KCG модел, Fact approach  (3 астрономически часа. Ще се случи в една среща)

Агресията в учебната среда е спрягана като едно от най-сериозните предизвикателства пред ученици, учители и родители. Редуцирането й зависи пряко както от емоционалната интелигентност на учениците, така и от тази на учители и родители. В рамките на този курс ще работим над механизмите, с които децата изразходват енергията си, причинена от гневните им състояния, в конструктивни решения и инициативи.

Работа по:

 • Развитие на здравословни навици за общуване
 • редуциране на стреса
 • саморегулация и навигиране на емоциите в различни емоционални състояния
 • оказване на подкрепа на някого, който е пострадал от насилие
 • развитие на емпатия/ борба с предразсъдъците
 • Умения за здравословно заявяване на несъгласие и прекратяване на конфликт

Активности:

 • „Моите чувства – моите действия“
 • „Аз не съм този, за който ме мислиш“
 • „6 начина да обелиш банан“

Тема: Екипна дейност чрез brainstorming и използване на Изкуствен интелект по полезен и ползотворен начин

Ще поставим обща задача на групата деца, която трябва да изпълнят заедно в екип. В тази среща с тях ще се проведе обсъждане на задачата и разпределение на индивидуалните отговорности по изпълнението. Това ще се случи посредством научно-доказани методики за brainstorming – екипно обсъждане и създаване на action план, свързан с реализирането на идея/проект.

С децата ще се проведе brainstorming активност с цел:

 • Да се обменят идеи по конкретна екипна задача, която цялата група следва да реализира. Това подпомага социалните им умения и развива емоционалната им интелигентност в посока по-високо ниво на социална осведоменост;
 • Brainstorming активностите и уменията са част от всяко кариерно развитие във всяка екипна дейност. Те са жизнено важни за всеки подрастващ, тъй като развиват социалните и емоционалните умения в екипи – нещо, което в последствие е важно в кариерата и в личен план за всеки човек.

По време на brainstorming активността ще използваме най-популярните A.I. (изкуствен интелект) инструменти, чрез които да си помогнем с достъп до полезни и важни за изпълнението на задачата данни и ресурси. Целта не е A.I. да свърши работата на децата наготово относно изпълнението на задачата – а да им осигури сондиране на нужните данни, да изготви необходимите изображения и дизайни, да им предостави по-бърз достъп до големи обеми информация и пр.

Включването на A.I. е с фокус той да се използва като полезен помощник на децата в техните екипни задания – а не като заместник, който привидно им върши работата вместо тях. Този начин на използване на A.I. именно му дава смисъл – защото не замества креативното мислене и човешкия фактор… тъй като A.I. не е способен на подобно нещо.

Целта да е обясним на децата няколко важни неща за използването на A.I.:

 • изкуственият интелект не замества човешкия фактор и креативното мислене – той е инструмент, с който можем да си служим умело, за да ни предостави данни и ресурси в помощ;
 • изкуственият интелект може да се използва по полезен и ползотворен начин, а не за създаване на фалшиви новини и срещу някого или нещо.

Тема: Презентиране на общият проект от предходната среща на екипа

След като в предходната ни среща с децата сме обсъдили общата им задача, с помоща на изкуствен интелект и естествен интелект сме натрупали ресурси и знания и след като сме разпределили задачи и посоки между всички участници в екипа (групата) – на тази последваща среща групата ще презентира готовия реализиран техен проект.

Фокус на срещата ще са:

 • Презентационни умения при представяне на концепция, идея или друго – как да говорим пред публика, как да регулираме страха и срама при презентиране и пр.
 • Социални умения в екипните презентации – как заедно да презентираме в екип, как да следваме общият презентационен фокус, как да развием убедително тезите.

„Най-големият ми страх“ – сесия на колаборация между родители и деца. (2 астрономически часа)

Това е игрова активност с терапевтична цел по методика за споделяне и преодоляване, откриване на здравословни начини за преборване на различни страхове у деца и родители.

Работа върху:

 • умения за споделяне
 • умения за изслушване
 • умения за поставяне на мястото на другия и проява на съчувствие
 • умения за търсене на алтернативни, здравословни решения
 • работа в екип

 

Активности:

 • Обмен на история (Story exchange методика)
 • Дискусионни активности

Тема: Благодарност. Комуникация и колаборация – среща с родителите. (3 астрономически часа)

Работим по създаване на навика за споделяне и колабориране в различни ситуации. Работа по модела на ФЪНтазия – Fact approach:

 • Умения за споделяне
 • умения за планиране
 • умения за работа в екип, оценяване на ролята и приноса на всеки в екипа
 • умения за изслушване
 • умения за целеполагане и постигане на целите
 • умения за изразяване на благодарност

Теми на активностите по методиките:

 • Родители: „Напомня ми за…“
 • Родители и деца: „Когато това се случи…“
 • Родители и деца: „Нашата приказка“
 • Родител с дете: „Семеен кодекс“
 • Родители и деца: „Моят герой“

След края на курса всеки родител може да продължи работа с нас чрез провеждане на индивидуални или семейни консултации, където ще получи персонално обратна връзка за профилирането на своето дете и неговите таланти в отделна сесия.

Предоставяме 30% отстъпка от цените ни за консултации (семейни или индивидуални) по време на курса и до месец след него.

Водещ фасилитатор на курса:
Полина Коцева

Полина Коцева е международно сертифициран практик в сферата на емоционалната интелигентност и социалните умения към най-голямата организация за емоционална интелигентност в света – EQ.org. 

Полина е основател на FUNtazia International – през последните години тя, заедно с екип от професионалисти създават първите български материали за емоционална интелигентност и социални умения при деца, в помощ на педагози, психолози и родители. В момента тези материали се използват от над 2000 учебни заведения в страната, отделно са част от семейните занимания на хиляди български семейства.

Полина работи с всички възрастови групи по развитието на социални и емоционални умения – от детска градина, през начално средно, висше образование – до работа с екипи на компании.

Полина провежда частни консултации на деца, родители, цели семейства в помощ на емоционалното развитие и социалните умения, при дефинирани проблеми като: агресия, потиснатост, депресия, слаба мотивация, ниска концентрация и пр.  Също така консултации и тренинги Полина провежда и към педагози, психолози, учебни заведения – с цел подпомагане на интеграцията на социално-емоционалното изучаване в учебна среда.

Тя и екипът й са организатор на България на най-масовото събитие за емоционална интелигентност при деца – POP UP festival – като партньор на най-голямата световна организация за емоционална интелигентност – SIX seconds. (Вижте подробна информация за събитието през годините в статията)

Полина и организацията й FUNtazia International са активен партньор на ООН по линия на Глобалните цели за устойчиво развитие – по стратегическа цел „Качествено образование“ организира и осигурява достъп за желаещи за провеждане на инициативата „Сбирки на FUNтазьорите“.

Полина е организатор на единствената по рода си Национална конференция за социално и емоционално изучаване, която се случи за първи път през 2019 година, и за втори – през 2020г. Тя събира заедно Професионалисти от България и чужбина, за да споделят опит, знания и да градят и поддържат общност на взаимопомощ и растеж, в името на социално-емоционалното развитие в България, като част от образователната система.

Информация в медиите

Адрес и дати на провеждане

Варна, ул. Ген. Столетов 84

 • ► Цена за 1 дете до 10.юни.2024г. включително е 240 лв.
 • ► Цена за 1 дете след 11.юни.2024г. включително е 300 лв.
 • ► 20% отстъпка за второ дете (брат или сестра)