Социално развитие при малчуганите от 3 до 7 години

Детски център „FUNтазия“ – Варна организира своите занимални с мисъл за детското развитие в основните направления за всяка възраст на малчуганите. В работата с децата сме заложили такива упражнения, програми и методики, които да спомогнат за важните аспекти от развитието им. По-долу ще намерите полезна информация по темата:

3 години

 • Подрежда предмети по големина и може да построи пирамида.
 • Изглежда разбира редуването един с друг, но не винаги иска да го прави.
 • Приятелски е настроено; смее се често; обожава да угажда.
 • От време на време сънува кошмари и се страхува от тъмно, чудовища или огън.
 • Присъединява се към прости игри и групови дейности, макар и с колебания понякога.
 • Често си говори само на себе си.
 • Използва символични предмети в играта: дървени кубчета може да са камион, рампа, тояга.
 • Наблюдава играта на другите деца; може да се присъедини за кратко време; често играе паралелно с другите деца.
 • Защитава играчките и вещите си; може да става агресивно понякога, да грабне играчка, да удари друго дете, да скрие играчка.
 • Включва се в игри на ужким само или с други деца.
 • Показва съчувствие към по-малки деца или такива, които са наранени.
 • Сяда и слуша истории до 10 минути; не пречи на другите деца, които слушат истории и негодува, когато на него му пречат.
 • Може все още да е привързано към любимо специално одеалце, плюшена или друга играчка

4 години

 • Дружелюбно; приятелски настроено; прекалено ентусиазирано на моменти.
 • Настроението му се сменя бързо и непредсказуемо; в един момент се смее, в следващия плаче; може да блъска ядосано при минимално раздразнение (структура от кубчета, която не иска да стои); цупи се, ако го изоставят.
 • Въображаеми приятели или присъстващи са често срещано явление; води разговор и споделя силни емоции с този невидим приятел.
 • Хвали се, преувеличава и изопачава истината с измислени истории или твърдения за смелост; тества границите.
 • Сътрудничи си с другите; участва в групови дейности.
 • Показва, че се гордее с постиженията си; често търси одобрението на възрастните.
 • Често изглежда егоистично; не винаги може да разбере вземането на ред, или го разбира при някои условия; клюкари другите деца.
 • Настоява да прави нещата независимо, но може така да се разстрои, че да е на границата да избухне, когато възникне проблем: боя, която капе, хартиен самолет, който не се сгъва правилно.
 • Обича ролевите игри и игрте на ужким.
 • Разчита (през повечето време) на вербалната, отколкото на физическата агресия; по-скоро ще крещи ядосано, отколкото да удари; заплашва: “Не може да дойдеш на рождения ми ден”.
 • Наричането по име и дразненето често се използват като начини да изключи другите деца.
 • Завръзва близки приятелства с другарчетата в игрите си; започва да има “най-добър” приятел.

5 и 6, 7 години

 • Обича и често има един или двама близки приятели.
 • Играе в отбор (може да отстъпва), щедро е, поема ред, споделя си играчките.
 • Участва в групови игри и общи занимания с други деца; предлага с въображение сложни идеи за игри.
 • Показва привързаност и загриженост към другите, особено тези, които са “под” него, или страдат.
 • Като цяло се подчинява на молбите на родител или детегледач.
 • Има нужда от комфорт и увереност от страна на възрастните, но е по-малко отворено към това да създава комфорт за друг.
 • По-добре контролира смяната на настроенията си.
 • Обича да забавлява и разсмива хората.
 • Гордее се с постиженията си.