Конференция за социалното и емоционално изучаване в българското предучилищно и начално образование

София • 5.октомври.2019 • Конферентен център "Vitosha Park"

Social and Emotional Learning (SEL) Conference – Bulgaria

Конференцията ще срещне лидери в образованието и професионалисти в работата с деца, които работят по развитие на емоционалната интелигентност и социалните компетенции в различни учебни и детски заведения. Целта е обмяна на опит и създаване на среда за професионална колаборация и взаимопомощ по тези важни теми от образованието на децата у нас.

Какво е социално-емоционално изучаване (SEL)?

Нещо, в което образователните системи в Европа и САЩ инвестират от десетки години с крайна цел – подобряването качеството на живот на населението. В последните си доклади Световният икономически форум обяви, че социално-емоционалното изучаване  като фундаментално важно за успеха на учениците в бъдещата им кариера и цялостно развитие. Мета-анализ от 213 проучвания сред над 217 000 ученици от цял свят красноречиво показва отлични резултати за образователните системи, ингерирали Social and Emotional Learning:

  • + 50% подобрение на постиженията при изпитни оценителни тестове

  • + 38% подобряване в средния успех на целия клас

  • – 28% спад в проявите на агресия и лошо поведение

  • + 63% позитивно отношение на учениците

Какви са темите в предстоящата конференция?

Вече над 1000 български професионалисти в работата с деца практикуват Социално-емоционално изучаване (СЕИ) в своята образователна дейност.

Социално-емоционалното изучаване помага в превенцията при поведенчески проблеми като агресия при децата, различни нездравословни зависимости, трудности в адаптацията и самоконтрола.

Темите, които българските и чуждестранни лектори ще коментират като част от програмата на Конференцията са:

  • Social and Emotional Education за превенция от агресия и зависимости;
  • Практики и методи за работа с деца в детски градини и начални училища по развитие на емоционалната им интелигентност и социалните им умения;
  • SEL като възможност за подобряване на академичното представяне на децата и тяхната  бъдеща успешна реализация;
  • Споделен практически опит в работата с деца, родители и представители на образованието – начини за колаборация и провеждане на дейности и активности.

Участвайте като медиен партньор или спонсор

Лекциите и дискусиите по време на Конференцията ще бъдат заснети и обработени като видео-откъси с полезна информация за българските родители и професионалисти в сферата на образованието.

Видеата ще бъдат разпространени в интернет, в т.ч. социалните медии Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, IGTV.

Очакваното разпространение на видео материалите от Конференцията ще е сред над 1 400 000 български потребители онлайн.

Ако сте част от медия, която би искала да подкрепи важната образователна инициатива, каквато е интеграцията на социално-емоционално изучаване в българското образование – можем да обсъдим условията за медийно партньорство.

Ако сте компания, работеща в сферата на детското образование, или предлагаща продукти/услуги за деца и родители – можем да обсъдим вариантите за спонсорска подкрепа на събитието.

Не се колебайте да ни потърсите в тази връзка на телефон 0885217714 или чрез формата за контакти в тази страница.

Свържете се с нас: