-

Ново

Свържете се с нас

Адрес

-

Тел.номер

--

Email адрес

- -


Сесия #1

Развитие на лидерски умения, емпатия и адаптивност при децата.

Защо развитието на емоционална интелигентност е жизнено важен компонент от детското възпитание и обучение.

09:00
/
09:30

Настаняване в залата

Участниците получават достъп до залата чрез представяне на номер на проформа фактура или две имена по регистрация.


09:30
/
10:00

Защо е важно да има социално-емоционално изучаване в училище.

Лектор: Петя Петрова / Заместник-директор на ЧОУ "Мария Монтесори", гр.Добрич


10:00
/
10:20

Кафе пауза, свободно време за разговори и създаване на контакти.


10:20
/
10:50

Защо е важно да развиваме емоционалната интелигентност и социалните си умения – примери и практики'

Лектор: Мариела Личкова / Директор в ДГ "Дружба", Оряхово. Специалист предучилищна педагогика


10:50
/
11:00

Почивка - свободно време за разговори и създаване на контакти.


11:00
/
11:30

Интеграция на социално и емоционално учене (СЕИ) за по-голямо удовлетворение на образователните потребности на децата.

Лектор: Полина Коцева / Практикуващ СЕИ специалист, основател на FUNtazia.bg и EQBulgaria.com


Сесия #2

Дигиталната епоха и детското развитие.

Рискове, проблеми и решения за здравословно емоционално и социално израстване при поколение Z.

11:30
/
11:40

Почивка - свободно време за разговори и създаване на контакти.


11:40
/
12:10

Дигиталният социален живот на децата ни - предимства, рискове и как можем да реагираме ползтворно.

Лектор: Иво Илиев / Специалист дигитален маркетинг, основател на обучителни програми PresenTHINK


12:10
/
13:30

Обедна почивка и свободно време преди следобедните сесии.


Сесия #3

Превенция от агресия и зависимости в детската градина и училище.

Социално и емоционално изучаване за подобряване на учебния климат.

13:30
/
14:00

Социално-емоционално учене за справяне с агресията и насилието при децата.

Лектор: Полина Коцева / Практикуващ СЕИ специалист, основател на FUNtazia.bg и EQBulgaria.com


14:00
/
14:10

Кафе пауза, свободно време за разговори и създаване на контакти.


14:10
/
14:40

Успешни примери за справяне с агресията в учебна среда.

Лектор: Владимир Маринов / Практикуващ клинична психология. Психолог в ЧСУ "Цар Симеон Велики"


14:40
/
15:10

Зависимостите като проява на агресия и практиките за справяне.

Лектор: Юлия Крайчева / Психолог. Директор ресоциализация към ТО "Феникс"


15:10
/
15:20

Кафе пауза, свободно време за разговори и създаване на контакти.


Сесия #4

СЕИ - методи за работа и за наблюдение.

Полезни практики и споделен опит относно развитие на емоционална интелигентност и социални умения в семейството и в учебното заведение.

15:20
/
15:50

Социално-емоционално изучаване – как да го прилагаме на практика.

Лектор: Карина Господинова / Практикуващ развитие на емоционална интелигентност преподавател, основател на център "Запетайка"


15:50
/
16:00

Почивка - свободно време за разговори и създаване на контакти.


16:00
/
16:30

Социално и емоционално учене в условията на приобщаващата среда – примери от практиката в работата с децата със специални образователни трудности.

Лектор: Димана Белчева / Ресурсен учител в СУ"Димитър Матевски", гр.Пловдив


16:30
/
16:40

Почивка - свободно време за разговори и създаване на контакти.


Сесия #5

Имат ли децата ни "разрешение" да чувстват?

Добрите практики и международен опит в областта на СЕИ за деца от детски градини и начални училища.

16:40
/
17:10

За емоционалната интелигентност и "разрешението" да чувстваме.

Лектор: Катрин Рофф / Network Director за Европа в най-старата и най-голяма глобална организация за развитие на емоционална интелигентност, "Six Seconds"


17:10
/
17:40

Workshop за емоционална интелигентност.

Модератор: Катрин Рофф / Network Director за Европа в най-старата и най-голяма глобална организация за развитие на емоционална интелигентност, "Six Seconds"


17:40
/
17:50

Почивка - свободно време за разговори и създаване на контакти.


17:50
/
18:30

Въпроси и отговори - дискусионен панел с всички лектори

Модератор: Полина Коцева. Участват лекторите от Коференцията.

С подкрепата на:

Към началото