theme-sticky-logo-alt

Лектори в V Национална Конференция „Учители на Лидери“

Група в тренинг „Обмен на Истории“

Директор, учител, родители и ученици от 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ в гр.София ще участват в груповия тренинг „Обмен на истории“, който е базиран по утвърдени методики за социално-емоционално развитие на международната организация „Narrative 4“.

Фасилитатор на тренинга ще бъде Полина Коцева.


Алекса Тачев

от „Аз мога – тук и сега!“

Казвам се Алекса на крехката възраст “малко под 30” и имам щастието и “аргументите” да се наричам амбициозен и напорист млад човек. Професионалният ми опит е изцяло свързан с изграждането и поддръжката на софтуерни продукти и услуги. Имам над 10 годишен опит като front-end developer, а от началото на 2023 година основах Anfinity – компания за уеб-базирани софтуерни решения за стартиращи компании(startups) и работещи бизнеси, нуждаещи се от външен софтуерен екип. Преди 9 години съдбата ме срещна с „Аз мога – тук и сега“ – това е моята втора същност!

Горда част съм от организационната „дружина“ на „Аз мога – тук и сега“ от 2016г., където имам удоволствието да срещам хора с различни интереси, на различни възрасти и от различни сфери, общото между тях е, че все са ‘активни’ и действащи, което е изключително мотивиращо и зареждащо. Поради това, силно вярвам, че среда в България има и единствено ние сме отговорни да я доразвием и подпомогнем за следващите идващи. Именно затова съм тук и сега, с огромното желание и възможност да „върна взетото“ обратно, за да послужи, поучи и даде пример. Формално и много отговорно съм оперативен директор на сдружението 🙂

„Вземай, давай, бъди пример.” – моето духовно кредо.


Денис Ялнъзов

ученик, XII клас

Денис е ученик в СУ за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна. Той е творец, ентусиаст с интерес към философията и не на последно място – човек на справедливостта, който мечтае да стане психолог и изследовател. Определя себе си като толерантен и емпатичен човек, за който свободата е висша ценност. Въпреки, че получава отлична оценка на конкурс по философия и има публикации по дисциплината в училищния алманах – Денис смята за най-голямо свое постижение желанието да развива личността си и да се поставя на мястото на другите. Вярва, че развитието на социално-емоционалните умения са фундаментални за обществото ни и трябва да се развиват от най-ранна възраст.


Боряна Бугарчева

училищен психолог и позитивен психотерапевт

Магистър училищен психолог и обучаващ се в майсторски курс позитивен психотерапевт. Има 15 години опит в работата с ученици със специални потребности, тренинги за развитие на социални умения и емоционална интелигентност.

 Има интерес към осигуряването на индивидуален подход към всеки ученик с акцент върху силните му страни и възможност да се заяви, да бъде приет и да получи подкрепа.

 В дейността си набляга върху развитие на умения за себепознание, емоционална интелигентност и емпатия не само у учениците, а и у техните учители.


Елеонора Планинец

психолог

Психолог в РЦПППО – Монтана от учебната 2017 / 2018 година към момента. Трудов стаж в областта на образованието и социалните дейности – 8 години. Като психолог в Регионален център – Монтана, е ангажирана с проблеми, касаещи емоционалното развитие, обучението и възпитанието на децата и учениците със СОП. Професионалните й ангажименти включват широк спектър от дейности по допълнителна подкрепа. Участва в дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие – оценка на потребности и интервенции в областта на психичното, социалното и емоционалното развитие и обучение на учениците .Осъществява консултиране на училищното ръководство, учители, родители или техни представители, обществения съвет при изготвяне и прилагане на училищни политики и превенция на отпадането от училище и справянето с тормоза и насилието, както и други планове и програми на училищно ниво, касаещи психологичната подкрепа. Своевременно се включва при решаване на конфликти, възникващи в училищна среда, провежда тренинги с ученици и педагогическия персонал и използва стратегии и разработени програми за превенция на тормоза и агресията в рисковите учебни заведения.  


Иванка Стоянова

от Проект „Попиващ ум“

Основател на Детска къща „Попиващ ум“ в гр. Варна. Родена е в гр. Силистра през 1983 год. и завършва средното си образование там в Техникум по икономика. Бакалавър е по „Счетоводство и контрол“, магистър по „Корпоративни финанси“, по „Банков мениджмънт“ , по „Електротехника на ВЕИ“ и след стартирането на проекта Детска къща „Попиващ ум“ е завършила магистърска степен в специалност „Иновации в предучилищното образование“. Възпитаник е на финансовия корпоративен свят и мениджърският й опит е следствие на над 15 годишният й стаж на различни позиции в банковия сектор. Проекта Детска къща „Попиващ ум“ е мотивиран от стремежа й да осигури качествено предучилищно образование по метода на д-р Мария Монтесори на двете си дъщери. В основите на управлението на Детска къща „Попиващ ум“ е залегнало изграждането на общност. Постигнала е родители, учители и деца да работят в партньорство. На конференцията ще ни сподели опит в тази насока. 


Иванка Харбалиева

предучилищен педагог, позитивен психотерапевт-консултант

Иванка Харбалиева е предучилищен педагог. Има 15-годишен опит като преподавател и 25 години управленски опит като директор.
Тя е магистър с І ПКС, Master NLP и позитивен психотерапевт-консултант.

Лектор на събития на Агенция Защита на детето, СО , РУО – гр.София, СДСОРБ, Международни конференции на СБУ и Община Варна.

Има специален интерес към емоционалната и социална адаптация на децата в детската градина, ефективната комуникация учител-родител.


Иво Илиев

експерт маркетинг и комуникации, фасилитатор към Narrative 4

Иво Илиев работи като маркетолог от 2003г. насам. Следвал е педагогика и икономика. Акредитиран Story Exchange фасилитатор към международната мрежа на Narrative 4. Поддържа един от най-старите маркетинг блогове в българската блогосфера (от 2006г.) Управител е на  BOLANDILA™  и е водил лекции пред студенти и ученици във водещи учебни заведения в страната.

Последните над 10 години от своята кариера е посветил на изучаване на дигиталните комуникации и общуването в социалните медии. Има дългогодишен международен опит като маркетинг експерт, който консултира някои от най-популярните международни компании.


Крум Стоянов

ученик от V клас в ОУ „Петко Рачев Славейков“

Крум мечтае да стане актьор или сценарист. Като част от театрална студия „Вълшебната завеса“, Крум вече има изяви на сцената на Драматичен Театър „Стоян Бъчваров“ – Варна в ролята на Малкия принц, както и участия в конкурси и спектакли. Крум смята, че всяко училище има нужда от добрина, споделена между учителите и децата в него. Определя себе си като добър, забавен, ученолюбив и приятел. Ако някога играе роля на супергерой – суперсилата му иска да е „като докосвам хората от тях да изчезва всичко лошо – като агресия или насилие или пък ужасна травма.“


Надя Калчева

предучилищен педагог

предучилищен педагог. Завършила Славянска филология /сръбски и хърватски език/ в СУ “Св. Климент Охридски”- магистър, през 2011 година. От 2013 година започва преподавателски стаж в сферата на предучилищното образование. По-късно завършва “Предучилищна и начална училищна педагогика” в ШУ “Епископ Константин Преславски”. От 2020 година е част от екипа на детска градина “Детелина” – гр. Дългопол.

Като част от този екип имах удоволствието и отговорността да бъда през 2023 година доброволец-организатор на проведените в градината фестивални активности, свързани с инициативата “Празнуваме децата” на FUNtazia International . Бяха три вълнуващи месеца, в които за пореден път се уверих, че е важно да се отнасяме отговорно като педагози към чувствата на децата и да им помагаме да обработват емоциите си, отразявайки и назовавайки възприетите от тях чувства. Вярвам, че е важно хората, занимаващи се с деца – учители, психолози и др., да бъдем добър личен пример и да не спираме да се развиваме и да изследваме себе си. Радвам се, че ще имам възможността да споделя на предстоящата конференция за моя опит в посока на социално-емоционалното изучаване в предучилищното образование.


Оля Милкова

психолог

Психолог съм в ДГ „Пролет“, гр. Велико Търново от 2014г. Имам специално отношение към развитието на емоционалната интелигентност на децата още от най-ранна детска възраст. Вярвам в максимата, че всеки човек се ражда добър и може да остане такъв! Затова в работата си залагам на различни методи и похвати, чрез които да го предам на децата и то да достигне до техните сърца. В дейността си прилагам индивидуална работа, но предпочитам груповата такава, тъй като с годините съм установила, че в такива споделени моменти излизат наяве много емоции и чувства, които са останали скрити и деца, които не са успявали да ги покажат се откриват, провокирани от приказка, музика, игра и други.

Вярвам в „заразата“ наречена Добро, затова на нашата детска градина сме дарили още едно име – „Добротворителницата“, където официален език са добрите думи, добрите дела, усмивките, съпричатността и обичта. 

„Правете всичкото добро, на което сте способни, с всички средства, които имате, по всички начини, които знаете, на всички места, където можете, по всяко време, когато можете, на всеки човек, на когото можете, докато можете!“ – Джон Уесли


Петко Цвятков

ученик

Доброволец в инициативата “Кутия на искреността”, Изработена по проект на ИСДП “Отговор на агресията в училище – РЕВИС”. Деен и самоуверен млад човек. Обича винаги да е прав дори когато говори с учители. Има интерес към компютърни технологии. Обича да кара колело. Отдават му се математика и чуждите езици.


Петя Великова

предучилищен педагог

Учител ДГ „Детелина“ гр.Дългопол с образователно-квалификационна степен „магистър“ в Специалност „Предучилищна педагогика“. Професионално – квалификационна степен – IV. Организатор на Фестивал „Празнуваме Децата“ през 2023г.


Полина Коцева

от FUNtazia.bg

Полина и нейният екип работят с деца и възрастни, родители, учители, директори, психолози и бизнес лидери. Тя  консултира и прави EQ профилиране в  училища, университети и бизнеси. В своята практика работи по интегриране на  работещи SEL (social emotional learning – социално емоционално изучаване) практики и програми в образователната или бизнес среда. Тя е автор на подхода FACT – авторски подход за социално-емоционално образование, създаден от FUNtazia, който частично или цялостно се прилага във всяко учебно заведение в България, под формата на различни авторски ресурси и материали, помагайки на ученици, студенти, учители и мениджъри да създават стойност от Емоционалната интелигентност и да развиват социално-емоционални умения , докато  изграждат по-здрави, по-устойчиви взаимоотношения и стабилна, здравословна среда. 

Полина е създател и собственик на FUNtazia International – организация в България, фокусирана върху въвеждането на Социално-емоционалното изучаване по правилния и ефективен начин в учебна програма. Тя е EI практик (EI от англ. Емоционална интелигентност / Emotional intelligence), международно-сертифициран от най-голямата организация за Емоционална интелигентност в света – EQ.org. Също така Полина Коцева е професионален практик в профилирането способностите на мозъка към EQ.org и сертифициран фасилитатор към международната методологията „Story Exchange“ на Narrative4.com


Стойне Василев

от „Smart Money Kids“, личен финансов консултант, автор на „Умни пари“

Стойне Василев е независим личен финансов консултант, създател на един от най-популярните сайтове за лични финанси ЅmаrtМоney.bg , както и председател на Управителния съвет на Българската асоциация на личните финансови консултанти. 

Стойне е автор на най-продаваната българска нехудожествена книга за последните години „Умни пари“, като има над 18-годишен професионален опит в български и международни финансови компании.

Той е съосновател на InvestPRO – цялостна онлайн програма за управление на пари и инвестиране, както и на SmartMoney Kids – курсове за финансова грамотност за деца и тийнейджъри.


Цвета Стоянова

главен експерт към ПЛР-Варна, детски и трудов психолог, кариерен консултант

Цвета Стоянова e глaвен експерт „Подкрепа на личностното развитие” към Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности”. Тя е детски и трудов психолог, кариерен консултант ниво Global Career Development Facilitator, съдебен експерт. Носител на Награда „Варна”, Клуб „Отворено общество” Варна и ЦРЧР Еврогайдънс за комплексна психологична и кариерна подкрепа на деца, млади хора, родители и педагогически специалисти.

Специализирала интерактивни програми за развитие на личностни и социални умения; психодрама, арттерапия, фокусирана към решения терапия, балинтов подход за превенция на професионален стрес и бърн аут; кариерни подходи и учене през целия живот във Финландия, Австрия, Нидерландия, България.

Член на Дружеството на психолозите в България. Член на Българското Балинтово Общество.


15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://funtazia.bg/selconference/pages 300 1