-

Ново

Свържете се с нас

Адрес

-

Тел.номер

--

Email адрес

- -

Владимир Маринов


Владимир Маринов

Практикуващ клинична психология. Психолог в ЧСУ "Цар Симеон Велики"


Практик с опит в България и Испания, завършил клинична и консултативна психология в Университет Комплутенсе Мадрид (UCM). Понастоящем е училищен психолог, работещ по емоционалната подкрепа за учениците и учителите на ЧСУ "Цар Симеон Велики" - София.

Защо Социално-емоционалното изучаване(СЕИ) е съществена и важна тема у нас?


Социално-емоционалното изучаване в България е популярна тема, която събужда интерес, дори при самото й споменаване. Част от обяснението за това е абсолютната необходимост от задълбочаване на фона на позакъснялото й въвеждане по редица исторически причини. Важността й е безспорна и е част от тенденциите за добри практики в училищната и семейна среда, които днес се възприемат с отворени обятия от всички страни.

Какво е необходимо, за да има социално-емоционално изучаване в България?


Един от предикторите за изграждане на стабилни професионални и семейни отношения в по-зряла възраст, е именно степента на социално и емоционално функциониране, която се изгражда в училищна възраст. Това определя безалтернативната необходимост от стройна програма за изучаването. Утвърждаването на стандартизирани програми за обучение е отговорност, както на професионалната гилдия, така и на ръководните органи.

Споделете накратко каква тема ще засегнете по време на Конференцията?


В презентацията си ще засегна предимно проблеми от практиката, свързани с агресията в предучилищните групи и училищните класове. Чрез примери ще илюстрирам типични характеристики на агресията и начини за спрявянето с нея. Ще разгледам връзката между агресията, зависимостта, отговорността и семейството.

Споделете повече за Вашия професионален опит и в работата ви в областта на социално-емоционалното изучаване?


Засягането на социално-емоционалната сфера в практиката на училищния психолог е неминуем феномен. Действителният опит в тази област се натрупва в непрекъснатата динамика на работния процес, в комуникацията с всички участници, както по време на организирани уъркшопове, така и в неформални ежедневни контакти. Иновативното училище, в което работя, дава възможност за ежемесечни срещи с дружеството на училищните психолози, организира собствени обучения, развива семинари за родители и деца, предлага уникални програми по емоционално образование, разработени съобразно европейските практики.

С подкрепата на:

Към началото