-

Ново

Свържете се с нас

Адрес

-

Тел.номер

--

Email адрес

- -

Мариела Личкова


Мариела Личкова

Директор в ДГ "Дружба", Оряхово. Специалист предучилищна педагогика


Има 32 годишен опит като директор и педагог в ДГ "Дружба". Практик в работата по развитие на емоционална интелигентност при деца в предучилищна възраст.

Защо Социално-емоционалното изучаване(СЕИ) е съществена и важна тема у нас?


Считам, че социално-емоционалното изучаване ще подпомогне адекватната подготовка на децата за справяне с предизвикателствата на съвременния свят, в който живеят. Това ще подобри тяхната социализация, адаптивност, ще подпомогне развитието на потенциала им. Мое лично убеждение е, че в съвременния ни свят децата имат нужда от разговор, а не от непрекъснато назидаване; имат нужда от споделени занимания, необходимо е да се приучават на търпение и споделяне, на осъзнаване и редовна употреба на "вълшебните“ думички".

Какво е необходимо, за да има социално-емоционално изучаване в България?


Мотивирани учители и ръководители на образователните институции, както и съпричастни родители. Хора с желание за „учене през целия живот“, обичащи децата и работата си.

Споделете накратко каква тема ще засегнете по време на Конференцията?


Ще споделя мнение по темата "Защо е важно да развиваме емоционалната интелигентност и социалните си умения – примери и практики". Ще се опитам да представя възможностите, които разкрива работата по емоционалното изучаване и обогатяването на детската личност. Бих искала заедно да дискутираме по въпроси, които провокират размисли и у мен самата:

  • Необходимо ли е да се въвежда като отделно обособено образователно направление?
  • Не е ли рано да изучаваме емоциите!; Само децата ли подлежат на „образование“ по темата?
  • Можем ли наистина да съобразяваме педагогическото взаимодействие с индивидуалните особености на всяко дете?
  • Да говориш открито за емоциите си израз на слабост ли е?; Кой е критерият за щастливо дете?

Споделете повече за Вашия професионален опит и в работата ви в областта на социално-емоционалното изучаване?


Социално-емоционалното изучаване е предизвикателство и за самата мен. Не мога да споделя години натрупан опит – аз започвам тепърва да крача по пътя заедно с децата, с техните родители, с колегите, които проявяват интерес. Уча се и аз самата.

С подкрепата на:

Към началото