-

Ново

Свържете се с нас

Адрес

-

Тел.номер

--

Email адрес

- -

Катрин Рофф


Катрин Рофф

Network Director за Европа в "Six Seconds"


Катрин Рофф е директор и координатор за Европа в най-старата и най-голяма глобална организация за развитие на емоционална интелигентност, "Six Seconds" с мрежа от над 65000 професионалисти от цял свят. Катрин има международен опит в практикуването на методи за работа по развитие на емоционална интелигентност.

Защо Социално-емоционалното изучаване(СЕИ) е съществена и важна тема по света?


Когато сме разумни с чувствата си, можем да правим мъдри избори, можем да изграждаме здравословни връзки, да бъдем по-целенасочени и любезни всеки ден.

Какво е необходимо, за да има социално-емоционално изучаване в България?


Да се има предвид всяко отделно училище или организация - как започва промяната, как се развива, и как се поддържа и надгражда процесът.

Ще проведете workshop и лекция. Споделете накратко каква тема ще засегнете по време на Конференцията?


Ще се фокусирам върху ранните години на развитие – с акцент на безопасност, комуникация, креативност. За важността да изследваме талантите в тийнейджърска възраст за увеличаване на увереността, отдадеността и осмислеността. Начините професионалистите да бъдат въвлечени в процеса на откриване и развиване на състрадание, устойчивост, доверие.

Споделете повече за Вашия професионален опит и в работата ви в областта на социално-емоционалното изучаване?


Работила съм обширно в частното и общественото образование, като началото на кариерата ми е фокусирано над това да се науча как да уча и над това да помагам на училищата и на местното правителство в проектите за креативни образователни програми. Следващата ми работа в корпорациите разшири моят кръгозор над тази креативна „игра“, с цел да подобря смисленото преподаване и изучване в образованието. Днес подкрепям училища и организации в това да изградят програми, прилагащи Социално и емоционално изучаване, да развиват любопитството, креативността, емпатията.

С подкрепата на:

Към началото