-

Ново

Свържете се с нас

Адрес

-

Тел.номер

--

Email адрес

- -

Карина Господинова


Карина Господинова

Практикуващ EQ преподавател, основател на център "Запетайка".


Преподава емоционална интелигентност в ОУ „Димитър Благоев“, ЦДГ „Ивайло“. Преминала през многобройни курсове за повишаване на квалификацията – курс за учител по метода JUMP Math, Монтесори учител – 3-6 годишна възраст, Валдорфско начално образование, Agile Learning, Слънчева педагогика, курсове за родители и работа с деца.

Защо Социално-емоционалното изучаване(СЕИ) е съществена и важна тема у нас?


Защото сме хора. Основното нещо в човешкия живот е общуването, взаимоотношенията, близостта, разбирателството. Цял живот учим за инженери, програмисти, фрезисти, но никой не ни учи да познаване собствените си чувства, да ги изразяваме, да приемаме чувствата на околните. Рядко получаваме и помощ, когато трябва да се справим с конфликт или други трудни взаимоотношения.

Какво е необходимо, за да има социално-емоционално изучаване в България?


Търпение. Упорит труд. Нищо не става с щракване на пръсти. Ние сме свикнали да пазим чувствата си за нас, причинни хиляда – от „Какво ще кажат хората?“ до „Аз не съм достоен да изпитвам това.“, през „Аз трябва да бъда позитивен.“, дори „Аз си го заслужих!“. Работата ще мине първо през нас, докато ние се научим да чувстваме, да се изразяваме емоционално, да сме емоционално балансирани, тогава ще научим и децата. И тази работа ще ни се отплати в дългосрочен план, на нас, на децата, на внуците ни.

Споделете накратко каква тема ще засегнете по време на Конференцията?


Ще предложа на всички посока за практическо прилагане на социално-емоционално учене в детската градина, с трудностите, които съм срещала, с възможности за реалното им преодоляване в работна среда.

Споделете повече за Вашия професионален опит и в работата ви в областта на социално-емоционалното изучаване?


С това се занимавам от седем години и половина. В началото започнах като участник в родителски кооператив, работейки с децата на ежедневна база. Там за пръв път приложихме целенасочени занимания по социално-емоционално изучаване, които показаха чудесен резултат. В последствие пренесох тази практика в детски градини и училища, в които съм водила часове посветени на СЕИ в продължение на 3 години. Практически опит имам и от заниманията, които организирам в своя център „Запетайка“, където работя с психолог и логопед.

С подкрепата на:

Към началото