-

Ново

Свържете се с нас

Адрес

-

Тел.номер

--

Email адрес

- -

Юлия Крайчева


Юлия Крайчева

Психолог. Директор ресоциализация към ТО "Феникс" - първата професионална дългосрочна рехабилитационна програма за зависимости в България


Юлия Крайчева има богат практически опит в работа с хора, преживели домашно насилие и хора, преминаващи през програми за зависимости. Понастоящем е директор към ТО "Феникс" в Рехабилитационна програма за зависимости.

Защо Социално-емоционалното изучаване(СЕИ) е съществена и важна тема у нас?


Нека разгледаме петте пункта на Социално-емоционалното изучаване:

 • Способност за разпознаване на собствените и чуждите емоции
 • Самоконтрол
 • Мотивация
 • Емпатия
 • Социални умения

Изхождайки от тях ние, разбираме че в същността си Социално-емоционалната интелигентност ни дава възможността:
 • Да живеем в хармония със себе си и околните
 • Да придобием умения и стратегии за справяне с импулсивни поведения
 • Да се движим целенасочено и конструктивно
 • Да съпреживяваме и разбираме
 • Да развием умения за общуване и гъвкавост в социална среда

Говорейки за българското общество и нуждата от изучаването на Социално-емоционална интелигентност още от най-ранна детска възраст, бих отговорила със следния цитат "По-лесно е да изградите силно дете, отколкото да възстановите съсипан възрастен."
Нека дадем сила на нашите деца!

Споделете накратко каква тема ще засегнете по време на Конференцията?


Основни теми на нашата презентация с психологът Владимир Маринов ще бъдат: агресия/автоагресия, зависимост, овладяване на импулсивно поведение. Изграждане на умения за ТПС- търпение, постоянство, самоконтрол.

Какво е необходимо, за да има социално-емоционално изучаване в България?


Гласност. Това правим и ние участвайки в тази Конференция.
Като родител и психолог бих казала, че искам бългасрките деца да бъдат:

 • Разбирани, а не отхвърляни;
 • Будни, а не контролирани;
 • Чути, а не дискриминирани;
 • Приети, а не етикетирани.

Споделете повече за Вашия професионален опит и в работата ви в областта на социално-емоционалното изучаване?


Работейки в сферата на зависимостите и съпътсващите ги психиатрични разстройства, работата върху изграждането на Социално-емоционална интелигентност е от основно значение. Посредством когнитивно-поведенческа терапия- фокусирана върху мислите и емоциите, семинари, поведенчески експерименти и др. методи, екипът ни се стреми да развие и обогати начините за справяне с емоциите с цел превенция и постигане на трайна ремисия.

С подкрепата на:

Към началото