-

Ново

Свържете се с нас

Адрес

-

Тел.номер

--

Email адрес

- -

Димана Белчева


Димана Белчева

Ресурсен учител в СУ"Димитър Матевски", гр.Пловдив


Ресурсен учител с практика от 2006 г. - 8 години в Ресурсен център, 2 години в рамките на Проект "Включващо обучение". Димана Белчева има практически опит в сферата на социалното и емоционално учене в условията на приобщаващата среда.

Защо Социално-емоционалното изучаване(СЕИ) е съществена и важна тема у нас?


Важно е и необходимо! Важно е за всеки от нас, за нашите деца. От любопитство се допитах до хора в близкото си обкръжение, които нямат нищо общо с педагогиката и психологията. Интересното е, че всеки оценява необходимостта от изучаване на емоциите, справянето с тях, от друга формирането на социални компетентности. Също така може да подкрепи с примери от ежедневието си като родител, като служител, като гражданин.

Какво е необходимо, за да има социално-емоционално изучаване в България?


Както всеки друг докосващ се до детската личност, веднага бих казала, необходими са душа и сърце, разбиране, приемане. Разбира се, за да има резултати, е наложително добра подготовка на специалистите. Дълбоко разбиране на проблематиката, желание и много енергия.

Споделете накратко каква тема ще засегнете по време на Конференцията?


Ще споделя практики за социално и емоционално учене в условията на приобщаващата среда. Ще разкажа за предизвикателствата и как се справяме с тях, за динамиката на училищната среда. И не на последно място, как емоционалното и социалното изучаване има ключова роля и подкрепя изграждането на подкрепяща среда за всеки ученик.

Споделете повече за Вашия професионален опит и в работата ви в областта на социално-емоционалното изучаване?


Като специален педагог и ресурсен учител в общообразователното училище, аз съм в подкрепа на учениците със специални образователни потребности. Наред с подкрепата при постигането на академичните успехи, имаме предизвикателството да подкрепим детето и в справянето с неприемливо поведение, подкрепа в изграждането на позитивни модели на поведение, социални компетентности като работа в екип, комуникативни способности, решаване на конфликти и пр. Разбира се това се постига чрез съвместната работа на специалистите в училищния екип, родителите и обект е целият клас, не само то отделно дете. Нека уточним, че подкрепящата среда е необходима за всички – за всеки ученик, независимо дали изпитва специални образователни потребности. Ресурсният кабинет е място, в което ученикът получава подкрепа и среда за да формира, допълни училищни компетентности. И не само..и не само… защото всеки е кълбо от емоции, преживявания, част от житейски ситуации – понякога са сърдити, обидени, влюбени, тъжни, отхвърлени, недооценени... и разбира се за да продължиш напред, е необходимо да подкрепиш ученика, детето, личността в разбирането за себе си, във формирането и изграждането на социални компетентности.

С подкрепата на:

Към началото