Психологическо развитие при малчуганите от 3 до 7 години

Детски център „FUNтазия“ – Варна организира своите занимални с мисъл за детското развитие в основните направления за всяка възраст на малчуганите. В работата с децата сме заложили такива упражнения, програми и методики, които да спомогнат за важните аспекти от развитието им. По-долу ще намерите полезна информация по темата:

3 и 4, 5 години

Инициатива срещу Вина. Трети етап, “възрастта на игрите”, или по-късно предучилищните години (децата на около 3,5 г. и нагоре влизат във формално училище в САЩ). През това време, здраво развиващите се деца научават: (1) да си въобразяват, да развиват уменията си чрез активни игри от всякакъв вид, включително измислените; (2) да си сътрудничат с другите; (3) да водят, както и да следват. Задържани от вина те: (1) се страхуват; (2) разчитат на участия в групи; (3) продължават да зависят прекалено от възрастните, и (4) са ограничени едновременно в развитието на уменията за игра, както и въображението си.

6 и 7 години

  • Сменя настроението си към този, който се грижи за него в зависимост от деня си.
  • Приятелството с родителите е по-малко зависимо, но все още се нуждае от близост и насърчаване.
  • Грижи се е да доставя удоволствие на другите; нуждае се и търси одобрение, уверение и наградата на възрастните; може да се оплаква в повече за дребни наранявания, за да получи повече внимание.
  • Често не може да види света от гледната точка на другите.
  • Личното възприемане на неуспеха може да направи детето разочаровано и измамено.
  • Не може да се справи с неща, които не са в реда си.
  • Не разбира етиката и моралните стандарти, особено когато прави неща, за които не са зададени правила.
  • Разбира, когато се държи “лошо”; ценностите са основани на чуждите наложени ценности.
  • Може да започне да се страхува от непознати неща като неща в тъмното, шумове и животни.