Професионално EQ профилиране

Професионално EQ профилиране – за родители, за деца, за учители, за екипи

Полина Коцева е първият и в момента единственият специалист в България, международно акредитиран от най-голямата организация в света за развитие на емоционална интелигентност. Тя е част от глобалната мрежа с професионалисти, в резултат, на което има възможността да споделя с българската общност – експертиза от цял свят.

Нещо повече – по линия на членството си в международната мрежа и акредитацията си като EQ Practitioner (първият и единствен в България към момента) Полина Коцева има правото да предоставя професионално EQ профилиране по модела на най-голямата организация за емоционална интелигентност в света – EQ.ORG.

Направи EQ тест, за да разбереш нивото на емоционалната си интелигентност – сега БЕЗПЛАТНО.

Не бъркайте това оценяване с EQ quiz

Това оценяване се състои от 77 въпроса, разработени от експерти в цял свят, тествани над 15 години, за да бъде това днес един научно-утвърден метод за оценяване. За разлика от други тестове и quiz-ове за емоционална интелигентност, SEI е нормиран, валидиран и ефективен метод за измерване на емоционална интелигентност. Вижте повече информация за това във видеото: https://www.youtube.com/watch?v=T-zmz4nic8g

През 2021г. Полина Коцева получи поредната си акредитация, която й позволи да извършвa нови – задълбочени и специализирани EQ профилирания за:

 • Деца – от 7 до 18 години и за възрастни – над 18 годишни
 • Родители
 • Учители
 • Екипи (училищни класни стаи, университети или бизнес екипи)

Емоционалната интелигентност и начинът, по който тя влияе на професионалното и житейското ни представяне – могат да бъдат измерени!

Видове професионално профилиране

Какво представлява Brain profile?

Brain profile е скрийншот на „стила“, по който вашият мозък процесира когнитивни и емоционални данни. Казваме скрийншот – защото този стил кореспондира с вашето настояще – нещата, които са важни за вас в момента, в близкото минало и близкото бъдеще. Това не означава, че този стил е завинаги. Тъкмо обратното – начинът по-който мозъкът ви обработва когнитивни и емоционални данни – се променя в зависимост от различните ви приоритети, ситуации, хора, и още много обстоятелства. Това означава, че когато нещо в живота ви се промени – най-вероятно всичко останало също търпи промяна.

EQ.org, които са разработили това профилиране преди над 20 години и го прилагат в цял свят години наред, смятат, че настоящият ти „Стил“ Brain profile може да даде подробна информация за това как рационалната и емоционалната част от мозъка ни работят заедно. Учените от EQ.org. са установили, че човешкият мозък непрекъснато се адаптира, израства, учи се… в резултат на което този стил може да се променя непрекъснато.

Идеята тази информация да е важна е, че когато човек знае повече за своя „стил“ Brain profile – той може много по-осъзнато, целенасочено да взема решения, да общува с останалите, да гради взаимоотношения, да постига идеите си, да живее в хармония със себе си и останалите.

Brain profile – има 3 важни скали:

Фокус – Какво предпочита мозъка ни – анализирането, или емоционалните данни

Решения – Склонни сте към протекция/превенция, или към новаторство

Мотивация – Практичността или идеализма и дългосрочната визия ви мотивират

Вместо да инспектира поведението на някого, Brain profile се концентрира да интерпретира мотивите зад дадено поведение. С други думи казано – всички сте виждали картинката с айсберга и частта, която е над и под водата. Това профилиране инспектира частта, която е под водата. Онази, която остава толкова скрита за всички останали, а често и за нас самите.

Според важните елементи на профилирането – всеки получава за себе си един от общо 8-те Стила. Разчитането се извършва в отделна сесия, която има за цел да даде посоки и да разясни успешни стратегии за постигане на успех и удовлетворение.

За кого и за какво е предназначено?

 • Brain Profile е идеално да се използва при деца от 7 до 18 години – интересно е, цветно е и дискусията, която следва – има изключително благоприятен ефект над детето по отношение на неговото поведение, целеполагане, стремежите му, осъзнатост, отношения с останалите, наблюдателност, успехите му. Има версия на профилирането – BBP YV – предназначена специално за деца. Профилирането се извършва по различна анкета от тази, която е за възрастни.
 • Възрастни – това могат да са родители, учители, или изобщо всеки, който има желание да получи по-дълбоко познание за себе си.
 • Идеята е да представи концепцията за Емоционална интелигентност по един разбираем и интересен начин.
 • Да се подпомогне човек да използва силните си страни и качества, да се възползва от тях по най-добрия начин, за да взема решения и да управлява взаимоотношенията си с другите хора, в семейството, в работа, в училище…
 • Изграждане на разбиране за човешката динамика и възможността за ефективна работа в екип
 • Възможност за планиране на стратегии за управление на екипи

Какво представлява Brain Talents profile?

Всичко започва с база данни от над 100 000 оценки на емоционалната интелигентност от хора от целия свят, към която се добавят анализите на обратната връзка от над 500 световни EQ лидери, и накрая всичко това получава своето заключение през наблюденията, прозренията на 20 експерта на „промяната“. Резултатът са:

18 ключови компетенции, които оформят бъдещето ни.

18-те компетенции, които специалистите от най-голямата международна организация за емоционална интелигентност EQ.ORG наричат „Apps“ – всъщност описват уникални, влиятелни възможности за
създаване на положителна промяна. Основани на дългогодишни експертни изследвания
компетенциите са от съществено значение за преуспяването в комплексни времена, във всяка сфера от живота – работа, в училище, в ежедневието.

Brain Apps – е метафора, която специалистите от EQ.org използват, за да опишат талант, способност, умение. „Какво мозъкът ти обича да прави/прави с лекота?“ Като приложенията на телефоните ни – имаме най-различни – но онези, които ползваме най-често – са на най-предните позиции. Те правят ежедневието ни по-функционално. Метафората визира точно това – този профил ви дава яснота – кои са вашите 6 от 18 на брой таланта, които сте сложили на „предните позиции“.

Базирайки се на науката за невропластичността – ние знаем, че мозъкът на човек се променя през целия му живот. Докато други оценителни профилирания представят по-скоро фиксиран анализ на личността, то Brain Talent Profile е базиран на онези компетенции от емоционалната интелигентност, които се учат през целия живот. Това означава, че ако искате да подсилите своите способности и умения – вие можете да го направите.

Какво наистина прави Brain talent profile?

BTP предоставя обратна връзка за вашите най-силни „таланти за бъдещето“ – ключовите компетенции
(плод на емоционална интелигентност), които са ви необходими, за да бъдете иновативни създатели, за постижения и успехи в различни сфери. През обширните изследвания, които са проведени от международни експерти, са синтезирани ключови поведения, умения, компетентности, комбинациите, от които оформят истинските лидери на новото време, които имат потенциала за създаване на промяна към възход. BTP ви дава информация за вашите най-силни 6 компетенции. Идеята му е с акредитиран специалист да направите последваща индивидуална дискусия по този профил, която да ви подпомогне в интерпретацията и да съумеете да намерите варианти за успешни решения в бъдеще на база на информацията, която получите и анализът, който направите заедно. Това е подход за работа с клиента, базиран на концепцията „Как да включим ефективно в действие силните си страни“ – А Strenghts Approach. Дава яснота и перспективи за бъдещ успех, концентрирайки се над „разполагаемите активи“.

Какво НЕ прави Brain talent profile?

BTP НЕ ви дава информация колко точно силни са вашите силни страни, нито ви дава информация за ваши слабости. Той е концентриран изцяло да отдели от 18-те компетенции – кои конкретни са онези ваши, които вие използвате с лекота и се открояват измежду останалите. Той НЕ ви дава оценка, която е за цял живот. (Човешкият мозък се променя през целия живот и това стои зад това профилиране – идеята ако нещо не ви е достатъчно удобно и работещо днес – то може да бъде променено. Но за да бъде променено – трябва да имаме информация как функционира днес…) BTP Дава оценка на възможностите, способностите и качествата ви – според приоритети, нагласите и целите ви в последните изминали седмици. С помощта на акредитиран специалист в последваща дискусия – вие можете да добиете яснота как тези умения ви помагат.

Това НЕ е подход на работа с клиента в стил – „Как да развием умения, които ни лиспват“ – A deficit- approach. Tова е времеемко и може да доведе до голям разход на енергия, която има шансове да бъде оползотворена доста по-ефективно, уповавайки се на умения, с които вече разполагаме.

Кога, къде, как и за кого може да използваме Brain Talent Profile?

BTP е вдъхновяващо средство и мотивиращ механизъм да свържем емоционалната интелигентност с реалния пърформанс на човек в истинския живот. На разбираем език човек разбира за своите ключови силни страни и как би могъл да ги използва ефективно.

Brain Talent Profile има отделна версия за деца – BTP YV и такава за възрастни – BTP AV.

Приложението на този профил е подходящо при:

 • Обучения и тренинги, индивидуални и групови – за да бъде презентирана възможността да се използва емоционалната интелигентност в ежедневието – на работа и в живота
 • Кариерно консултиране
 • Employer branding – за да могат обещаващи кандидати за работа да видят, че вашата организация държи на EQ и на човешкия ресурс, като настоява и предоставя възможността на всеки кандидат да бъде профилиран и да му осигури дискусия с акредитиран специалист след това.
 • Развитие на екипи на компании- с последваща дискусия за талантите, които имаме в екипа, как да ги комбинираме, от какви още имаме нужда, как да ги открием?
 • Откриване на потенциала на деца – над 7 години. Целта е мотивация за бъдещо развитие, с концентрация над силните им страни и подкрепа в начина, по който да ги използват.

Какво представлява Brain Discovery profile?

BDP e най-подробния от трите видове профил. Той дава информация относно стилът Brain Profile, но също така за трите най-силно развити таланта, както и трите таланта, които са вашите най-слаби страни.

Когато попълвате анкетата за профилирането, тя всъщност ви профилира на две нива. Първото е нивото на емоционалната интелигентност с цел да се определи текущия стил Brain profil, a второто ниво е с цел определяне на текущите ви фактори на успеха.

Затова като още едно важно допълнение – BDP дава информация за вашите най-силни възможности за постигане на добри резултати, базирани на определени „Фактори на успеха“, и съответно – най-ниските възможности за постигане на успех. Това създава една логична и последователна верига: EQ движи талантите ви, а талантите ви движат представянето ви (пърформанса), резултатите и ефективността ви.

За кого/какво е предназначен BDP?

BDP e профилиране, което се използва години наред по света за различни тренинги, както и в мениджмънта на големи сериозни компании като Microsoft например.

Има много начини да бъде ефективно прилаган:

 • Като допълнение към Brain Profile и Brain Talent profile – вариант да се навлезе в по-голяма дълбочина за човек.
 • В индивидуални консултации, с цел откриване на потенциалите за постигане на набелязани цели, повлияване на цялостния професионален и житейски пърформанс.
 • При студенти, с цел правилно и ефективно насочване на потенциалите и интересите.
 • При подбор на кадри в компании (особено важно при мениджърски позиции) – най-важното според международни проучвания по темата е – е че такъв app трябва да съдържа синтезирана ключова информация за кандидатите. BDP съдържа цялата инфо на една страница и освен това е надежден научно-доказан подход, ползван по света над 10 години.

Нещо повече – използван в компанията при подбор на кадри – BDP дава уникалната възможност – различните кандидати да бъдат адекватно и обективно сравнявани по въпросните показатели, на база на надеждни резултати, получени от научно-обоснования софтуер за профилиране. Възможността за грешна преценка се намалява драстично, поради липсата на субективност в софтуерните резултати.

Този профил е много деликатен, тъй като съдържа информация за негативните страни и неговите слаби резултати. Както останалите профили – и този (с още по-голяма сила) трябва да бъде интерпретиран само чрез акредитиран експерт. Обърнете се към експерта, който ви е дал достъп до него.

Какво представлява Dashboard profile?

Това е уникален способ, който синтезира на една страница информация за цяла група – екипът ви, отдел в команията, цялата компания, класът в училище, курс в университет, семейство. Сбито представената информация, дава яснота над отделните характеристики на членовете на групата и спомага да се разбере тъй наречения SWOT на групата ( силни страни, слаби страни, възможности, заплахи). Този анализ, разчетен и анализиран от акредитиран EQ експерт – дава възможност за:

 • Подобряване на ефективността на групата
 • Повишаване уменията за планиране, приоритизиране, постигане на целите – общите и индивидуалните
 • По-добра комуникация между членовете на екипа/групата.
 • Повишава се нивото на колаборация в екипа/групата.

Каква информация ви дава Dashboard profile?

 • Средното ниво на емоционалната интелигентност на вашата група. Да – тя има измерими цифрени стойности – и те са плод на анализ на вашия сертифициран експерт. Този резултат дава информация за това по какъв начин и до колко добре групата може да идентифицира емоциите, да управлява решенията и реакциите си, да прави разумни избори, да поставя адекватни цели, и да открива начини за тяхното постигане в дългосрочен план.
 • Информация относно нивото на разнородност на индивидуални профили на хората в групата. До коло те са почти сходни, или абсолютно разнородни.
 • Групов Brain profile. Информация за разпределението на Стилове Brain Profile в тази група. Каква част от групата се разпределя към рационален или емоционален фокус, и пр.
 • Групов Brain talent profile – в тази част са талантите на вашата група, подредени в низходящ ред – най-развитите във вашата група – са първите…От тази част получавате информация и кои са най-слабо развитите.
 • Резултати (outcomes) – тази част е отново цифрово измерима, и освен това се движи по 6 основни „фактори на успеха“. Данните са за групата, но са взети от индивидуалното профилиране на всеки от участниците.

От кого и в какви случаи се използва Dashboard?

Обикновено Dashbord-ът се използва от мениджъри, с помощта на акредитиран EQ експерт, за да могат да получат обективна оценка за екипите си, която да бъде обект на последващи дикусии, тренинги, обучения, уоркшопи, с цел да се разберат силните страни, да се получат адекватни посоки за използването им по правилен начин в екипа, да се подобри на ефективността, удовлетвореността, да се анализират възможностите и заплахите пред екипа.

Типични начини за прилагане на профила са:

 • За да се осъзнае въздействието на индивидуалните таланти на всеки като фактор за оформяне на цялото лице на една група/екип
 • За да се види как EQ и талантите определят реалния пърформанс – както на нас като индивидуалности – така и като група.
 • Какви системи, структури и преструктурирания биха подпомогнали успеваемостта на групата/екипа.
 • Подобряван на планирането и приоритизирането.
 • Развитие на екипа, корпоративна култура, уважение, комуникация, колаборация
 • Подпомагане на отдели за Custumer service, Sales – в ежедневната им работа с клиенти.
 • Прилагането на dashboard e удачно още сред екип от мениджъри, за да бъдат по ефективни в управлението на своя екип.

Dashboard има отделна YOUTH version – създадена специално за използване от деца в клас – от техните учители. Отново с помощта на акредитиран експерт – можете да добиете яснота за груповата динамика на класната ви стая. Уникален способ за:

 • управление разнородна група,
 • за добиване на реална представа за различните стилове Brain profile и таланти с цел постигането на по-добра комуникация,
 • колаборация,
 • здравословен климат,
 • мотивация,
 • намаляване на агресивните прояви, поради увеличаване на индивидуалната удовлетвореност.
 • повишаване на груповата и индивидуална успеваемост.

Всеки от посочените профили, би следвало да се интерпретира и да бъде прилаган в обучения, тренинги и уоркшоп – единствено от aкредитиран EQ специалист.

Всеки от посочените профили, може да бъде заявен за изработване и анализиране на телефон 0885217714 или на email: info@funtazia.bg.