SEL Курсове

за деца над 6 години • тел. за записвания: 0885217714

Курс по социално-емоционални компетенции за деца

За курса

Записваме децата на уроци по чужди езици, спорт и бойни изкуства, изобразителни изкуства и пр., което е важно за тяхното развитие. Ако децата ни не могат да управляват емоциите си и да градят отношения с другите – всички тези знания и умения няма да бъдат от полза.

Предлагаме ви курс, който ще помогне на детето ви да регулира емоциите си и да има здравословни отношения с другите. Защото това е важно за неговия успех и здравословно състояние в бъдеще.

Дори детето ни да има отлични оценки, да владее перфектно езици, да е страхотен атлет с талант в много направления – ако превръща гнева си в агресия, щастливата си екзалтация в разсеяност, тъгата в затвореност и депресия и спокойствието в мързел – то няма да бъде успешно.

Предлагаме ви курс, в който детето се учи да разпознава емоциите (собствени и чужди), да ги регулира ефективно, да има механизми за редуциране на стреса, гнева, разсеяността и тъжните състояния, да придобива нужната увереност и социална осведоменост.

Записвания:

Варна, ул. Ген, Столетов 84

Курс за деца от 6 до 10 години включително.

Записванията са предварителни на телефон 0885217714

Курс за деца по SEL - социално-емоционални умения и компетенции

Уменията, от които зависят житейските успех и щастие, и способността да изграждаме здравословни взаимоотношения с останалите, се наричат социално-емоционални умения. Липсата им е най-честата причина за агресивни прояви, разсеяност, burnout, депресии, различни житейски провали и пр.

Според CASEL обучението по социални и емоционални умения е процес, чрез който децата и възрастните придобиват и ефективно прилагат знанията, нагласите и уменията, необходими за:

 • разбиране и управление на емоциите,
 • постигане на цели,
 • проява на съпричастност към другите,
 • установяване и поддържане на здравословни отношения,
 • вземане на отговорни решения.

Какво включват заниманията

Заниманията се провеждат всяка седмица, в дните:

 • вторник от 18:00 до 19:00ч.
 • събота от 12:00 до 13:00ч.

Част от активностите по време на заниманията са:

 • Тренинги за разпознаване и описване на емоционалните състояния
 • Игри и задачи за социална усведоменост спрямо околните
 • Екипни активности, свързани с управлението на отношенията и ефективното целеполагане
 • Упражнения и дискусии относно стратегии за регулиране на емоционалните състояния в различни ситуации
 • Групови тренинги относно стратегии за управление на отношенията
 • Игри и задачи за редуциране на стрес и емпатична акуратност

Защо развитието на социално-емоционални компетенции е важни за нашите деца

Програмата за социално-емоционално развитие развива емоционалната интелигентност на децата, с което те да могат да разпознават своите и чуждите емоции и да преодоляват стреса.

По време на програмата има тренинги и игри за развитие на т.нар. „социална осведоменост“ на децата към другите. Това ще редуцира притесненията им при тяхното адаптиране в нова среда и ще изгради навици за търсене на колаборативни механизми в решаване на проблеми и постигане на цели.

В програмата работим по научно-доказани методи за работа върху самоконтрола и саморегулацията на емоционалните състояния при децата. Посредством методиките даваме на децата ефективни и достъпни механизми и решения за концентриране при гневни, тъжни или екзалтирани състояния на детето.

В процеса на работа учим децата да разпознават своите добри и слаби страни, да откриват своя потенциал и личностни качества, с които могат да постигнат успехи.

Научно-доказано е, че почти всички случаи на вредни зависимости са свързани с емоционални и социални проблеми при детето в неговото израстване. Благодарение на съвременните методи за развитие на социалните умения и емоционалната интелигентност при децата, можем да изградим у малчуганите здравословни навици на общуване, редуциране на стреса и самоконтрол в различни емоционални състояния.

Груповите активности и екипното развитие са важна част от програмата ни с цел децата да са поставени в ситуации на колаборативно управление на отношенията. Доказано децата развиват своите комуникационни умения по един много приятен и здравословен за тях начин.

Агресията в учебната среда е спрягана като едно от най-сериозните предизвикателства пред ученици, учители и родители. Редуцирането й зависи пряко както от емоционалната интелигентност на учениците, така и от тази на учители и родители. В рамките на този курс ще работим над механизмите, с които децата изразходват енергията си, причинена от гневните им състояния, в конструктивни решения и инициативи.

Записвания:

Варна, ул. Генарал Сотелтов 84

Вижте адреса на картата от тук
Записванията са предварителни на телефон 0885217714

При абонамент:

С първия месечен абонамент получавате 2 безплатни часа.

При тримесечен абонамент – детето получава безплатно Учебен комплект за развитие на емоционална интелигентност + ЕQ карти със 7 игри в комплекта.

За кого е подходящ курсът?

За деца на възраст между 6-10 год. включително.
Програмата на курсовете не е приложима за деца със СОП.

Заниманията протичат с малка група деца (до 10 деца) и педагози. FUNтазия работи с екип от български психолози и SEL (social and emotional learning) специалисти от САЩ и Европа, които са консултанти относно инициативите в курсовете.

Ефективни подходи на работа с децата в рамките на курса:

RULER е научно-доказан ефективен метод за развитие на емоционална интелигентност и придобиване на социални и емоционални компетенции, подходящ за работа с деца от ранна възраст. Методът е дело на учените от Изследователския институт за EQ към Университета в Йейл и се прилага от години в над 100 държави по света.

Чрез скрининг на напредъка на децата относно техните „реакции към интервенцията“ (RTI) се предоставя различно ниво на подкрепа според нуждите на различните деца.

Това е многопластов подход за подпомагане на децата, който в рамките на курсовете отчита и подпомага тяхното когнитивно развитие, адаптивно функциониране, поведеническо развитие, емоционално състояние и цялостен психо-образователен профил.

„Четирите R“ или „4Rs“ са „Reading, Writing, Respect & Resolution“ (Четене, Писане, Респект и Решение) – това е научно-доказана и прилагана в САЩ методика за работа с деца от предучилищна възраст до средното училище, инициативи от която присъстват в работата с децата в рамките на курса. В този подход за работа се използва качествена детска литература като трамплин за развитие на разбиране и компетенции в области като изграждане на общности, емоционална грамотност, социална отговорност, разрешаване на конфликти и решаване на проблеми.

FUNтазия е първата организация, изготвяща авторски учебни материали на български за развитие на социални и емоционални компетенции и емоционална интелигентност при децата. В програмата включваме множество игри, задачи, групови активности и разнообразни дискусии чрез специалните учебни материали.