Когнитивно развитие при малчуганите от 3 до 7 години

Детски център „FUNтазия“ – Варна организира своите занимални с мисъл за детското развитие в основните направления за всяка възраст на малчуганите. В работата с децата сме заложили такива упражнения, програми и методики, които да спомогнат за важните аспекти от развитието им. По-долу ще намерите полезна информация по темата:

3 години

 • Слуша внимателно истории подходящи за възрастта му;
 • Прави подходящи коментари по време на историите, особено тези, които се отнасят до събития с дома и семейството;
 • Обича да разглежда книжки и може да се преструва, че чете на другите или да обяснява картинките;
 • Обича истории с гатанки, предположения и “очакване”.

4 години

 • Може да разпознае, че някои думи звучат подобно;
 • Познава 18 до 20 главни букви. Може да пише няколко букви;
 • Някои деца започват да четат по-прости книжки, като буквари с по няколко думи на страница и много картинки;
 • Обича истории за това как растат и работят нещата;
 • Забавлява се с игри на думи измисляйки си смешен език;
 • Разбира концепциите за “най-висок”, “най-голям”, “еднакъв”, и “повече”, избира картинката която има “най-много къщи” или “най-големите кучета”;
 • Механично брои до 20 и повече;
 • Разбира последователноста на ежедневните събития: „Когато станем сутринта се обличаме, закусваме, измиваме си зъбите и отиваме на училище“;
 • Когато разглежда картинки може да разпознае и открие липсващи части от пъзела (на човек, кола, животно);
 • Много добри разказвачи на истории;
 • Преброява от 1 до 7 обекта на високо, но не винаги в правилен ред;
 • Следва две до три стъпкови инструкции дадени индивидуално или в група;
 • Може да слага окончания за минало време на всеки глагол.

5, 6 и 7 години

 • Може да сглоби квадрат от две триъгълни форми;
 • Строи стълби с малки блокчета;
 • Разбира значението на еднаква форма, еднакъв размер;
 • Сортира предмети по два признака, като цвят и форма;
 • Подрежда различни предмети в една група, така че всички да имат един общ признак (умения за класификация: всички предмети са за крака, или са лодки, или животни);
 • Разбира значението на „най-малък“, „най-къс“; подрежда предмети по ред от най-къс до най-дълъг, от най-малък до най-голям;
 • Намира предмети с определена серийна позиция: първи, втори, последен;
 • Механично брои до 20 и повече; много деца могат да броят и до 100;
 • Познава числата от 1 до 10;
 • Разбира значението на “по-малко от”: “Коя кана има по-малко вода?”;
 • Разбира значението на думите “тъмно”, “светло”, “рано”: “Станах рано, преди всички. Още беше тъмно.”;
 • Съотнася времето на часовника към дневния режим: “Когато малката стрелка посочи 5, е време да включим телевизора.”;
 • Някои деца могат да кажат колко е часа: 5 часа, 2 часа;
 • Знае за какво служи календара;
 • Разпознава монетите; започва да брои и да спестява монети;
 • Много деца знаят азбуката и имената на малките и големите букви;
 • Разбира значението на “половин”: може да каже колко парчета и предмета има, когато са разрязани на половина;
 • Задава неколичествени въпроси: Защо? Какво? Къде? Кога?
 • Нетърпеливи да учат нови неща.