Езиково развитие при малчуганите от 3 до 7 години

Детски център „FUNтазия“ – Варна организира своите занимални с мисъл за детското развитие в основните направления за всяка възраст на малчуганите. В работата с децата сме заложили такива упражнения, програми и методики, които да спомогнат за важните аспекти от развитието им. По-долу ще намерите полезна информация по темата за развитието от 3 до 7 години включително:

3 години

 • Речта е ясна, разбираема, използват свързващите частици АКО, НО, КОГАТО, речта става все по-богата, могат да разказват истории, словоредът е почти и все по-често правилен;
 • Използва разширени съществителни фрази: “голямо, кафяво куче”;
 • Използва глаголи в продължително време, множествено число;
 • Означава отрицателни като слага “не” или “няма” преди просто съществително или глагол: “Не бебе”;
 • Отговаря на въпроси свързани с познати предмети и събития: “Какво правиш?”, “Какво е това?” и “Къде?”

4 години

 • Използва предлозите “на”, “в” и “под”;
 • Постоянно използва притежателни местоимения: “нейни”, “техни”, “на бебето”;
 • Отговаря на “Чии?”, “Кой?”, “Защо?”, и “Колко?”;
 • Използва сложни структури в изречение: “Котката се мушна под къщата преди да успея да видя каква е на цвят.”;
 • Речта е почти напълно разбираема;
 • Започва правилно да използва минало време на глаголите: “Мама затвори вратата”, “Тате отиде на работа.”;
 • Говори за действия, събития, предмети и хора, които не са присъстващи;
 • Променя тона на гласа си и структурата на изречението, според нивото на разбиране на слушателя: към братчето си бебе “Свърши мляко?”, към майка си, “Бебето всичкото мляко ли си изпи?”;
 • Знае си първото и последното име, пола, имената на братята и сестрите, и понякога телефонния номер;
 • Отговаря подходящо, когато го питат какво да прави, когато е уморено, гладно или му е студено. Рецитира и изпълнява лесни песни и рими.

5 години

 • Има речник от 1,500 думи и повече;
 • Разказва позната приказка, докато гледа картинките в книжка;
 • Определя прости думи според функцията им: подскача топката, спи се в леглото;
 • Разграничава и знае имената на четири до осем цвята;
 • Разпознава смешното в обикновени шеги; измисля си шеги и гатанки;
 • Казва изречения с пет до седем думи; по-дълги изречения не са необичайни;
 • Знае имената на родния си град, рождения си ден, и имената на родителите;
 • Отговаря подходящо по телефона;
 • вика някой когото търсят по телефона, или му предава кратко съобщение;
 • Речта е почти напълно разбираема;
 • Използва подходящо глаголи за бъдеще време;
 • Използва неправилни глаголи в минало време;
 • Използва правилни глаголи в минало време.

6, 7 години

 • Може да разпознава сравнително вярно дясна и лява ръка;
 • Поддържа положителните си убеждения, включително за необясними неща (магия или фантазия);
 • Достига до някакво разбиране за смъртта и умирането; изразява страх, че родителите могат да умрат;
 • Много говори;
 • Обича да разказва шеги и гатанки, често хумора не е много умел;
 • Експерименти с жаргон и ругатни и го намира за смешно;
 • Ентусиазирано и любознателно за обкръжението и всекидневните събития;
 • Може да води разговор като възрастен, задава много въпроси;
 • Научава от 5 до 10 думи на ден; има речник от 10 000 – 14 000 думи;
 • Използва подходящи граматични времена, словоред и структура на изречението;
 • Използва повече езикова, отколкото гневна или физическа агесия, за да изрази недоволство: “Това е мое! Върни ми го, глупак.”;
 • Говори си на глас стъпките, които трябва да направи в обикновени ситуации по разрешаване на някакви проблеми (въпреки, че “логиката” може да е неразбираема за възрастните).