fbpx

Първи стъпки в работата с комплекта

Основни насоки за индивидуална или групова работа

Основни насоки за работа с комплекта магнити „Дневник на емоциите“

Основна цел на комплекта е да повиши нивото на емоционална интелигентност и социалните умения на децата над 3-годишна възраст, като се провокира любопитство и се създаде прията среда чрез забавни за детето дейности.

Любопитна информация относно изразяването на емоциите чрез нашите лица

Изследванията относно лицевото разпознаване на емоционалните състояния показват около 60 различни изражения на лицето, с които описваме как се чувстваме.

Тъй като израженията на лицето се описват от над 7 отделни лицеви области, които реагират на емоционалните състояния – вариантите при различните хора може да са много повече. Съвременните методи за изследване на изражението на лицето включват и размер на ретината на очите, степен на развитие в лицевите мускули и пр., с което може да се опишат още повече различни лицеви състояния.

В тази връзка настоящия комплект е разработен с цел не да е описателен за всички варианти на израженията на лицето, а с цел да послужи като интересен, лесен, удобен и едновремнно с това високо-ефективен инструмент за работа с детето. Затова начинът на визуално представяне е изследван при работа с деца и показва отлична заинтересованост, и желание за работа.

Основна информация за комплекта

Чрез магнитния комплект могат да се представят десетки различни изражения на лицето.

С комплекта може да се работи по множество методики за развитие на EQ (емоционална интелигентност) или SEL (социално-емоционално изучаване), като тук, под формата на базови указания, се прилагат най-популярните и научно доказани методи за работа.

Комплектът магнитни фигури дава отлична възможност за ползване заедно с комплекта табла и други ресурси за детско развитие, които може да откриете на www.EQBulgaria.com

Основно правило при използването на комплекта е да оставите децата да водят в комуникацията, без да имате притеснения за това до каква степен разпознават емоционалните състояния, които се изобразяват с комплекта.

По-долу описваме един от вариантите за последователност на работа с детето, според нивото на трудност:

 1. При първоначалната работа с детето или група деца чрез комплекта, първо трябва да се уверите, че децата разпознават отлично кое емоционално състоние с какво ниво на енергия и с какво ниво на комфорт може да се измери.

  Изначално може да подредите частите от комплекта така, че да формирате лице (събирате част с ляво око, с дясно око, лява вежда, дясна вежда и уста), след което да попитате детето „Това чувство приятно или неприятно е?“,а след това „Когато изпитваме това чувство много или малко енергия имаме? Тялото ни отпуснато ли е, или е стегнато, напрегнато, енергично?“.

  Когато се уверите, че при няколко сглобени с магнитчетата лица, детето разпознава отлично нивото на комфорт и на енергия за всяко от израженията, които могат да се сглобят с магнитния комплект – преминете към следващото ниво на трудност, описано в стъпка две.

  В резюме:
  Първоначалното използване на комплекта е не толкова с цел да учите детето на различни думи, с които назоваваме емоционалните състояния, а по-скоро да му създавате навик да говори за емоциите и чувствата си, да ви ги споделя и обяснява спокойно, без задръжки и притеснения. Това, разбира се, изисква доверие – затова опитайте да не водите назидателен диалог. Важно е детето да бъде провокирано свободно да мисли за своята енергичност или отпуснатост, за това как изглежда изражението му и какво се случва с тялото му, когато чувства – така ще си дава сметка как изразява емоциите и чувствата си в различни ситуации. Този първоначален етап може да трае само няколко дни, но може да продължи и месеци – това не означава, че детето ви е ниско-интелигентно и категорично не е повод за каквото и да е притеснение. Просто някои деца имат нужда от повече време и това е съвсем нормално!
 2. На по-късен етап може да поисквате от детето да назовава с конкретна дума и да описва подробно емоционалното състояние, което вижда сглобено с магнитните фигури.

  Не се притеснявайте ако в началото детето нарича почти всяко емоционално състояние с „щастлив“ или „тъжен“. Не бива да ви притеснява това, че детето има малък набор от думи за описване на различни емоции и чувства – това е само повод да му помогнете и да заздравите повече връзката си по тази тема с него/нея. Подавайте му търпеливо идеи за по-конкретни думи, с които по-добре да опише емоционалното състояние.

  В този етап не се концентрирайте над това колко богат речник от думи има детето, а доколко асоциира емоционалното състояние с конкретни случки и примери от живота си или от живота на другите. В този етап целта ви е да обогатите примерите му за „случка, в която си се чувствал/а така“ максимално много с цел на последващ етап детето да започне да разсъждава над това как влияят емоциите в житейските ситуации;
 3. В следващия етап на работа задачата към детето е да описва подробно различните емоционални състояния – как се променя лицето, речта ни, движенията на тялото ни и тяхната енергичност и пр. Най-важното: създайте си игра, в която детето да наблюдава внимателно околните и да следи дали техните реакции са едни и същи при едно и също чувство. Дискутирайте периодично тази тематика с детето.

  Ние често в практиката наричаме тази игра „Детективи на емоции“. Казваме на детето, че влиза в ролята на детектив, който тази седмица ще издирва емоцията Страх. Тя се крие в хората около него и то трябва да я открие навсякъде, където се е скрила. Накрая на седмицата ще има беседа с детето, в която ще сподели къде е открило страх у околните и в себе си, защо и какви са доказателствата (признаците).
 4. На следващ етап коментирайте с детето начините да изразим емоциите си. Насочете вниманието му към факта, че изразяването може да означава да вземем решение дали под влияние на емоционалното ни състояние да предприемем дестркутивни (негативни), конструктивни (позитивни) или двузначни (неясни за момента) действия. Обяснете, че общото между всички хора е това, че всички чувстваме едни и същи емоции. Няма лоши емоции, но има лоши решения – затова се учим да изразяваме така емоциите си, че да създаваме връзки и приятелства, да вземаме добри и успешни решения и да се чувстваме добре и облекчени;
 5. Най-затрудняващ децата етап е регулирането на емоционалните състояния. Тук комбинираме всички знания от предходните етапи и дискутираме решения за всяка ситуация поотделно.