fbpx

Дискусии, които можем да водим с децата чрез магнитния комплект

Дискусии, които да провеждате с децата чрез магнитния комплект

Дискусиите са в няколко тематични области, които са важни за развитието на EQ при децата и следва да бъдат постоянна тема на разговори. По-долу ще откриете въпроси по 7-те тематики. Тези въпроси не изчерпват темите, а са само основа за създаване на дискусия.

Диксусии може да имате при всяка от игрите, ежедневно и постоянно. Например преди да дойде реда на новия участник в игрите може да поговорите по темите и съответно активните участници в дискусията да получават бонус точки в игрите.

Дискусиите са важни и е съществено не толкова да коментирате отговорите на децата (особено да ги определяте като правилни, неправилни и пр.), а да покажете готовност да ги изслушате и най-вече да ги провокирате да си зададат някой въпроси, насочвайки ги до правилните изводи – няма лоши емоции и чувства; емоциите и чувствата е добре да се споделят и няма нищо лошо в това да се коментират; в емоционалните моменти трябва да имаме такова поведение, което да не вреди на нас и околните и пр.

Насочващи въпроси за дискусии по 7-те теми:

Тема: Приятелство

 • Когато изпитвате това чувство – усещате ли, че имате много приятели до себе си? Защо е така?
 • Останалите чувстват ли се добре край вас, когато вие изпитвате това чувство?
 • Когато сте имали тези чувства, объщали ли сте се към приятел и как точно? Разкажете как това влияе на вашето приятелство.
 • Ако не сте се обръщали към приятел – каква е причината за това? При какви условия бихте го направили в бъдеще?
 • Доколко са важни приятелите според вас, когато имате такива чувства? Много важни? Малко важни? Не са важни?

Тема: Толерантност

 • Познавате ли хора, които са изпитвали това чувство, защото са различни с нещо от останалите? Какво е нещото, с което са били различни?
 • Случвало ли ви се е на вас да изпитвате това чувство, защото сте различни от другите или от някой друг? Разкажете повече и споделете какви бяха вашите действия и отношение?
 • Може ли изпитването на това чувство да ни направи нетолерантни към някого или нещо? Как по-точно и как да реагираме това да не се случва?

Тема: Екипност

 • Имали ли сте момент, в който вие, заедно с други хора, сте изпитали това чувство заедно? Разкажете за този момент?
 • Направихте ли нещо заедно, с което да споделите това чувство, или да го преодолеете?
 • Когато заедно изпитваме подобни чувства – какво можем да направим, за да се почувстваме всички по-добре?
 • По-лесно ли се преодоляват неприятните чувства, когато го правим заедно?
 • Това чувство помага ли ни да бъдем по-екипни в нещата, които заедно правим, или обратното?

Тема: Подкрепа

 • Какво трябва да направим, ако наш близък или приятел изпитва такива чувства, за да бъдем съпричастни с него/нея и да сме в помощ?
 • Как можем да помогнем на хората, които изпитват подобни емоции да не предприемат някакви неправилни или лоши действия към себе си или другите?
 • Какво да направим ако наш близък или приятел не желае нашата подкрепа в моментите, в които изпитва тези чувства?
 • Имали ли сте моменти, в които сте изпитвали такива чувства, имали сте нужда от подкрепа – и не сте я получили? Как ви накара да се почувствате липсата на подкрепа и как го преодоляхте?
 • Само при неприятните чувства ли имаме нужда от подкрепа? Защо мислите така?
 • Кой е човекът в живота ви, който ви е подкрепял най-много до момента? В какви ваши емоции ви е подкрепял този човек? Вие отвръщали ли сте му с вашата подкрепа в неговите/нейните трудни моменти?

Тема: Споделеност

 • На кого споделяте, когато изпитвате такива чувства и защо – какво очаквате да се случи след като споделите?
 • Има ли хора, които са споделяли такива свои чувства с вас? Как реагирахте?
 • Има ли чувства и емоции, които предпочитате да не споделяте? Защо? Дали това ви помага да ги преодолеете и най-вече – да се почувствате по-добре?
 • Мислите ли, че несподелените чувства остават в нас, трупат се и водят до по-големи проблеми в бъдеще?
 • Какво може да ни спре да споделим?
 • Разкажете история, в която сте споделили чувствата си и това ви е помогнало да се почувствате по-добре без да направите грешка под влияние на емоциите си?
 • Разкажете история, в която някой ви е споделил чувствата си и сте му помогнали да се почувства по-добре? Какво направихте, за да го постигнете?

Тема: Търпение

 • Какво трябва да направите, когато изпитвате тази емоция, преди да вземете решение за действие – да спрете и да помислите, да се успокоите, или директно да реагирате? Смятате ли, че този начин на реакция е правилен?
 • Как е правилно да реагирате? Помага ли ако спрем и помислим, и как?
 • Разкажете за случка, в която сте изпитали някакво чувство и след това сте направили или сте казали нещо, за което сте съжалявали?
 • Дали ако бяхте по-търпеливи и бяхте спрели, за да помислите щяхте да вземете други решения, които са по-добри и от които да не съжалявате после?
 • При кои чувства е важно да имаме търпение преди да реагираме под тяхното влияние? Защо?

Тема: Концентрация

 • Това чувство успявало ли е да ви разконцентрира и обърка, и с какво? Ако е така – как преодолявате това, за да се концентрирате отново, въпреки въздействието на чувствата и емоциите – какви са вашите начини?
 • Разкажете история, в която някой ви е разконцентрирал, защото ви е подтикнат да изпитвате някакви чувства? Как ще избегнете подобна ситуация в бъдеще?
 • Как се чувствате след като сте усетили, че някоя емоция ви е разконцентрирала?
 • Може ли някое чувство така да ви разконцентрира, че да изгубите контрол над действията си и да навредите с тях на себе си или някой друг? Как бихте избегнали подобен развой?
 • Кои чувства са способни да ви разконцентрират много? Търсили ли сте съвет как да избегнете подобна липса на концентрация?

Продуктите на „Фънтазия Кидс“ ЕООД са авторски продукти със запазени авторски права и лиценз на „Фънтазия Кидс“ ЕООД в ролята си на автор и лицензодател. Материалите са базирани на методиката RULER и научно-доказаните подходи за работа по развитие на емоционалната интелигентност на д-р Екман,  д-р Плуик и изследователските екипи на Института по ЕИ към Университета в Йейл и Университета в Станфорд – които са носители на авторско право по линия на съответните авторски продукти. Продуктите на „Фънтазия Кидс“ ЕООД не могат да бъдат използвани с комерсиални цели, да бъдат препродавани, изменяни, допълвани или адаптирани по какъвто и да е начин без изричното писмено съгласие на авторите и лицензодателите в писмена форма с прилежащи реквизити  като подписи и печат. Вие имате право на некомерсиално разпространяване и показване на отделните части от настоящия комплект или целия комплект на трети лица, като за това трябва да предоставите авторски кредит на авторите „Фънтазия Кидс“ ЕООД или FUNtazia.bg . Като лицензодател, „Фънтазия Кидс“ ЕООД, автор на настоящия комплект, разрешава на други лица да разпространяват, показват и работят само с непроменени копия на комплекта – не производни на комплекта, основани на него. Използването с комерсиални цели не включва провеждане на уроци, които се заплащат на и от други лица, в които се използват продуктите на „Фънтазия Кидс“ ЕООД, ако използването на продуктите е с образователна цел и с предоставяне на авторски кредит по описания по-горе начин.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА НАСТОЯЩИЯ УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ Е ДА РАЗВИЕ ПЕТТЕ УМЕНИЯ ПРИ EМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ(ЕИ): РАЗПОЗНАВАНЕ, РАЗБИРАНЕ, ОПИСВАНЕ, ИЗРАЗЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ СЪСТОЯНИЯ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ЕМОЦИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ. ПЕТТЕ УМЕНИЯ ПРИ ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ СЕ ПРЕПОДАВАТ, ОФОРМЯТ СПОРЕД ДЕТЕТО, ПРАКТИКУВАТ ПОСТОЯННО И РАЗВИВАТ НАПРЕД ВЪВ ВРЕМЕТО ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ ЗАНИМАНИЯ И РАЗГОВОРИ В КОНКРЕТНИ СИТУАЦИИ. ТЕЗИ РАЗГОВОРИ ЩЕ ПОМОГНАТ НА ДЕТЕТО ВИ ДА ОСЪЗНАЕ СИТУАЦИИТЕ, ЧУВСТВАТА СИ И ОПИТА СИ, И ДА СЕ ПОУЧИ ОТ ТЯХ. ДЕЦАТА РАЗВИВАТ СВОЯТА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В МОМЕНТА НА ДИАЛОГ С ТЯХ, В КОЙТО СЕ ВОДИМ ОТ ПЕТТЕ УМЕНИЯ ПРИ ЕИ.

 • РАПОЗНАВАНЕ: „ИЗГЛЕЖДАШ РАЗОЧАРОВАНА ОТ ТОВА, ЧЕ НЕ СИ ПОКАНЕНА НА РОЖДЕННИЯ ДЕН НА МАРИЯ“
 • РАЗБИРАНЕ: „ЗНАМ КОЛКО МНОГО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРАЗНИКА НА МАРИЯ ЗАЕДНО С ПРИЯТЕЛИТЕ СИ“
 • ОПИСВАНЕ: „ИЗГЛЕЖДАШ МАЛКО ЯДОСАНА ОТ ВСИЧКО ТОВА. БИ ЛИ ОПИСАЛА КАК СЕ ЧУВСТВАШ ПО ТОЗИ ПОВОД? ИМАШ ЛИ МНОГО ЕНЕРГИЯ? КОЛКО СА СИЛНИ НЕПРИЯТНИТЕ ТИ ЧУВСТВА?“
 • ИЗРАЗЯВАНЕ: „ЗАЩО НЕ ГОВОРИШ С МАРИЯ И НЕ Я ПОПИТАШ КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ДА НЕ БЪДЕШ ЧАСТ ОТ ПРАЗНУВАНЕТО И ДАЛИ БИ ТЕ ПОКАНИЛА? ИМА ОСНОВАТЕЛНА ПРИЧИНА И МОЖЕ БИ АКО Я ЗНАЕШ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА Я ПРЕОДОЛЕЕТЕ? ПРЕДСТАВИ СИ, ЧЕ АЗ СЪМ МАРИЯ – КАКВО ЩЕ МИ КАЖЕШ, ЗА ДА ИЗЯСНИМ ПРИЧИНАТА ДА НЕ СИ ПОКАНЕНА?“
 • РЕГУЛИРАНЕ: „НЕКА ПОМИСЛИМ КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ, ЗА ДА СЕ ПОЧУВСТВАШ ПО-ДОБРЕ, НО БЕЗ ТОВА ДА НАРАНИ ИЛИ ОБИДИ МАРИЯ И ОСТАНАЛИТЕ ТИ ПРИЯТЕЛИ. ИМАШ ЛИ ИДЕИ КАКВО БИ НАПРАВИЛА, АКО ВСЕ ПАК ТЯ ТИ ОТКАЖЕ ДА ТЕ ПОКАНИ?“
 • РЕГУЛИРАНЕ: „АМИ АКО НИЕ Я ПОКАНИМ НА ГОСТИ ПРЕЗ УИКЕНДА И ОТПРАЗНУВАМЕ НЕЙНИЯ РОЖДЕН ДЕН У ДОМА? ДАЛИ ТОВА ЩЕ ТЕ НАКАРА ДА СЕ ПОЧУВСТВАШ ПО-ДОБРЕ И ЩЕ ВИ СБЛИЖИ ПОВЕЧЕ?“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Бързи препратки:


Вашият профил в сайта: