fbpx

Как да се справим с насилието и тормоза?

FUNtazia и Международен Комитет на децата в кампания за превенция от насилие и агресия.

Как да се справим с насилието и тормоза?

На днешната дата преди 2 години FUNтазия получи лиценз за България от Международния Комитет на децата, с който държавата ни да получи обучителни материали по темата за насилието и агресията към деца и от деца.

А на 12.04.2021г Международния Комитет на децата издаде лиценз на FUNтазия, не само за подновяване на партньорството, но за неговото разширяване, с още повече безплатни ресурси и полезни материали, които да бъдат предоставени на родители, учители, деца, психолози и пр.

Международният Комитет на Децата работи с над 14 000 000 деца от над 70 държави и предлага една от най- ефикасните програми за SEL (social and emotional learning) в света, одобрена и от американското правителство.

Над програмата относно детската агресия, която е вече 2 години предоставяна безплатно на български до нашите деца, техните родители и учители благодарение на ФЪНтазия, работят световни експерти и среща международна подкрепа.

Това е една наистина вдъхновяваща серия от инициативи за превенции и мерки срещу детската Агресия в градините и училищата, които екипът на FUNтазия адаптира на български изцяло за своя сметка без външно финансиране. (Вижте информация за ресурсите в специалната страница на кампанията на български език)

През тези 2 години България се включи активно в кампанията за превенция срещу агресията в дните за превенция, което е повече от вдъхновяващо, защото FUNтазия и всички последователи, подкрепяха важната кауза редом до гиганти, като например Дисни.

За 2 години малко по малко училища, родители и психолози в страната прилагат тези материали при конфликти и като превантивна мярка.

Щастливи сме да отбележим, че за 2 години ресурсите, комиксите, видеата, които Фънтазия адаптира, са достигнали дигитално до над 3 200 000 потребители – сред тях са преподаватели, родители, психолози и други професионалисти, работещи с деца. Стотици учебни заведения в страната вече използват свободно-достъпните ресурси при разрешаване на конфликти. (Можете да разгледате и изтеглите ресурсите от тук. )

Обратната връзка е повече от положителна, защото поради спецификата на кампанията – ефективността й като превантивна мярка от възникване на конфликти и агресивни прояви е отбелязвала 100% успех при навременно прилагане.

В дългосрочен план именно такива са подходите за редуциране на бъдещите жертви на домашно насилие.

Превенция от насилие и агресия чрез ресурсите

Наблюдавахме, че когато концентрираме кампанията в посока – Суперсилата на Защитника – това ни дава много добра възможност да действаме превантивно срещу насилието и тормоза. Преди да се е появил проблемът, преди някой да е пострадал – да се случи една дискусия и евентуално споделяне на възможността да се превърнеш в Защитник.

Защитникът е отговорна роля, която забелязахме, че децата с чест искат да изпълняват и когато им е обяснено точно какви са отговорностите към нея – те много съвестно и сериозно се придържат към мисията си.

Ключовият момент от кампанията за децата е, че всяко дете може да бъде ГЕРОЙ – просто избирайки да не бъде злодей!

Не е толкова наложително този супергерой да има суперсили – достатъчно е просто да не бъде злодей, да не избира насилието, да не подкрепя такива действия, да сигнализира, когато стане свидетел на такова. Това е нещото, което наблюдаваме в нашата лична работа с деца – това делегиране на отговорност, всъщност ги окрилява и им дава усещане за свободата. Свободата да изберат сами, без да бъдат заставяни в този избор – да бъдат герои.

Комбинирано приложение на ресурсите при разрешаване на казуси, свързани с насилие

Във FUNтазия прилагаме ресурсите от кампанията, превантивното им използване – в комбинация с модела на FUNтазия и DARE Framework.( Вижте повече инфо за модела – тук. Могат да бъдат прилагани индивидуално и в група.

Това правим при вече възникнал момент на агресия, насилие, или при откриването на системен тормоз.

Обикновено започваме работа като се опитваме с детето да набележим проблематична, конфликтна ситуация. Децата могат да я нарисуват, да я опишат, да я разкажат. Комиксите, които кампанията на Captain Compassion са разработили и във FUNтазия сме превели, са прекрасен начин да подпомогнем детето в изразяване на ситуация чрез рисунка. Използват ги като вдъхновение – и някак на игра – създават своя комикс… Който започват да обясняват след това. Този подход върши прекрасна работа с деца, които не искат да общуват и имат проблем и трудности при споделянето.

След това започваме работа по DARE Framework, като обсъждаме емоциите в началото, в края на ситуацията (приятни или неприятни) – на детето и на останалите участници, интензитета на емоцията, под контрол или извън контрол са, решенията , които са били взети, как те са се отразили на останалите, отношенията – влошени или подобрени са. Правим дискусия след това, в търсене на работещи решения за бъдеще, с оценка на приоритетите ни в отношенията и личната ни удовлетвореност.

Методът на FUNтазия за развитие на социални умения и емоционална интелигентност

Колаборация между учителя и родителя – превантивно, но особено при интервенция

Най-оптималният начин да прилагате не само тези ресурси и стратегии, но всяка друга, особено, когато разрешавате проблем – е в екип – родители, учители и деца. За целта Учителят трябва да е упражнил дългосрочно наблюдение над децата в класната си стая, да е картотекирал тези свои наблюдения, (Dare Framework, Дневник на емоциите, или просто свободни записки за някакви ключови моменти от времето заедно при набелязване на някакъв вид нетипично поведение. ) След това логично е споделянето и търсенето на същата информация от наблюдения от родителя (който има поглед над детето в друга среда, различна от учебната и тази информация е важна да се разглежда в комбинация с другата.) Обсъждането на казусите открито, заедно, неукорително, без осъждане – създава навика да се търси справедливостта и да се търсят правилни здравословни решения – с цел подобряване взаимоотношенията в един социум. Разбира се първо дискусията започва със засегнатите страни – жертва, насилник и техните родители. След това Обаче това трябва да продължи в цялата група, клас.

Много е важно дискусиите да не бъдат принудителни, да не бъдат осъдителни – а като разговор на разтухата. Разговор без обвинения – в който всеки получава възможността да каже своята истина.

Груповата дискусия е важна – защото когато има акт на насилие в един социум – не само жертвата и насилника са замесени страни. Всички свидетели са жертви на насилието – защото това оставя следи и видяното може да бъде възприето като пример на поведение. Може да създаде и усещане за нарушена безопасност. Всичко това е проблем в дългосрочен план за този социум и създаването на среда на доверие, в която се работи едновременно с всички замесени страни – е единствения възможен начин за предотвратяване на отровното последващо разпространение на агресията.

Личния ни опит във FUNтазия по време на индивидуални консултации, с деца, които са били участници в актове на агресия от страната на насилника, ни е показал, че в най-честите случаи агресивното поведение, проблемното поведение е крайната индикация, че преди то да се прояви – детето е имало самото то проблем, свързан с това, че е бил жертва. Оставало е незабелязано от социума и забелязването се е случило, когато детето на свой ред се е превърнало в агресор.

Въпреки, че в малко от случаите сме имали щастието да работим едновременно с учителя и целия клас (което е най-добрият вариант), сме работили в колаборация с родителя и детето (които са били тези, които са ни потърсили за подкрепа). Дори така ограничено от към съдействие на цяла една важна социална среда и отговорното лице в нея – сме успявали с прилагане на комбинирани методики и ресурсите от кампанията Captain Compassion да променим цялостния климат в учебната среда.

Виждали сме как детето, набедено да бъде агресор – и е било в действителност агресор – приема роля ЗАЩИТНИК и връщайки се в учебната среда категорично я трансформира, заради отговорността, която изпитва към мисията си. Социумът е променен, другите деца вземат този пример – и тогава добрият пример става „заразен“ и модерен.

Едни от най-успешните ни случаи са с две различни деца – едно в Лондон, и едно в Берлин. Бяхме принудени да работим изцяло дигитално и това беше допълнителното предизвикателство в казусите.. Разстоянието ни попречи да се виждаме на живо, липсата на съдействие от страна на учебната среда беше затрудняваща достатъчно много, но последователната работа по изграждане на пространство на доверие, намесването на родителя, и прилагането на комбинираните техники – успя да промени цялостно средите им. Всъщност и двете деца успяха да бъдат Промяната за своите среди, с примера, който внесоха – приемайки роля на Защитник.

Съвет към учителите

Ако решите да използвате кампанията и нашите техники, можете да разпечатате всички ресурси от страницата на CAPTAIN Compassion.

Но ние ви предлагаме и още нещо – направете заедно един постер на ЗАЩИТНИКА във вашата класна стая. Слагайте снимки върху него – на деца, която са се проявили като такива. Отбелязвайте техните геройства по начин, който сметнете за подходящ за вашата група – но отдайте време и внимание на тези малки, но изключително важни неща, които мотивират децата – да бъдат на добрата страна 🙂

Ако имате желание да ни споделите своя опит с кампанията или с някой от ресурсите ни – чувствайте се свободни да го направите на e-mail: info@funtazia.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Бързи препратки:


Вашият профил в сайта: