fbpx

50 активности за регулиране на агресията и гнева на детето

Базирани на "Приказка за Гнева"; за работа в клас или в дома

50 активности за регулиране на агресията и гнева на детето – за работа в клас или в дома

Наскоро екипът ни публикува за безплатен прочит „Приказка за Гнева“ от поредицата „Четирите кралства на Емоциите„. Активностите по-надолу са свързани с тази приказка и представените метафори и описания, свързани с главния герой – Гнева.

Преди да пристъпите към активностите – прочетете приказката за Гняв на детето/децата (кликнете тук, за да я видите)

Ето ги и активностите:

 1. Попитайте децата дали са били в Червеното Кралство на Емоциите. Споделете им, че влизаме в Червеното Кралство, когато сме енергични (имаме много енергия) и с неприятни чувства (можете да включите в работата си таблата от учебния комплект, като покажете таблата с Барометър на емоциите). След като разясните тези неща на децата – задайте същият въпрос отново – попитайте ги дали са били в Червеното Кралство и кога последно са били там.
 2. Поискайте от децата да нарисуват вулкана, където живее Гняв. Обяснете им, че вулканът изобразява нашите реакции на нещата, които ни се случват. Когато ни се случи нещо – то ни кара да се чувстваме по някакъв начин. Ако чувството е неприятно и имаме много енергия – можем да се досетим за Вулкана и да реагираме така, че да не позволим да избухне.
 3. Поискайте от едно от децата да разкаже история, която го е изпратила в Червеното кралство (или червената зона от Барометъра на емоциите). Нека сподели в коя зона от Барометъра е било преди това; какво се е случило конкретно, за да влезе в Червената зона; и как се е справило, за да излезе от там без „вулканът“ да „избухне“.
 4. Дайте на децата бланката с „Дневник на емоциите“ и ги помолете да напишат или нарисуват такива свои случки в полетата от бланката.
 5. Поискайте от децата да нарисуват как изглежда техният Гняв – какви дрехи носи, висок или нисък е, момче или момиче е и най-вече – защо изглежда така. Добре е да подтикнете детето да сподели възможно най-много подробности за своя гняв през своето въображение – така самото то, а и вие, ще си дадете сметка за много неща около гнева му. Опознаването на гнева е важно начало на процесите по развитие на емоционална интелигентност.
 6. Поискайте от децата да нарисуват мястото, където живее Гняв – как изглежда това място отвън и как изглежда отвътре. Какво съдържа и защо.
 7. Работете с магнитен пъзел „Дневник на емоциите“ – нека децата чрез него изобразят как изглеждаме, когато сме гневни, раздразнени и яростни.
 8. Нека децата споделят думи, с които назоваваме своите гневни чувства. Можете да използвате таблото за „Червена зона“ от комплекта мини-табла, както и картите с емоции.
 9. Нарежете малки парчета хартия, върху които можете да запишете всяка от думите дадени от децата, с които назоваваме гневните състояния. Помолете децата да изтеглят листче и да опишат думата с история, която им се е случила.
 10. Поискайте от децата да подредят във възходящ ред всички думички според нивото на енергия, което имаме, когато изпитваме съответното чувство или емоция. Например ако имате 3 листчета и те са „раздразнение“, „гняв“ и „ярост“ – те трябва да бъдат подредени точно в тази последователност. При раздразнение енергията е по-малко, отколкото при гняв, а най-много енергия има при ярост.
 11. Поискайте от децата да нарисуват своето раздразнение по образеца от упражнение №5 по-горе.
 12. Обсъдете защо рисунките на гняв и раздразнение са различни при различните деца. Споделете на децата, че всеки чувства гнева и раздразнението по различен начин в различните ситуации. Споделете им, че е важно да обръщаме внимание на ситуациите, причините да се чувстваме някак и реакциите на хората.
 13. Попитайте децата какво изобразява лавата на вулкана в приказката за Гняв. Споделете им, че тя изобразява неправилните решения, които могат да вземат под влияние на емоциите си. Попитайте ги какво можем да направим, когато усещаме, че „вулканът“ може да „избухне“, т.е. че ние можем да избухнем под влияние на гняв или ярост и да сме деструктивни (разрушителни). Подсетете ги, че над вратата в дома на Гняв има надпис „Спри и помисли!“ – попитайте ги дали това би помогнало в тези ситуации.
 14. Проведете урокът за свободата, който ще откриете тук. Ако децата са над 4-ти клас – проведете онези активности от урока, които смятате, че ще са им интересни и отговарят на възрастта им.
 15. Дискутирайте с децата какво ги успокоява, когато са гневни и ядосани. Нека споделят различни техники. Обяснете им, че е важно да се научат да се досещат за тези техники, когато са гневни или яростни. Така те няма да взимат нездравословни и разрушителни решения за себе си и за другите.
 16. Обсъдете с децата защо всеки има различен начин да се успокои и да реагира на дадена ситуация. Кажете им, че е важно да споделяме опит за това как се справяме със ситуациите – това е най-добрият начин да се намират най-добрите решения за справяне. Обяснете им, че всеки чувства различните емоции по различен начин и има различни механизми за успокоение, но те всички имат нещо общо – желанието ни да се освободим от излишната си енергия, за да имаме възможност да се погледнем отстрани и да намерим най-добрите решения.
 17. Проведете активностите от урокът за мета-момент, който ще откриете тук.
 18. Поискайте от децата да попълнят „Дневник на емоциите“ (рисувайки или описвайки с думи) за случка, в която са били гневни. Можете също да поискате попълване на бланката „Дневник на емоциите“ за състоянието им на ярост или раздразнение.
 19. Споделете, че малко преди вулканът да избухне имаме момент, в който спираме и се замисляме. Тогава трябва да следваме няколко стъпки (можете тук да използвате таблата за емоционална интелигентност), които ще откриете в тази статия.
 20. Направете си дискусии по указанията, публикувани в тази статия.
 21. Попитайте децата какво символизират мрачното време и дъждовете в Червеното кралство. Обяснете им, че това са нашите неприятни чувства и, че е нормално да изпитваме такива чувства. Важното е да не ги заключваме в себе си, а да имаме на кого да ги споделим. Обяснете им на кои хора можем да споделим чувствата си – такива, които не ни мислят злото; такива, които искат да ни изслушат; такива, които знаем, че дават добри и здравословни съвети; такива, които са показали, че са добри хора (тук може да допълните с конкретни примери и още описания, ако считате за правилно).
 22. Попитайте децата дали Червеното кралство е страшно? Обяснете им, че чувствата и емоциите от Червената зона на Барометъра на емоциите не са страшни, нито срамни – поведението ни може да е страшно и срамно. И ние имаме право на избор какво да е поведението ни, така че след това да не се срамуваме и да не сме тъжни от постъпките и решенията си. Попитайте децата с какво ги плаши Червеното кралство? Вероятно ще кажат, че ги плаши Вулканът – обяснете, че той е страшен само, когато избухне, но през другото време е забавна пързалка за децата от Кралството. Вероятно ще ви кажат, че мрачното време ги плаши – обяснете, че то е страшно само, когато сме сами, затова трябва да имат някого до себе си в такива моменти. Вероятно ще ви споделят, че ги плаши владетелят Гняв – споделете, че той е страшен само, когато се превръща в Ярост, защото става глупав и неконтролируем.
 23. Попитайте децата дали, когато сме яростни изглупяваме и можем да вземем глупави решения. Поискайте да споделят начини да избегнем това.
 24. Запишете табло за справяне с Яростта – всички възможни начини да се успокоим и да не взимаме грешни решения, за които заедно с децата се досетите.
 25. Поискайте от децата да нарисуват Ярост по примера от упражнение №5 по-горе. Попитайте децата какви са разликите между тяхното Раздразнение, Гняв и Ярост в трите им рисунки на техните герои. Поискайте да разберете защо тези разлики съществуват. Коментирайте трите емоции през фантазията и въображението на децата, за да откриете заедно „скритите“ поуки и изводи.
 26. Дискутирайте с децата какво е нужно да направим, когато някой наш приятел е гневен или яростен. Как да му помогнем и кога.
 27. Попитайте децата дали биха живяли в Червеното Кралство. А дали биха отишли на почивка в него? Защо?
 28. Поискайте от децата да нарисуват как изглежда отвътре високата част на къщите на жителите от Червеното кралство.
  Разпитайте ги защо са подбрали точно това обзавеждане и цветове.
 29. Поискайте от децата да нарисуват как изглежда отвътре мазето на къщите на жителите от Червеното кралство. Разпитайте ги защо са подбрали точно това обзавеждане и цветове.
 30. Дискутирайте „Три-истинното правило“ – дали децата са съгласни с него и защо то е важно. Попитайте ги дали се съгласяват да го спазват в клас и у дома. Попитайте ги с какво биха го допълнили. Можете заедно да направите плакат с това правило и допълненията, които заедно сте избрали – и да закачите този плакат около входа на дома си или класната стая.
 31. Попитайте децата защо Гняв има за приятели пойни птички. Дали те го дразнят и му пречат, или не иска да е сам в моментите, в които се гневи? Как можем да кръстим птичките? Можем ли да ги кръстим с имена на чувства или емоции? Попитайте децата защо избират да кръстят птичките точно така.
 32. Попитайте децата кога владетелят Гняв е страшен и кога е мил и приятен. Защо. Така ли е също, когато ние самите чувстваме гняв – кога ставаме страшни или неприятни за околните и как можем да го избегнем.
 33. Говорете с децата, че Ярост е доста глупав и взима разрушителни, нараняващи решения. След това страда. Попитайте ги дали са се чувствали като Ярост и защо той отива при Тъга – дали и децата не са тъжни след като са били разрушителни?
 34. Коментирайте момента, че Ярост е нараняващ, защото не може да премисли ситуациите и не може да се контролира. Това се случва и с нас в моменти на ярост. Затова трябва да спрем и да се погледнем отстрани. Нека децата разкажат истории за своята ярост и как са я преодолели.
 35. Кажете на децата, че в момент на Ярост и силен гняв, ние имаме избор – дали емоциите да надделеят и да ни победят, или ние да ги надвием и регулираме. Нека разкажат истории, в които се е случила всяка от тези ситуации.
 36. Попитайте децата силен ли е всъщност Ярост и защо. Обяснете им, че въпреки, че е силен и разрушителен – той е възприет като злодей от жителите на Кралството и след това съжалява и се срамува. Попитайте децата кога за последно са правили великански глупости.
 37. Попитайте децата какво символизира каменната стена между Червеното и Синьото кралства. Дали ние не поставяме подобни бариери за нашия гняв и тъга? Дали не се изолираме и изгонваме другите, които се опитват да ни помогнат, защото се чувстваме зле? Това добре ли е или не? В кои ситуации е добре и в кои не? Обяснете на децата, че когато имаме неприятни чувства понякога сме в състояние на афект или друго състояние, което ни кара да поискаме да се усамотим. Това е нормално и другите трябва да ни дадат това време да бъдем сами без да ни пречат. Това е времето за успокоение, чувстване и размисъл. След него е удачно да потърсим подкрепа от другите.
 38. Попитайте децата дали някой охранява границата между Червеното и Синьото кралства. Как си представят тази стена – някой живее ли около нея. Ще е интересно да стимулирате въображението на децата с подобно приятно упражнение покрай по-тежките дискусии относно емоциите.
 39. Попитайте децата защо Гняв е влюбен в Тъга? Обяснете им, че когато сме гневни – ние имаме много енергия, която изразходваме по някакви начини. Важно е тези начини да съответстват на „Три-истинното правило“. Това ни действа изтощително, но често неприятното чувство си остава. Тогава отиваме в Синьото Кралство – там сме с неприятното чувство от Червеното Кралство, но енергията ни вече е изхабена. Тъгата се характеризира с това – ниска енергия и неприятно чувство. Затова Гняв я обича – защото си приличат по чувството помежду им.
 40. Попитайте децата защо Раздразнение носи кожух от мъхове, цветя и треви? Какво може да направи с тях? Има ли магически билки или треви по дрешката му и какви магически свойства имат те. Защо?
 41. Защо Раздразнение е джудже? Обяснете на децата, че при раздразнение енергията ни е най-ниска и това е моментът ситуацията да се овладее. Попитайте децата какво трябва да направим ако някой ни дразни. Обяснете им, че трябва ясно да обясним на другия какво ни дразни и да го помолим да не го причинява. Често хората може да не са наясно, че ни дразнят, защото не сме им го изяснили. Понякога, обаче, другите може да ни дразнят умишлено – тогава трябва да избегнем конфликт и можем да потърсим помощ.
 42. Дискутирайте с децата защо агресията и тормозът, породени от гняв, раздразнение и ярост, са разрушителни и нездравословни. Обяснете им колко е важно да се погледнем от страни и да намерим най-доброто си „аз“. Обяснете им колко е важно да се поставим на мястото на другия човек. Обяснете им, че при различни ситуации човек може да е разрушителен, но това е негов избор, който прави под влияние на емоциите, които са го победили. Обсъдете с децата варианти да се помогне на тези хора, които не могат да се контролират и са разрушителни. Споделете си такива истории и обсъдете как е трябвало да се реагира правилно и здравословно.
 43. Обяснете на децата, че насилието създава повече насилие и, че това никога не е решение, защото насилието носи само тъга на много хора. Поискайте мнението на децата по тази тема – нека разсъждават по нея.
 44. Попитайте децата какво ги дразни – първо да изброят предмети или храни, после имена на хора, после конкретни случки. Обяснете им, че най-често не ни дразни конкретно нещо или някой, а начините, по които това нещо или този човек участват в живота ни. Дразнят ни не предмети и хора, а случките с тях. Затова няма категорично лоши хора, или категорично лоши неща – всичко зависи от ситуациите, а те се променят.
 45. Обяснете на децата, че всеки от тях е герой и има силата да променя нещата към по-добро. Да променя ситуациите. Затова в приказката наричаме Гняв „Владетел на решенията“. Защото Гняв не е страшен ако можем да се владеем и да вземем правилните решения. Гневът ще иска да влияе на решенията ни и това може да го превръща в Ярост, но ние трябва да му покажем правилните посоки.
 46. Попитайте децата какви други чувства и емоции могат да живеят в Червеното кралство. Използвайте комплекта табла (за червената зона) и EQ картите с емоции.
 47. Попитайте децата как изглежда тяхното Червено кралство. Кои неща от приказката ги има в него? Какви други неща има в тяхното Червено кралство и искат ли да ги нарисуват. Защо? Можете да проведете активности от този урок – вижте тук.
 48. Можете да си направите кътче, където децата да могат да регулират гневните си състояния – където да се успокоят, да прочетат „Три-истинното правило“, да се спрат и да помислят как да реагират.
 49. Може да направите „кръг на доверието/споделянето“ по примера в този урок – вижте тук.
 50. Попитайте децата с какво искат да допълнят приказката. Дайте им домашно да разкажат история, в която участват Гняв и Страх.
 51. Обяснете на децата, че гневът е важен за всеки от нас. Не е срамен или лош, но е много важен, защото ни помага да преборваме проблемите и да отстояваме позицията си, да се борим за цели и каузи, които считаме за важни. Гневът ни зарежда със смелост в някои критични ситуации и ни помага да сме по-аргументирани и обосновани.

Видео с практическото провеждане на част от описаните активности:

Споделяме с вас част от практиката ни при работа с деца по развитие на емоционални и социални умения. Във видеото сме поставили част от задачите и дискутираме част от темите, посочени в списъка по-горе:

https://www.facebook.com/funtazia.bg/videos/2094732164156679/

Можете да ни изпращате детските рисунки и истории от упражненията (както снимки, записки, наблюдения, видеа от работата с деца) на нашият е-мейл адрес (вижте начини за контакти с нас от тук) или на лично съобщение във фейсбук чата ни. С ваше позволение ние можем да ги публикуваме тук, за да вдъхновим повече деца, родители и педагози 🙂

Желаем ви незабравимо усмихнати мигове в работата с малчуганите!

4 COMMENTS

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Бързи препратки:


Вашият профил в сайта: