fbpx

Идеи за учители за провеждане на EQ активности в класната стая

Идеи за учители за провеждане на EQ активности в класната стая

В тази статия ще продължим да ви предлагаме разнообразни идеи за активности в класната стая, свързани с развитие на тeхните социално-емоционални умения (SEL), по-специално на Емоционалната им интелигентност.

Упражненията, които подбрахме сега са подходящи за деца от 1-4 клас и могат да се прилагат всеки ден в помощ на учителя в изграждането на онази среда на доверие, съпричастност и колаборативност, мирно разрешаване на конфликти, от която всяка класна стая има нужда за здравословното и ефективно протичане на образователния процес.

Още за „кръга на откровенията“

Вече ви запознахме с това какво означава „Кръгът на откровенията“ в една от предходните ни статии „Три кратки упражнения за ежедневна работа по развитието на емоционална интелигентност при деца в детска градина и начален курс в училище“. Когато вече сте го въвели в процеса си на работа с деца, можете да преминете към следващи по-обстойни и задълбочени занимания с него. Той може да бъде доста ефективен при поставяне на важни и спорни въпроси за обсъждане, но също и за да окаже подкрепа на тези, които се нуждаят.

Може да се използва при споделяне на различни истории – времето за истории – истории както от учениците, така и от учителя, при запознаване с различни емоционални състояния (В статията Как да провокираме любипитството на детето към емоционалната интелигентност? сме описали това занимание и варианти за провеждането му).

Не е нужно да ви отнема много време – Кръгът на доверието може да се случва в междучасието, или в началото на часа, или в края му, може дори да си изградите навик да се случва по веднъж на седмица в определено от вас време. Но в началото е добре да го сформирате по-често, за да могат децата да изградят механизми за регулиране на едно или друго поведение и да свикнат с начина, по който Кръгът работи.

Този тип активност може да се прилага и при друг вид образователна дейност с развиване на други академични умения. Например при изучаване на чужд език – Кръгът може да е много удобен за усвояване на нова лексика, за изграждане на умения за съставяне на описание, или разказ, за развиване на усет към екипната работа/учене (т.нар. съвместно учене, което е доста популярно като подход в развитите страни и се смята за един от най-ефективните методи за работа върху EQ, с цел развитие на здравословни социални взаимоотношения.)

Правото да говорим е за всички

Необходимо да имате тъй наречената „говореща пръчка“, която да послужи на всеки от участниците в групата или класа да направи изказване, твърдение, разсъждения и предложение. Който държи „Говорещата пръчка“ получава правото да говори. Това учи децата не просто, че всеки има право на своето мнение, но и че когато един говори е нужно да се изчакваме, изслушваме, уважаваме.

Кръгът на доверие е насочен към работа с всяко дете от групата/класа, макар да не изглежда така през повечето време, когато само един има правото да говори. Самодисциплината, вниманието, съсредоточеността, уважението и толерантността, които се възпитават в участниците в упражнението – се случват с практикуване на активностите и правилата от него.

Направете я заедно!

Можете да изработите говорещата пръчка лично, така, че тя да отговаря на общата характеристика и цялостната идентичност на групата/класа, с който работите. Най-добре е ако я изработите заедно – като своя първи екипен проект в това начинание. Така всеки ще има възможността да участва и да вложи по нещо от себе си в нея, да упражните екипната си работа и да обсъдите по какъв начин всеки би могъл да бъде ефективен в нея!

„Чувствам се…“

Следващата активност в Кръга на Откровенията можем да наречем „Чувствам се…“ За нея ще са необходими набор от картинки на различни емоционални състояния.

Ако вече разполагате с комплекта EQ карти с емоции – той би ви свършил чудесна работа, защото съдържа пълния набор от емоционални състояния. (Повече информация за комплекта можете да прочетете тук).

Разпръснете картите с емоциите в средата на кръга и подайте говорещата пръчка на първия по ред в Кръга. Той трябва да избере от картите емоционално състояние, което изпитва в момента и да го покаже на своите съученици.

Играта е подходяща за деца, които тепърва се запознават с различните видове емоции, но ако вече сте работили по Емоционалната интелигентност и имате комплекта табла за развитие на EQ, всеки от говорителите може да опита да обясни емоционалното си състояние като включи в описанието ниво на енергия и ниво на приятно или неприятно чувство според Барометъра на емоциите. (Виж повече за барометъра на емоциите тук.)

Учителят може да задава допълнителни въпроси към всеки от говорителите:
„Защо се чувстваш по този начин?“
„Какво се случи преди да се почувстваш така?“
„Някой предизвика ли това чувство в теб?“

Тези въпроси са с цел учителят да помогне на децата да разпознаят по-добре не само емоционалното си състояние, но и причината те да се почувстват така, разсъждавайки по темата.

Ако имате време създайте свой голям барометър и го оцветете заедно в четирите цвята. На него всяко дете ще може да закачи своето име в зоната, към която се определя. И в края на деня да реши дали и къде да премести името си – като може да обясни какво се е случило през деня, за да се случи промяната.

Ако сте решили КРЪГЪТ на Откровението да е ежеседмично събитие и да му отделите повече време, учителят може да зададе допълнителни въпроси с цел провокиране на дискусия относно различни техники за справяне с въпросната емоция и за разрешаване на конфликти:

„Какво мислиш да правиш сега?“

„Как това ще ти помогне да разрешиш проблема?“

„Ще нарани ли някого или теб това решение?“

„Смяташ ли, че това решение би нарушило някой закон или правило?“

„Някой друг има ли идея или съвет, който би дал на своя приятел в този момент?“ – такъв въпрос би следвало да отключи дискусия, като всеки от участниците, който иска да се включи, трябва да взема говорещата пръчка. Всяка идея може да се подлага на гласуване, а учителят да следи дали изборът отговаря на условията – взетото решение да не наранява никого, да не нарушава правило или закон.

Хубаво е да записвате всички одобрени предложения за конкретно емоционално състояние. Ако вече си правите Кодекс на Поведение с магнитния пъзел можете да го допълвате с новите предложения. (Виж повече за Кодекс на поведение в статията Как да провокираме любопитството на детето към емоционалната интелигентност?)

Ако сте избрали Кръгът на доверие да отнема по малко време, и да е ежедневно събитие преди часовете – можете да записвате Емоционалните състояния на децата и особено на тези, които са в крайни такива. Това ще ви даде подготовката и ще насочи вниманието ви към въпросните деца през деня – ще може да проследите какво се случва, как реагират и да се намесите бързо и адекватно в техните решения, и тъй като вече ще имате яснота какво го провокира, ще имате възможността доста по-бързо и ефективно да дадете съвет и подкрепа.

Игра за самопознаване

Вземете една малка топка и докато сте подредени в кръг – търкулнете топката към някого от групата. Този, при когото топката отиде, трябва да помисли за някакво свое специално качество и как използва това качество, за ученето на нови уроци. Нека го сподели с всички останали. Дискутирайте.

Примерни въпроси:

Може ли това качество да ме направи по-добър човек?

Може ли това мое качество да помогне на някого?

Има ли някой друг това качество?

Хубаво ли е да имаме това качество?

Как те кара да се чувстваш, когато разбираш, че някой друг също има това качество? Ядосва ли те? Натъжава ли те? Мотивира ли те? Обнадеждава ли те? (Обсъдете различните гледни точки на „усещането за другия“ )

Игра за Социални умения

„Говорещата пръчка“ може да обиколи всеки от участниците в кръга. Който я хване трябва да каже нещо любимо, което което го прави щастлив. След като всеки от участниците в кръга е имал шанса да сподели, може да пуснете музика, докато всички в кръга си подават „говорещата пръчка“, без да говорят вече. Когато музиката спре, „говорещата пръчка“ трябва да се озове в ръцете на един от участниците. Всички останали трябва да се опитат да си спомнят какво е неговото любимо нещо, което го прави щастлив. Тази игра насърчава уменията за изслушване и уважение към другия, учи ги

Игра за мотивация

Подайте „Говорещата пръчка“ на всеки от участниците в кръга подред. Нека всеки на свой ред сподели цел, която си набелязва да изпълни за деня. Ако децата имат затруднения с измислянето на цел, учителят може да им даде идеи. Когато има близки по рода си цели на някои от децата – запишете ги на отделни листи, заедно с имената на децата, които имат общите цели. Кажете им, че могат да се комбинират в изпълнението им като си помогнат по справедлив и адекватен начин. В края на деня проверете до какво ниво на изпълнение на целите са всички.

Помощни Въпроси:

Как се чувстваш да имаш обща цел с още някого? (Може да използвате отново барометъра на емоциите -виж повече за него в тази статия.)

Хубаво ли е да работите в екип? (Обсъдете различните отговори – ЗАЩО?)

Мислиш ли, че можете да подобрите работата си в екип? Как? (обсъдете стратегии)

Какво научи от тази задача? Как?

Тези игри, въпросите към тях за провокиране на дискусии и различните отговори могат да ви бъдат от полза при постоянното допълване на вашия Кодекс на класа/групата. (Виж повече за Кодекс на поведение и кодекс на емоциите и чувствата в тази статия.)

Игра „Хвани своя Мета момент“

Ако вече сте говорили за това какво представлява мета момента, (Виж повече в статията за Мета момента.) можете да използвате тази  игра, за да представите по един метафоричен и забавен начин ползите от „улавянето“ на мета-момента навреме и евентуалните причини „улавянето“ да не се случи. (Виж информация за полезни практики при мета момента в следната статия -Полезни практики за работа по мета-момента )

Вземете една малка топка. Обяснете на децата че тя символизира техният мета момент и тяхната задача, ще е да я хванат, когато им я подавате. Просто и лесно. Започнете да я подавате с различна скорост и посока към различни деца от кръга – не е нужно да бъде подред, децата не е нужно да очакват, че топката ще бъде подадена на тях. Когато някое дете изпусне топката – коментирайте защо се е случило това:

Примери:

Ти изпусна своя мета момент! Защо се случи това? Беше разсеян и не очакваше че трябва да действаш бързо. Да, мета моментът изисква да действаме бързо в най-напрегната ситуация, за да си осигурим спокойствието, от което имаме нужда, за да продължим напред. Ти не беше концентриран.

Ако някое от децата се случи да замахне по-бързо с цел да хване мета-момента и без да иска бутне друг – без значение хване или не топката, следва да дискутирате:

Знаеш ли какво се случи сега? Толкова бързаше да уловиш мета момента си, че не успя да вземеш здравословно решение и за другите. А смисълът на метамомента – е да мислим и за другите и как да не ги нараним. Ти хвана топката – но това значи, че твоят мета момент беше насочен само в това ти да се почувстваш по-добре, без да помислиш как се чувстват останалите. А това е само началото./ Ти не хвана топката, което значи, че заради необмисленото си решение ти изпусна своя мета момент и така нарани друг.

Когато децата хващат внимателно топката, коментирайте как се е случило:

Пример:

Ти беше достатъчно внимателен, съсредоточен, мислеше за останалите, но и за това как по-най-добрия начин да действаш така, че да уловиш своя мета момент. Това е смисълът на мета-момента – да следиш и регулираш не само собствените си импулси и реакции, но и това те да са безопасни и здравословни за останалите.

Тази игра може да покаже на децата по един нагледен начин какви качества би трябвало да развият, за да имат способността да прилагат своя мета момент в правилните ситуации и да бъдат част от екипа по ефективен и здравословен начин.

Почивка за „реклама“

Тази игра е с цел:

Насърчаване на вниманието и задържането на интереса по време на урока от часа;

Развиване на умения за бързо усвояване, систематизиране и препредаване на новата информация;

Развиване на качества за създаване на кратка презентация и умения за представянето й;

Развиване на качества за колективна работа и разпределяне на отговорностите на членовете от екипа.

Можете да си създадете навик, в края на часа да отделите 7-8 минутки след предаване на урока, да разделите класа на 2 или 3 групи. Всяка от групите има за задача да помисли за начин, по който да представят информацията от урока под формата на рекламен анонс.

Дайте им 2 3 минути да разпределят задачите и отговорностите на всеки от участниците в групата и да преценят коя информация да споделят в 30 секунден анонс и по какъв начин. Дайте им варианти – може да е хумуристично, сериозно, научно и пр – помогнете им да задействат своята креативност. Дайте шанс на всяка от групите да избере своя говорител и да представи своя анонс. Засичайте времетраенето с часовник. Дискутирайте плюсовете и минусите на всяка от групите като започнете от наблюденията си по груповата им работа, избора им на важна информация и качество на анонса. Похвалете ги за успехите им, дайте насоки за подобрения. Тази игра може да им помогне да посрещат с желание и очакване за своята изява всеки следващ урок и да направи часовете ви и истински приятни, забавни и ефективни. Същевременно може да приучи децата как да бъдат съсредоточени, концентрирани и внимателни през цялото време, защото ще очакват своята обща задача в края, в която ще имат шанса си да се изявят по своя най-добър начин. Играта ще им помогне да разберат значението на груповата работа и това, че когато всеки има своята роля в нея – тя може да се случва бързо и ефективно. Да се научат да разчитат един на друг и да си помагат е качество, което може да ги направи полезни, ценни кадри в бъдещия си работен екип, които уважават чуждата гледна точка и могат да вземат решения с цел общата полза.

Именно уменията за „управлението на отношенията с останалите“ е крайният продукт на Емоционалната интелигентност, защото в себе си включва всички нейни елементи и прилагането им в ефективна форма.

Ако сте учител, психолог или професионалист в областта на работата с деца – споделете ни ваши интересни техники, идеи и игри за работа върху емоционалната интелигентност.

За нас ще бъде радост да обменим опит, да споделим вашия пример, и да помогнем на идеите ви да стигнат до повече деца!

2 COMMENTS

  • Светослава Калдерон каза:

    Децата се разделят на отбори от по трима. Двама застават от двете страни на третия и го подхващат под раменете. Този в средата стъпва на волейболна топка и така се опитва да се придвижи до финала. Тройката, стигнала първа до финала, печели.
    Използвам тази игра както за раздвижване, така и за развиване умения за работа в екип.

  • Недялка Димитрова каза:

    Винаги в петък децата от занималнята сядат на земята и за 30 минути провеждаме оперативка….кой как е прекарал през седмицата,какво ново е научил,разглеждаме успеха, дисциплина колко добрини е сторило детето .Всеки се изказва ,предлага нещо ново и накрая имат лека почерпка от мен или те си купуват.Имаме табло за успешност на колектива по което определяме показателите и вдигаме „Децата с парашутите“.По горе игрите ще ги приложа…интересни и креативни за което Ви Благодаря!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Бързи препратки:


Вашият профил в сайта: