fbpx

„Дневник на Емоциите“ – отличен начин да работите с детето си относно емоциите му

Темата за емоционалната интелигентност е една от най-ключовите в съвременната психология и педагогика.

През последните месеци ви запознахме с Барометъра на емоции, по който децата могат да работят с психолози и преподаватели върху четирите зони (червена зона, жълта зона, зелена зона и синя зона) по подхода RULER.

Както вероятно знаете, FUNтазия е първата организация в България, която разработва авторски ресурси на български език, базирани на съвременните методи за работа относно развитието на EQ (емоционална интелигентност) при деца от най-ранна възраст. Методите, които по този начин популяризираме в страната ни са научни методи, базирани на дългогодишни проучвания от професионални изследователи към изследователските институти към Йейл и Станфорд. В тази връзка нашата цел е да помогнем на родителите от България да работят над емоционалната интелигентност на своите деца.

Родителите имат потребността да превърнат разговорите за емоционалното състояние на децата си в навик, също както миенето на зъбките и ръцете. Емоционалния свят на детето е нещо, за което родителите са пряко отговорни и в днешното съвремие родителите, работещи над емоционалната интелигентност могат да постигнат много позитивен напредък за децата си.

Посредством развиването на емоционалната интелигентност от ранна детска възраст, детето може да придобие:

 • по-голяма отвореност към хората чрез развиване на емпатията;
 • по-добро познаване на собствения емоционален свят и неговите силни и слаби страни;
 • по-лесно възприемане на промените – по-добра адаптивност към изменящата се среда и участие в промяната;
 • по-добър самоконтрол и развиване на важното умение да кажем „не“ на себе си и на други;
 • по-добро разбиране на хората в обкръжението на децата и техните мотивации и очаквания;
 • активен контрол над свръх-амбициите и свръх-очакванията;
 • по-ясна и реалистична самооценка;
 • повече позитивизъм в мисълта за себе си и другите.

Какво представлява „Дневникът на Емоциите“?

Това е приятен и удобен начин за всяко дете лесно да сподели как се чувства в даден момент. Дневникът може да се представи на детето като игрова активност – то трябва да сподели как се чувства като нарисува своето лице и евентуално направи рисунки в останалите празни полета.

Не е нужно детето да знае да чете, защото Дневникът трябва да бъде използван от детето заедно с родител, роднина, педагог или психолог.

Самият ресурс можете да принтирате на черно-бял или цветен принтер. Той бланка е във формат А4 (голям лист) и може да разгледате или принтирате през всяко устройство.
Съхранявайте всички попълнени бланки в папка, която всъщност е „Дневник на Емоциите“ на вашето дете.

Ако не желаете да използвате предоставената бланка – можете да я използвате като ръководство и да зададете въпросите на детето, които то да нарисува върху бели листи.
Въпросите и елементите от бланката са базирани на подхода RULER, изработен от експерти в сферата на психологията и специално EQ (emotional intelligence) от Изследователския институт към Университета в Йейл.

Организацията ни изработи тази бланка като част от дейностите по програмата за интеграция на EQ подходите, разработени от експертите в Йейл.
Дейността около попълване и обогатяване на „Дневник на Емоциите“ при децата е важна и осъзната от специалисти и родители в Европа, САЩ и Русия. У нас приложението на подобни дейности започна по-късно и сме много щастливи и развълнувани, че имаме шанса да създадем този ресурс за вас, и да го предоставим безплатно на българските родители!

Защо изобщо да попълвам този Дневник?

Причините са безброй, вероятно се досещате за тях, но все пак ще ви напомним за няколкото най-важни:

 • подтиквате детето си да ви споделя как се чувства – това е фундаментално за ролята ви на родител;
 • давате на детето възможност да се почувства по-добре, споделяйки ви своите чувства в трудни моменти – нещо безценно за неговото здраве;
 • давате увереност и комфорт на детето си, защото му показвате, че във ваше лице има добър приятел, на който винаги може да сподели в тежък момент;
 • помагате на детето да се самоопознае, да опознае по-добре и вас, да се научи да мисли за своите чувства и чувствата на околните;

Консултация със специалист

Основната идея един родител да води дневник на Емоциите е евентуална (по желание на самия родител) консултация с психолог, особено ако е специалист, практикуващ методите за развитие на EQ при децата. Подобен дневник е безценен източник на информация за всеки професионалист и ще му спести много време и трудности около опознаването на детето.

Не си позволявайте да тълкувате резултатите в Дневника на вашето дете – определено е удачно да оставите това да бъде извършено от професионалисти. Ако имате притеснения или виждате повтарящ се проблем – винаги се обръщайте към професионален експерт и не тълкувайте сами данните в Дневника на Емоциите! Своеволното непрофесионално тълкувание на информацията от Дневника може да доведе до проблеми при детето и вашите отношения с него, които да повлияят неприятно в бъдеще.

Ако имате желание да се обърнете към психолог, който да ви даде професионално мнение за вашето дете – може да се свържете с нас, за да ви предоставим листа с контакти на психолози, които поддържат контакт с нас относно темите за EQ при децата.

Дневник могат да водят и педагозите и възпитатели от ясли, детски градини и начално училище, както и педагогическите съветници.

Бланката, която ви предоставяме безплатно се използва в подобен вид от педагози, психолози, педагогически съветници и специалисти в ДПС, но в този й вариант е адаптирана така, че да е приятна за попълване от вас и детето. Опитвайте се да се придържате към нея според инструкциите по-долу:

Как мога да изтегля „Дневникът на Емоциите“?

Както вече разбирате, дневник си водите вие посредством попълване на копия на безплатната бланка, която може да изтеглите от тук.

Как да използвате „Дневникът на Емоциите“?

Изтеглете бланката от тук (или кликнете върху указателната графика по-долу) и следвайте указанията по-долу:

 1. Използвайте бланката в подходящия момент – когато забележите изразяване на силни чувства при детето, когато забележите, че то е тъжно, неспокойно, гневно или екзалтирано. Разбира се, можете да я ползвате и по едно и също време всеки ден, един път или по няколко пъти на ден. Например преди лягане вечер и сутрин. Периодът преди нощния сън на детето е времето, в което може да поговорите за неговите преживявания, чувства и емоции през деня. Да обсъдите всичко и на сутринта (както казваме ние, възрастните : „да оставим всичко да преспи една вечер“ и „сутринта е по-мъдра от вечерта“) отново да обсъдите нещата, попълвайки отново бланката. Подобна рутина е важна за всяко дете, защото така ще можете да изградите навика да ви споделя как се чувства и ще имате възможността да го обсъдите. По-голямо доверие в ролята ви на родител, навика да споделя без притеснения, възможността да преодолява някой тежки моменти без да се стига до задълбочаването им и травмиране – това са безценни възможности, които може да постигнете с подобно просто действие – да питате детето как се чувства и да говорите с него за чувствата.
 2. Не насилвайте детето да попълва Дневника! Обезателно ако то не иска – не го задължавайте в никакъв случай! Изчакайте по-късен момент. Една добра идея, която в проучванията и практическите дейности показа отлични резултати е ако съвсем в началото вие (родителите) попълвате пред детето бланката за самите себе си. Така ще предизвикате любопитството на детето и вероятността то да поиска да направи същото е много голяма. Първоначално е много вероятно детето трудно да може да обясни чувствата си и да отговори на въпросите – не бъдете много настоятелни, поощрявайте го, за да не го отблъснете от идеята да споделя. Важно е да му покажете, че това е едно приятно занимание и удоволствие за вас. Така ще подсилите желанието на детето да споделя и най-вече да мисли над поставената задача.
 3. Първо започнете с рисунка на лицето. Това е първа стъпка от подхода RULER – Разпознаване и назоваване на чувствата и емоциите. Нека детето нарисува своето лице и гримаса в момента, за който си говорите. Задайте му задачата „Нарисувай ми как се почувства, когато…„. Добре е да му предоставите възможно повече различни цветове, с които да направи рисунката, защото подбирането на цветовете също е нещо, от което в последствие един детски психолог би се интересувал да проучи.
 4. Ако вече детето е работило в училище, детска градина, ясла или при психолог с „Барометър на емоциите“ (изтеглете от тук) – може в страни от лицето детето да оцвети празното пространство с един от четирите цвята (зоните на Барометъра) – зелен, червен, син, жълт.
 5. Рисунката на лицето трябва да съдържа: очи, вежди, уста. Те оформят гримаса ясно и конкретно, с което при последващ преглед от специалист ще има повече информация за анализ. Ако детето пропусне (може да пропусне веждите) да нарисува някой от тези елементи – помолете го да го направи.
 6. Останалите четири полета може да попълните по един от следните начини:
  1. С текст, написан от детето (ако детето може да пише);
  2. С текст, написан от вас по разказ от детето;
  3. С рисунка, направена от детето.
 7. Четирите полета под автопортрета в бланката са базирани на остналите елементи от подхода RULER и се отнасят за следното:
  1. „Причината да се почувствам така…“ – Това е Разбиране на причината (наричана още „тригер“)в подхода RULER. Какво е довело до това емоционално състояние. В случай, че детето не разбира напълно задачат тук, можете да допълните с въпросите: „Какво те накара да се чувстваш така?“, „Защо се почувства така? Каква е причината?“. Дайте му време да помисли, не го пресирайте и не бързайте да му давате готови отговори или да му подсказвате.
   Съвет към педагози, които попълват бланката с детето: При определяне на причината, можете да си водите записки на база на три въпроса, които задавате на детето: 1. Каква точно беше ситуацията според теб; 2. Какви точно чувства изпита в този момент; 3. Имало ли е други моменти, в които си се чувствал(а) отново по този начин?
   Тригерите на чувствата и емоциите се задействат поради три причини: нашият светоглед и история, настоящето с възприетите от нас обстоятелства и тълкувание на чувствата ни в дадения настоящ момент. Може да изясните тези три причини с детето.
  2. „Изразих чувствата си по следния начин…“ – Това е Изразяване на чувствата в подхода RULER. Това е втората важна стъпка в осъзнаването на емоцията – идентификация на причината и последващите реакции. Често един и същ тригер може да доведе до различни проявления. Затова е важно детето да определи конкретно осъзнатото изразяване на чувствата си. Можете да му помогнете със следните допълнителни въпроси: „Какво направи след като се почувства така?“, „Какво се случи веднага, когато се почувства така?“. Отново дайте време на детето да се досети за всичко, което му се е случило. Важно е да го запишете в реда, в който го казва. Може на гърба на бланката да напишете информация от вас за случката – това може да е от полза, когато бланката се разглежда от специалист, защото могат да се сравнят двете информации.
  3. „Тези чувства отминаха, когато…“ – Тук навлизаме в материя, свързана с т.нар. „Мета-момент„. Тук вече говорим за последния елемент от подхода RULER – Регулирането на емоциите. Ако в момента на попълване чувствата на детето не са отминали – оставете това поле празно и евентуално се върнете на него по-късно (примерно на следващия ден). Това е момента за дискусия между вас и детето. Удачно е да споделите „И аз съм се чувствал(а) така веднъж, когато…“. Преди да преминете към този въпрос от бланката, също така, може да го поощрите: „Благодаря ти за смелостта и доверието да ми споделиш това! Наистина си моят герой(героиня), защото ми разказа как се чувстваш и знам, че не ти беше леко да го направиш!“. Кажете на детето, че осъзнавате колко е трудно да се говори за емоциите и чувствата, колко сте щастливи от факта, че детето се престрашава да го направи.

  4. „Тези чувства станаха по-силни, когато…“ – Ако не сте попълнили въпросът от точка три по-горе, най-вероятно в момента на попълването детето е задълбочило емоционалното си състояние и чувствата му в този момент са по-силни. Ако поставите темата за причините това да се случи, вероятно ще помогнете на детето да преодолее екзалтацията си. Често, обаче, чисто практически, е невъзможно в момент на силни чувства да попълвате бланки като тази, защото детето ще откаже. Затова, ако детето задълбочава своето емоционално състояние (например от ядосване изпадне в ярост) първо е добре да приложите методическите техники за успокояване. Най-лесно е да му кажете да се спре и да вдиша бавно три пъти. Тогава можете да го попитате „Какво усети, че изпадна в това състояние?“ или „Какво почувства? Какво те накара да бъдеш такъв(такава)?“. В такива моменти попълвате бланката, започвайки от този 4-ти елементи в нея, като след това по-скоро говорите и обсъждате Регулатора (виж по-горе точка 3), който е извел детето от приповдигнатото му емоционално състояние.

Както виждате – трета и четвърта точка от обясненията по-горе са много съществени и взаимно обвързани. И двете се отнасят до възможността детето да усвои лични регулаторни практики, с които не да подтиска своите чувства, а напротив – да ги изрази по начин, по който да се почувства по-добре в дългосрочен план. Затова подходът RULER и други EQ подходи, акцентират над простото правило (изяснено в статиите за Мета-момент в нашия сайт):

Спри! Погледни се отстрани! Помисли как трябва да реагираш така, че да покажеш най-доброто си „аз“!

Идеята е не толкова да задълбаем пред детето върху темата, че ако то не умее да регулира емоциите си в тежки емоционални ситуации – те ще контролират него, образно казано, с което може да изпадне в по-тежко и дискомфортно емоционално състояние. По-скоро идеята е да му споделим, че ако си даде време да осъзнае ситуацията, себе си и околните – в това време то ще си подари спокойствие и възможност да помисли, с което регулирането на емоциите и чувствата ще се случи от самосебе си, посредством негови индивидуални механизми.

9 COMMENTS

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Бързи препратки:


Вашият профил в сайта: