fbpx

Мета-Момент - Начин за справяне с детската агресия и автоагресия.

Мета-Момент – Начин за справяне с детската агресия и автоагресия.

Какво представлява Мета-моментът?

Мета-моментът е един от основните инструменти, създадени специално, за да подпомогнат развиването на Емоционална интелигентност (EQ) при деца, училищни ръководства, ученици, студенти, родители, семейства.

Това е способ на подхода RULER – базиран на десетилетия научни изследвания и проучвания от едни от най-добрите световни психолози и педагози към Центъра за Емоционална Интелигентност в Йейл.

За какво служи мета-моментът?

Емоциите могат, както да помогнат така и да застрашат взаимоотношенията ни с останалите хора. Всеки от нас има моменти на слабости, но и моменти, в които можем да покажем най-доброто от себе си.

Мета-моментът помага на деца, ученици, студенти и обучители да се справят със силни емоционални състояния, с цел да могат да вземат по-добри, адекватни и ползотворни решения за себе си и за останалите край себе си.

Мета-моментът е кратка почивка, отстъпване от ситуацията, в  което си даваме възможност да помислим, разсъдим, оценим,  преди да действаме. 

Това е момент, в който си задаваме въпроса: „Как би действало „Най-доброто ми АЗ“ в тази ситуация? Каква стратегия да предприема, за да могат действията ми да отговарят на „най-доброто от мен“?“

След време на усилена и системна практика, децата, учениците, студентите – заедно с техните обучители – се научават да заместват неефективните и деструктивни отговори – с продуктивни, полезни, ползотворни отговори на предивикателни и изтощителни ситуации.

Мета-моментът и практикуването му води до самодисциплиниране на ума да прави по-добри избори, да изгражда по-здравословни взаимоотношения, и като цяло на едно доста по-благоприятно и спокойно светоусещане.

Прекрасно и ефективно допълнение към урока на всеки педагог – мета-моментът и неговите четири стъпки за преодоляване на деструктивни емоции – е приложим в образованието на деца още от възраст над 2 години.

Работа с мета-момента

  1. Първа стъпка от работата с мета момента –  Разпознаване на червените чувства. 

Тази част включа поредица от въпроси и отговори, проведени в свободна дискусия между педагога/родителя и детето/ученика.

  • Какво кара нас и останалите хора да изпитват червени чувства? – Следва заедно да изброите, всеки споделяйки сам за себе си различни причини, които го довеждат до емоции от червения сектор.
  • Как се чувства нашето тяло, когато сме червени? – Опитайте се заедно да опишете начинът, по който тялото изглежда и се чувства по време на червени емоции – какво е дишането, каква е стойката, какви са основните движения, които го характеризират в тази зона, как изглежда лицето, очите, каква е речта, говорът и неговата сила и бързина.
  • Можем ли да назовем различни чувства от червената зона? – Проведете дискусия на тема различни чувства, които спадат към зоната, обяснявайки разликите между близки по същността си състояния и интензитета на усещането.
  • Как можем да покажем по подходящ начин, че сме в червената зона в учебна среда – училище/ детска градина? – На децата трябва да е ясно, че всяко емоционално състояние е нормално и няма причина да скриваме, което и да е от тях. В тази връзка – чувствата от червената зона, не са нещо, което трябва да бъде потискано – защото лесно би могло да доведе до автоагресия. Напротив! Децата трябва да знаят, че всяко тяхно емоционално състояние може да бъде подходящо показано с цел да се намери подкрепа в справянето с него. Важно е в демонстрирането на червените емоции – децата да са наясно, че те не им дават право да нараняват себе си или околните. 

           2. Втора стъпка от работата с мета-момента – СПРИ и поеми дълбоко дъх три пъти!

  • Учителят/психологът/родителят помага на детето да разпознае, че е в червената зона и да изрази емоционалните си състояния по подходящ начин. („Изглежда, че се чувстваш много ядосан сега…“ „В момента си в червената зона…“ )
  • Учителят/родителят/психологът помагат на детето да го преведат през тези състояния, напътствайки го към успокояване. ( „Нека да се опитам да спрем и да поемем дъх, още веднъж, и още веднъж. По-Бавно.“ )

    3. Трета стъпка от работата с мета-момента – След като си спокоен, нека да помислим какво следва да направим

  • Учителят/родителят/психологът –  помагат на детето да разпознае, че то вече е спокойно. („Изглежда, че вече си напълно спокоен.“) В този етап от мета-момента вече може да поговорите свободно. Използвайте въпроси като:

– „Какво те накара да се чувстваш в червената зона/ядосан,гневен…“ – Причината и нейното осъзнаване е много важна част от процеса – не пропускайте заедно да я изясните в детайли

– „Чувствал/а ли си се така и преди?“ – важно е детето да има възможно най-богат ресурс от примери за подобни емоционални състояния. Така ще открива по-лесно начини да се справя с тях – решения, важни за неговата емоционална интелигентност

  • Следващия важен етап е, когато учителят, родителят или психологът помагат на детето заедно да помислят за неща, които следва да направи.

– „Сега, след като си спокоен/а – какво искаш да направиш?“

– „Какво правиш, когато се чувстваш по този начин?“

Това  вече е етапът на работа над решението на проблема, до което подтикваме детето да достигне. Изразяването на емоцията включва именно това решение за резултата от нейното проявление и е много важно да обсъдите възможния развой, за да достигнете до най-доброто решение.

 4. Четвърта стъпка от работа с мета-момента  – След начертаване на план за действие в спокойно състояние – е постигането на „най-доброто АЗ“

След изясняване на възможния развой на събитията и избора на план за действие в ситуацията, детето има своята възможност за реакция към нея – бъдейки своето „Най-добро АЗ“  – тоест избирайки действия, които са отвъд въздействието на разрушителна емоция, повлияни от анализ, размисъл – които могат да доведат до най-благоприятното разрешаване на казуса.

Тук идва момент за въпроса:

„Чувстваш ли се по-добре сега?“ – ако сте изяснили причината и решението на неговата емоция – то ще се почувства по-добре! 

Учителят/родителят/психологът може чрез ролеви игри и истории да омага на децата да преминават през четирите стъпки на своя мета-момент в моменти когато те са спокойни, за да могат децата да добият навика да минават през тези съществени стъпки. Когато практикувате това с децата в спокойна атмосфера, в моменти когато са абсолютно освободени от стрес – чрез игра, разказване на истории и примери – това ще помогне на децата да се подготвят да използват мета-момента с неговите стъпки в моменти, когато съзнанията им са претрупани с червени емоции.

След усилена практика, децата ще имат способността да прилагат мета-момента, за да се справят със сложни и предизикателни ситуации. 

 

Съвети към родителя/ учителя

Направете си „Дневник“ на емоциите на вашето дете и записвайте в него всички емоции от червения сектор, които забелязвате у него.

Записвайте как детето е споделило, че се чувства – какви думи е използвало и дали е дефинирало правилно чувствата си. Използвайте настоящата графика, за да му предложите думи от нея.

 

Не пропускайте в целия процес на разговор или работа с детето да използвате фрази като:
– Благодаря ти, че споделяш това с мен (нас)! Знам, че не ти е лесно да го направиш!
– Оценявам това, че ми(ни) се доверяваш и споделяш как се чувстваш!
– Искам да си отделяме повече време, за да ми разказваш как се чувстваш – обичам да го правиш!
– Иска се голяма смелост да споделиш всичко това, благодаря ти за смелостта да го направиш!
– Има ли нещо, с което мислиш, че мога да ти помогна, за да се почувстваш по-добре?
– Съчувствам ти. И аз съм изпитвал(а) тези чувства като теб – знам какво е!

 

 

В Заключение

Важно е родителите, учителите и децата да работят съвместно над осъзнаването на емоционалните състояния в сектора на гнева – червения –  и начините за преодоляването им, с които детето излиза от него. Определянето на правилните начини дават възможност на детето да е по-уверено, да избегне агресивност и авто-агресия, да е емоционално по-стабилно, да не изгубва контрол в съществени моменти. Децата, които се учат как да преодолеят червената зона имат „лек“ срещу много възможни емоционални травми и страхове.

 

Виж още:

Дневник на емоциите – как да го използвам и какво ми дава той?

Барометър на емоциите – Червена зона

Барометър на емоциите и как да го използваме?

 

Ако работите с деца в училище, детска градина или ясла, и желаете да провеждате уроци и упражнения за развитие на EQ – пишете ни!

FUNтазия е първата организация у нас, която изготвя авторски материали, адаптирани на български език, по международните програми и методики за развитие на EQ при децата от ранна детска възраст.

9 COMMENTS

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *