fbpx

Директният метод при изучаването на английски език и ползите от него.

В тази статия ви споделяме важна информация за директния подход при изучаването на чужд език.. с всички негови преимущества и недостатъци и защо ние от FUNтазия избрахме да работим именно по него.

Бързият, ефективен и забавен начин за научаване на чужд език – наречен ДИРЕКТЕН МЕТОД!

 

 

Директният метод е метод на преподаване на чужди езици работи в посока на директно създаване на пряка или непосредствена връзка между опит и изразяване, между английската дума, фраза или идиом и нейното значение чрез демонстрация, драматизация, без използването на майчиния език.

Произход и кратка история на метода

Директният метод в преподаването на чужд език много често е още наричан ЕСТЕСТВЕН.  Той се въздържа от използването на родния език в обучителния процес, като целта е да се говори изцяло на езика, обект на изучаване. Методът е открит в Германия и Франция през 1900 година – като тотална революция над всички традиционни методи, базирани на наблягане върху граматика и превод.

Методът е изключително ефективен, затова през 1970 година ключови международни езикови училища в Берлиц и Инлигуа го приемат като основна методика на преподаване. През 2012 година много от езиковите Отдели на Foreign Service Institute към Държавния департамент на САЩ – също приемат методиката и започват засилени обучителни процеси чрез нея.

Какво представлява?

 • Директният метод е известен също като естествен метод. ТОЙ е разработен като реакция на метода, в който се използва техниката на превод и граматика и е предназначен да отведе обучаващия се в областта на изучавания език по най-естествен начин.
 • Основната цел е да се научи обучаващия се перфектно да  владее чуждия език. Основният акцент пада върху това, че учащия се учи да МИСЛИ в изучавания език по същия начин, както се е учил да проговаря своя майчин – в най-естестена среда.
 • В традиционните методи за изучаване на езици е установено намаляване на участието на самите ученици и процесът е вечче установен и възприет да бъде дълъг и монотонен. При директният метод е тъкмо обратното – акцентира се върху засиленото участие на учащите с постоянни забавни техники с цел провокиране на проговарянето. 

Директният метод се фокусира върху развитието на словесните умения:

 • Фокусът е върху говоренето и слушането
 • Граматиката се учи индуктивно
 • Всичко се случва изцяло на езикът, обект на изучаване.

angl-2ЦЕЛИ на подхода

Методът има три основни мисии:

1. Да изгради пряка връзка между:

а.) Реалните преживявания и езика

б.) Думата и Идеята за нея

в.) Мисъл и изразяване

2. Да позволи на учащите да се научат как да комуникират помежду си на изучавания език.

3. Учащият трябва да преживее езика, по същия начин, по който е преживявал своя майчин език.  (Затова методът е още наричан ЕСТЕСТВЕН )

 

angl-5Основни принципи на метода

 1. Липсва моментът на превода в обучителния процес, всички инструкции се провеждат изцяло на изучавания език.
 2.  Понятията се научават с помощта на предмети или моменти от естествената среда, поставяне на учащите в реални ситуации и използването на езика в тях – точно както проговарящо на родния си език дете е естествено поставено в ситуации, които отключват уменията му да проговори.
 3. Граматиката се научава индиректно
 4. Тренирането на словесните умения развива уменията по четене и писане.

 

Предимства на директния методdsc03442

 1. Методът улеснява разбирането на езика – благодарение на потискането на намесата на майчиния език в процеса се създава естествена връзка, която спомага за директното разбиране на това, което е чуто и видяно.
 2. Подобрява уменията за свободна гладка реч –  ако учащият съумее да проговори гладко, това рефлектира и в по-лесно писане. Самият метод е доказан в подобряването на говорното и писменото изразяване, също така поради ненатоварващите техники за преподаване – той е и най-бързият и лесен начин за обогатяване на лексиката.
 3. Подпомага развиването на УСЕТ към езика, което е най-важното в изучаването на чужд език – вникването в неговата логика.
 4. Методът се базира изцяло на разнообразие от активности – което го прави изключително забавен.
 5. Акцентира на изучавания език, стимулира и толерира употребата му, което помага на учащите да изразяват мислите и чувствата си все по-свободно вместо на майчиния на ичучавания език.
 6. Подпомага да се вкара в употреба не само активната лексика, но и пасивната.
 7. Запълва празнините между практика и теория в стандартните методи на обучение.
 8. Методът благоприятства съссредоточаването на учащия, като го стимулира непрекъснато да взема участие в урока.
 9.  В напредващи нива на обучение – методът подпомага писането и четенето – те се превръщат в лесно и приятно занимание, което пък от своя страна насърчава навика към самокоригиране и конструктивна самокритика.

Недостатъци

 • Методът не акцентира върху писане и четене, а е изцяло съсредоточен в подобряване на говорната реч.
 • Малкото количество преподаватели, които работят по този подход, поради това, че изисква пълно отдаване и опознаване на децата, с които се работи. Лично отношение – което прави методът изключително ефективен – но възспира от масовизиране на методологията.
 • Неефективност на метода в Голяма група от деца. Тогава индивидуалната личност се изгубва в мнозинството, а най голям ефект методът има  когато се позволи на индивидуалността да изпъкне.
 • Граматиката се изучава несистемно – а само в случаи на грешка при говорна реч – се правят корекции с правилния вариант. Целта е свикването с логиката на езика, но не и толкова да се набляга на сложни граматични правила и техните обяснения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В обобщение можем да кажем, че методът е най-ефективен при деца – без значение дали са проговорили на родния си език или все още не са. Свикването със звученето на чужд език – ги кара да привикват към логиката му и да го усвояват бързо и без затруднения. Прилагайки го при обучение на деца – всичките му недостатъци се превръщат в още една група от предимства и това прави часовете по английски език по директния метод едно забавно, артистично и развлекателно приключение, в което малчовците научават без натиск и без напрежение.

 

Вижте информация за провежданата школа по английски език по директния метод във FUNтазия и как да се включите в нея ЕТО ТУК!

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Бързи препратки:


Вашият профил в сайта: