Нашият подход

Занималня за деца на възраст от 2 до 7 години включително

Как се грижим за развитието на децата в занималнята?

Вашите деца са огромна отговорност за нас и това, на което държим е качеството, любовта и вниманието в подхода към тях.

Когато изготвяхме нашата програма за занималнята във FUNтазия се обърнахме специално внимание на специфичните особености в развитието на детето между 2-6 години.

Тръгвайки от основите в тяхното физическо, двигателно, когнитивно, социално, психическо и езиково израстване, в различните възрастови сегменти – можехме пълноценно да оформим истински полезна, образователна, но и увлекателна програма, която да ги обогати не само със знания, но и с умения и навици.

Какво научава вашето дете в детската занималня на „FUNтазия“ – Варна?

Общо пет са основните направления, в които съсредоточаваме усилията си да дадем развитие, знания и умения на вашите и нашите деца.

Кликнете на разноцветните бутони, за да видите информацията за всяко от тези пет направления:

Развитието на сетивните възприятия е свързано със способността на организма да преработва информация, получена от сетивата, с нейната интеграция и интерпретация и предизвикването на адаптивен адекватен отговор.

Особено важно е да знаем какъв тип сензорна информация и усещания харесва и не харесва нашето дете.

Първото ниво от цялостната обработка на сензорна информация е тактилността – докосването. Това е в основата на изграждането на всяка връзка, като се започне от тази между майката и нейната рожба. Кожата е границата на Аз-а затова и преработката на тактилните дразнения са първият източник на чувство за сигурност у детето.

За тактилна стимулация могат да бъдат използвани както игрите, създадено специално за това в магазините, така и съвсем елементарни и естествени материали – пясък, леща, боб, дърво…Ние ще използваме комбинация от двете, без ограничение в креативността си, спазвайки абсолютна безопасност под зоркото око на професионалисти педагози.

Второто ниво е преработката на вестибуларните и проприоцептивните възприятия – Примери за вестибуларни възприятия са люлеенето, висенето надолу с главата, въртене, както и цялостни движения като ходене, тичнае и скачане. Проприоцептивни са възприятията, които преработват информация от усещането за мускулите и ставите. Въртенето, скачането, тичането са само част от една голяма гама подобни упражнения.

Третото ниво е преработката на слуховите и визуалните възприятия – това ниво се развива пълноценно едва когато се развиват и функционират тактилните, вестибуларните и проприоцептивните възприятия.

Те създават основите за хармоничната дейност на мозъка. Те са свързани с изграждането на схемата на тялото и производните на нея функции. Това е от съществено значение за способността на човек да говори и да разбира езика. Зрителните възприятия са свързани с трите основни сетивни въздействия, така щото да се поставят основите на координацията ръка-око.

Четвъртото ниво е всичко останало, което изгражда цялостното функциониране на мозъка. Всичко, което протича на това ниво е сборен продукт от преработката на сетивните възприятия от предходните три нива.

Двигателната активност на пръстите на ръцете.

Ако развитието на двигателните умения на пръстите съответстват на възрастта на детето, то и речевото развитие ще се намира в пределите на нормата и обратно – ако двигателните способности на пръстите на ръцете изостава, то ще се задържа и общото речево развитие, независимо, че общата моторика (бягане, скачане, катерене ) може да бъде в норма.

Формирането на речевите области се извършва под влияние на кинестетичните импулси от пръстите на ръцете. Нивото на развитие на фината моторика е един от показателите за интелектуалната готовност на детето за училище. Обикновено детето с добре развита фина моторика има и високо ниво на интелект:

– умее да разсъждава логически,

– има добре развити памет, мислене, внимание, свързана реч.

Лошата моторика на пръстите на ръцете дава ниски резултати при изпълнение на различни задачи като – рисуване по контур, оцветяване, прерисуване по образец, отвързване на възли, изрязване с ножица и др. Детето бързо се уморява, губи интерес и недовършва поставената задача. Писането е сложен навик, включващ изпълнението на фини координирани движения на ръцете. Недостаттъчното развитие на фината моторика води до затруднения в писането, а оттам до негативно отношение към ученето, тревожност и др.

Затова развитието на фината моторика е от съществено значение за всяко дете и във FUNтазия специално наблегнахме да подберем поредица от упражнения и занимания с тази насоченост.

Както стана ясно то е в пряка зависимост от развитието на фината моторика при детето. С постепенното осъвършенстване на координация на движенията на крайниците се развива и способността за учленяването на звуците – още от съвсем ранна детска възраст.

Способността ни да говорим е съвсем естествена, биологично заложена, но преди всичко е дълбоко социална по природа. Когато всичко с нашия малчуган е наред, то си следва естествения ход на развитие – способността му да говори се придобива и развива без особени външни намеси – но само и единствено в социална среда.

Съществуват базови и по-скоро ориентировъчни норми в развитието на речта при децата по възрасти, но всяко дете е индивидуално, със своите специфични черти на характера и разсъдъка си, емоционалността си и чувствителността си. Средата, в която детето прекарва ежедневието си е от особено значение – тя трябва да е стимулираща, провокираща го, да го кара да проучва света край себе си, да бъде изобретателен в своите решения. Затова мислихме за поредици от игри и занимания, които да провокират мисленето на децата и да развиват тяхната креативност и формирахме цялата си програма по начин, който да ги разнообразява всеки ден.

Ние във FUNтазия, категорично сме на мнение, че за да развива своите речеви и комуникационни умения – всяко дете има нужда от търпелив, разбиращ, откликващ, знаещ и можещ комуникатор, партньор и приятел. Основно обаче се нуждаят от това да усещат възторжената подкрепа за техните усилия вярата в тях. И сме насреща, за да им бъдем упора, да ги насочваме, да ги поощряваме и награждаваме за постигнатите резултати, да ги стимулираме да постигат още повече, да им дадем езуслоното си търпение и внимание.

Безспорно важни са всички академични знания, които успеем да придадем на децата си, но онова, което често ни убягва в бързината на ежедневието е да възпитаме в тях любов към изкуствата, да бъдат щастливи да опознават света на ТВОРЕНЕТО на всевъзможни неща…и да им предадем основни познания за света към тях.

Сякаш цялото световъприятие губи тежестта и смисъла си когато в него отсъстват емоциите, вежливостта, толерантността, усета към красивото. Това е и една от нашите мисии – да въвлечем малчуганите в прекрасните светове на музика, танци, театър, рисуване, моделиране и какво ли още не – и да нааправим света им шарен… свеж… пълен с истински усмивки, учейки ги да посрещат живота си напред – с този отворен и жив мироглед…Взрян в красивото.. Само така сякаш има смисъл…

Социалните умения са тези, които са ни необходими във всяка сфера от нашия живот, за да общуваме и да се разбираме с останалите хора и заобикалящия ни свят.

Развитието на социалните умения е сложен процес, който се случва през целия ни живот, но основите му се полагат именно в детството ни.

Редица са причините поради коите социалните умения са съществено важни и необходими:

– децата с добри социални умения са по-популярни и комуникативни

– лесно са харесвани и получават социалната подкрепа, което им помага да развиват добро самочувствие и да растат уверени в себе си,

– тези умения им дават увереността да правят избори, да бъдат решителни, но и отговорни.

– да правят разлика между разнообразни ситуации и да търсят подходи за справяне с тях

– Добрите социални умения са в основата и на едно позитивно и целеустремено поведение в по-напреднала възраст, добри училищни резултати и ведър светоглед.

– децата, които развиват себе си в тази посока, създават позитивна и безопасна атмосфера край себе си, липса на конфликтност

– по-устойчиви са на външни промени, които биха могли да са стрес за тях

– социалните умения ги учат да използват речта и думите в общуването и да се разграничат от агресията.

– добрата социална култура е стъпка към развиване на отговорност към света и хората около нас.

Всяко едно от Заниманията във FUNтазия има за цел да обединява, но и да сплотява децата, без да ги лишава от тяхната индивидуалност. Да ги учи да трансформират първичните си емоции (които знаем колко преобладаващи са при нашите мъници) в разсъждения и търсене на подходи да стигнат до събеседника си, справяйки се с детския с гняв. Да се изразяват спокойно, уверено, без насилие. Да бъдат толерантни, да се опитват да разбират и чуждата гледна точка, да бъдат съпричастни с чуждите нужди и чувства.

Правим това с надеждата, че можем да сътворим свят, в който всички общуваме искрено, с лекота, заедно. Свят, в който можем да бъдем приятели и партньори, в който лошите думи не са опция, и знаем колко ценно е да можем да си помагаме и да имаме сърце за това. Колко хубаво би било, нали?

За повече информация:

Телефон: 0885 / 21 77 14
E-mail: info@funtazia.bg

» Адрес и информация за връзка с нас