Курс по английски език за деца от 7 до 10 години

Информация за курса и записване - на телефон 0885217714

Стартира курс по английски език за деца от 7 до 10 години

12710715_1519209685042137_1171589382911545579_o FUNтазия стартира записвания за нова лятна школа по английски език за деца на възраст от 7 до 10 години.

Курсът ще бъде интензивен, изцяло съобразен с  възможностите на децата в този възрастов сегмент да усвояват лингвистичен материал.

Повече информация за курса и програмата му и записвания можете да получите на телефон 0885217714

Ще се проведе в 5 последователни седмици – като срещите ни ще са 2 пъти седмично.

Подходящ е както за начинаещи – които за първи път се срещат с чуждия език, така и за деца, които вече опит и натрупани знания.

Целта на курса ще е да:

 • Да предизвика интерес у децата без стрес към научаването на езика,
 • Да изгради основите в знанията по английски език, като – граматика, писане, четене, слушане, разбиране, говор,
 • Да тренира мисълта да протича на английски език, както вече е тренирана да тече на родния език,
 • Да улесни проговарянето на чуждия език и усещането за него като майчин,
 • Да стимулира правилното изразяване в различни  житейски ситуации,
 • Да обогати и допълни знанията, натрупани в учебна среда,
 • Да усъвършенства уменията на децата в общуването на английски език.

В сугестопедична атмосфера, интерактивни игри, ролеви ситуации, много усмивки децата ще могат да превъзмогнат вродения страх и срам от проговаряне на чужд език и да го възприемат леко – „като на игра“, без това да представлява стрес от учебна среда, изпити и контролни. Същевременно часовете ще се провеждат изцяло на английски език, за да се създаде стимул на децата да участват в него – ПРОГОВАРЯЙКИ на английски език. Всеки час ще има своята комбинация от  теми за конкретния урок, с определена ЦЕЛ на знанията,  граматика и лексика.

Цена и условия:

 • Цената на целия курс е 72 лева за 10 часа и може да бъде платена на две вноски за ваше удобство.
 • Можете да запазите място в курса само след заплащане на половината стойност от цената му.
 • Групата ще е от максимум 8 деца, за да може да бъде подходено към всяко индивидуално, според конкретните му необходимости и интереси и ниво на знания.
 • В края на обучението – участниците ще минат през тест за проверка на усвоения материал и при 80 % усвояване ще получат сертификат за участие в курса.
 • Всички учебни материали са осигурени от Занимални и Школи FUNтазия и влизат в цената на курса.
 • Информация за курса и записване – на телефон 0885217714 или на email: info@funtazia.bg

График на курса:

Начало: 21 Юни – Край – 21  Юли

Часове на провеждане: Вторник и Четвъртък от 18:30

Продължителност на един урок – 60 минути.

 

ТЕМИ на курса и цел на знанията от тях:

 1. Поздрави и представяне, запознаване, диалози – Целта е децата да се научат да се представят, да поздравяват хората, да знаят как да общуват любезно с тях, когато ги срещат за първи или за пореден път.
 2. Първи ден сугестопедичен английски уроци варнав училище – Тази тема е част от първата и ще помогне на децата да заучат някои основни и повтарящи се поздрави, както и да представят своите приятели. Темата спомага още за изразяване на конкретна необходимост.
 3. Рожден ден или „На колко си години?“ – децата ще научават повече изрази, за това как да говорят за възрастта си и тази на приятелите си и за емоцията от самия рожден ден.
 4. Цветове – децата ще се учат как описват неща, използвайки различни цветове. Ще научават необходимите изрази за описване на предмети и хора. Както и да изразят предпочитания.
 5. Броене – Децата ще се учат да броят както и ще научават неща за цифрите и числата.
 6. Плодове – Ще научават различните видове плодове и да говорят за тях. Темата ще наблегне на граматика – употребата на множественото число на плодовете.
 7. Частите на тялото – Научаване на имената на частите на тялото. Използване на различни прилагателни за описване на частите на тялото.
 8. Семейство – Да се научат да говорят за членовете на семейството, родствените връзки, и ролята на всеки в семейството. Граматика – задаване на въпроси с WHO?
 9.  Това/Тези, Онова/Онези – Да се научат да питат за едно или няколко неща. Да се научат да задават въпрос и да отговарят с пълно изречение. Да използват показателни местоимения.
 10. Къде е …? – Тази тема се фокусира върху използването на различни предлози за място – в, на, под, над, зад, пред.
 11. Действия – Мога/ Не мога!  – Целта на темата е да научи изразяване на различни възможности
 12. Форми и прилагателни – целта на темата е да научи децата на различните видове форми и как да ги описват.
 13. Училище, в класната стая – Тази тема учи децата  как да запитат любезно на английски, също така на различи ученически материали и прибори.
 14. Облекло и време –  Учи децата на различните видове облекло и да дават съвети относно облекло и според времето.
 15. Видове време – Темата ще учи децата на това как да задават въпроси за времето, как да го описват и да образуват прилагателни от съществителни за време.
 16.  Храна и Напитки – Целта на тази тема е да научи децата как да поръчват храна в ресторант и да изразят какво искат.
 17. Искам да бъда… – Целта на тази тема е да научи децата на различните професии и да изразяват какви те искат да станат когато пораснат. Темата е съсредоточена основно върху лексиката.
 18. Действия ВКЪЩИ – сегашно продължително време – Темата ще учи децата на сегашно продължително време и неговата употреба. Също така ще се съсредоточи върху назоваване на различните помещения в дома ни и какви действия можем да вършим в дома.

Информация за курса и записване – на телефон 0885217714 или на email: info@funtazia.bg

курс по английски език за деца от Варна

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *