Отзиви и интервюта в медиите:

Нашите принципи:

Съвременни методики чрез игри, музика, гимнастика и специализирани помагала

Малки групи до 7 деца с цел индивидуално внимание към всяко. Не се допускат болни дечица.

Уютна, безопасна и цветна среда, в която се учим докато играем, танцуваме и се забавляваме

Безплатен видео достъп за родителите от помещенията

Обратна връзка с родителите за наблюденията над децата

Проява и развитие на детските таланти в нашите работилнички, школи и курсове

Курсове и школи от FUNтазия:

Блогчето на FUNтазия